İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
İşletme Bölüm Duyuruları

 

► Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Erem ŞAHİN in danışmanlığındaki Yüksek Lisans öğrencisi İlker ALTAŞ ın Bireysel Yatırımcıların Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Davranışsal Finans Çerçevesinde İncelenmesi konulu Tez Önerisi Savunması 27.04.2018 tarihinde saat 14.30 ta İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Dönem Projesi Hazırlama Kılavuzu için tıklayınız.