İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
 
 Adı Soyadı: ARŞ.GÖR. NURULLAH EKMEKCİ
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA
E-Mail :  nurullah_ekmekci hotmail.com
Telefon : 03322233009
Adres : Selçuk Üniversitesi İİBF A.318
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:


BAŞER HACI HALİL,EKMEKCİ NURULLAH,ZERENLER MUAMMER (2017). A RESEARCH FOR DETERMINING CONSUMERS’ TENDENCY TO PREFER ECO-FRIENDLY PRODUCTS WITHIN THE SCOPE OF GREEN MARKETING ACTIVITIES. International Symposium for Production Research 2017, 1(1), 61-66. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3584808)


AKKAYA ÖMER,EKMEKCİ NURULLAH,ZERENLER MUAMMER (2017). THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA TOWARD BRAND AWARENESS AND PURCHASE INTENTION THROUGH INFORMATION SHARING: AN EMPIRICAL ANALYSIS OF COSMETIC BRANDS. International Symposium for Production Research 2017, 1(1), 17-24. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3584795)


EKMEKCİ NURULLAH,TEKİN MAHMUT (2017). PRODUCTION PLANNING IN INDUSTRIAL ENTERPRISES AND OPTIMIZATION PRACTICE IN AN INDUSTRIAL ENTERPRISE VIA LINEAR PROGRAMMING. International Symposium for Production Research 2017, 1(1), 243-251. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3584814)


EKMEKCİ NURULLAH,AKKAYA ÖMER,ÇAĞLIYAN VURAL (2017). AN INVESTIGATION OF THE FACTORS AFFECTING SELECTION OF ONLINE SHOPPING WEBSITE WITH AHP: A STUDY OF YOUNG CONSUMERS IN TURKEY. International Symposium for Production Research 2017, 1(1), 253-259. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3584823)


EKMEKCİ NURULLAH,KARABOĞA KAZIM,AKKAYA ÖMER,TEKİN MAHMUT (2015). İŞ MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖNEM DERECELERİNİN AHP YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ. 15. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 1, 173-181. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1741378)


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:


TEKİN MAHMUT,EKMEKCİ NURULLAH,KARABOĞA KAZIM,ZENELAJ BESJON (2013). Konya İlindeki İşletmelerin Yalın Üretim Düzeylerinin Belirlenmesi. 13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 2, 883-890. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:805977)


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi
LİSANS: TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - İŞLETME (BURSLU) 2007-2012 YÜKSEK LİSANS: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SBE İŞLETME ABD ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BD 2012-2015 DOKTORA: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SBE İŞLETME ABD ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BD 2015-DEVAM EDİYOR

 Dersler