İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
İşletme Bölüm Başkanlığı

İŞLETME BÖLÜM BAŞKANI

Adı Soyadı

Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ

Tel

0332 223 30 89 - 0332 223 43 41

E-Posta

takgemci@selcuk.edu.tr

 

 

İŞLETME BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARI

Adı Soyadı Doç. Dr. Vural ÇAĞLIYAN
Tel 0332 223 43 31
E-Posta vcagliyan@selcuk.edu.tr
   

Adı Soyadı

Dr. Öğr. Üyesi Emel CELEP

Tel

0332 223 30 97

E-Posta

ecelep@selcuk.edu.tr

   
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ali AKGÜN
Tel 0332 223 31 01
E-Posta aakgun@selcuk.edu.tr