İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
 
 Adı Soyadı: ARŞ.GÖR. HALENUR YILMAZ
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ MUHASEBE VE FİNANSMAN A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  MUHASEBE VE FİNANSMAN
E-Mail :  halenuryilmaz selcuk.edu.tr
Telefon : 0332 223 3009
Adres : Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Oda No: A-318
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi2012 

  Akademik Yayınlar:

Kitaplar:
1. Prof. Dr. Halim Sozbilir; Prof. Veysel Kula; Arş. Gor. Ender Baykut ve
Arş. Gor. Halenur Yılmaz (2017). Financial Accounting (Comprehensive Second Edition). Ankara: Gazi Kitabevi.

Makaleler:
1. Atabey, N. A., Yılmaz, B., & Yılmaz, H. (2017) "Ortaçağ Avrupa’sında İktisadi ve Siyasi Tarih Çerçevesinde Muhasebe İhtiyacı ve Çift Taraflı Kayıt Tekniği: Lisans ve Lisans Üstü Öğrenciler İçin Bir Rehber". Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, (15), 7-38.
Online Erişim için linke tıklayınız: http://muftav.org/images/Dergi15/ortacag.pdf


2. Yılmaz B. ve Yılmaz H. (2016). "Muhasebede Kullanılan Kavramların Kelime Olarak Kokenleri ve Muhasebe Surecindeki Anlam ve Yerleri". Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 45, Cilt: 9, s. 924-933. 
Online Erişim için linke tıklayınız: http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi45_pdf/6iksisat_kamu_isletme/yilmaz_baki.pdf

Yuksek Lisans Tezi:
Halenur Yılmaz (Danışman: Prof. Dr. N. Ata Atabey) (2015). "Sanayi İşletmelerinde Stokların Akış Surecinin, VUK, US GAAP ve TMS- 2 Cercevesinde İncelenmesi ve Karşılaştırılması (The Examination and Comparisons of the Flow Process of Inventories in Manufacturing Companies: The Framework Approach to VUK, US GAAP and IFRS-2)". Selcuk Universitesi, Sosyal Bilimleri Enstitusu, İşletme Anabilim Dalı, Yuksek Lisans Tezi.

Bildiriler:
1. Prof. Dr. Naim Ata Atabey; Res. Asst. Halenur Yılmaz and Asst. Prof. Dr. Halil Akmeşe (2016). "The Study of Inventory Valuation in Manufacturing Companies from the Perspective of Tax Procedure Law and Accounting Standards". 2nd Multidisciplinary Conference, Madrid, Spain.

2. Prof. Dr. Naim Ata Atabey; Ph.D. Candidate Halenur Yılmaz and Ph.D. Candidate Merve Oz (2014). "The Role of OECD Corporate Governance Principles in the Integration of Commonwealth of Independent States Countries to World Economy". International Conference on Eurasian Economies, Skopje, Macedonia.

3. Assoc. Prof. Dr. Muhammet Bezirci; Ph.D. Candidate Merve Oz and Ph.D. Candidate Halenur Yılmaz (2014). "The Role of Accounting Practices Both in Abetting and Preventing Money Laundering". 14th International Academic Conference, Malta.

HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ - GENEL MUHASEBE DERSİ İÇİN MATERYAL:
1. "Genel Muhasebe ve Muhasebe Tarihi" için aşağıdaki Prezi Sunum Linkine tıklayınız :)
http://prezi.com/2nyglx7oyoom/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi
Doktora: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı (2015- ). -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Yüksek Lisans: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı (2012-2015). -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Lisans: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, İşletme Bölümü (2006-2011), (Tam Burslu).-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 Dersler
Dersin Adı
Genel Muhasebe