İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
İktisat Bölüm Duyuruları

► Ekonomik göstergeler için tıklayınız. (12.02.2019)

► Ekonomik göstergeler için tıklayınız. (03.01.2019)

► Ekonomik göstergeler için tıklayınız. (18.12.2018)

► Ekonomik göstergeler için tıklayınız. (03.12.2018)

► Dr. Öğr. Üyesi Alper SÖNMEZ İN danışmanlığında Yüksek Lisans Öğrencisi Tuğba TOKMAK IN 24.05.2019 tarihinde saat 14.00 de Ekonomik Büyümenin Belirleyicileri: Farklı Gelir Grubu Ülkeleri İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz konulu Yüksek Lisans Tez savunması İktisat Bölüm Odasında yapılacaktır.