ECON. AND ADM. SCIENCE
BUSINESS
 
 Name and Surname: Assistant. AKIN ABUL
Name of the Faculty:  ECON. AND ADM. SCIENCE DEPARTMENT OF BUSINESS PROGRAM OF MANAGEMENT AND ORGANIZATION
 
E-Mail  akinabul selcuk.edu.tr
Phone 0332 223 30 11
Address Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Oda No: A-316
Url:
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
Selçuk Üniversitesi2013 

  Publications:

İRAZ, Rıfat, ABUL, Akın ve KURNAZ, Gazi (2017). Çalışanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Yenilikçilik Performansı ile İlişkisi: Konya’da Tekstil İşletmesi Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17(30. Yıl özel sayısı), 35-49.

- ÇELİK, Adnan, RASHID, Mohammad, AKGEMCİ, Tahir ve ABUL, Akın (2017). Comparision of Human Resource Management Functions: Pakistan and Turkey. International Journal of Academic ValueStudies (Javstudies), 3(11), 81-90.

-CELIK, Adnan, SEZAL, Necdet, ABUL, Akin, and AKGEMCI, Tahir (2017). Organizational Identification in Human Resources Practice in Kahramanmaras Textile Sector, International Journal of Arts and Humanities, 1(2), 93-116.

KURNAZ, Gazi ve ABUL, Akın (2016). Algılanan Hizmetkâr Liderliğin Çalışanın Tükenmişlik Düzeyine Etkisi, The Journal of Academic Social Science, 4 (30), 564-579.

- ÇİNİ, Haluk, ÖZEL, Bilal, ABUL, Akın (2016). Bozkır Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik, Sosyal ve Ekonomik Algılarının Ölçülmesi. II. Uluslararası Bozkır Sempozyumu (Konya, 6-8 Mayıs 2016).

- ÇELİK, Adnan, ABUL, Akın, AYDOĞAN, Enver (2014). Theoretical Background of Scientific Research in Social Sciences. 2014 International Symposium on Business and Management Fall Sessions bildiriler kitabı içinde (ss. 186-191).Tokyo: Meiji University.

- ADA, Serkan ve ABUL, Akın (2014). İşletmelerde Sosyal Medya Kullanımı: İşletme Bölümü Öğrencilerinin Algıları Üzerine Bir Araştırma, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (1), 316-327.

- YILMAZ, Abdullah, ÇELİK, Adnan, ABUL, Akın, NALÇIN, Aybike Z. (2014). Sinerjik Liderler Örgütsel Ataleti Yener mi? Çalışanların Özyeterliliğinin Aracılık Etkisi. A. Öğüt (Ed.), 22. Yönetim ve Organizasyon Kongresi bildiriler kitabı içinde (ss. 1051-1060). Konya: Selçuk Üniversitesi.


  Theses

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:

 Additional Information

 The Courses