İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Temel ekonometri ve istatistik teorilerini mikro ve makro iktisadi problemlere çözüm üretmede kullanabilme ve makro iktisada ilişkin verileri yorumlayabilme yeteneğine sahip olma.
P.Ç.2 İktisadın sosyal bir bilim olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma.
P.Ç.3 Genel işletme yönetimi, pazarlama, insan kaynakları idaresi, şirket finansmanı, turizm işletmeciliği ve kamu idareciliği gibi kendilerinin seçtiği fakat bölümün direkt eğitim konusuna girmeyen alanlardan birinde de uzmanlaşmaya sahip olma.
P.Ç.4 Gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir bakış açısından hareketle, iktisadi konularda analitik yönden tutarlı fikir oluşturma ve bu fikri savunma becerisine sahip olma.
P.Ç.5 Mikro iktisat teorisi hakkında bilgili olma.
P.Ç.6 Makro iktisat teorisi hakkında bilgili olma.
P.Ç.7 Uluslararası iktisat teorisi ve politikası hakkında bilgili olma.
P.Ç.8 Kamu, endüstri, tarım, çevre ve doğal kaynaklar, çalışma, bilgi ve mülkiyet ekonomileri, uluslararası finans, para banka, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat ve ekonometrik yöntemler gibi alanlardan kendilerinin seçtiği iktisadın alt dallarında uzmanlaşma hedefine sahip olma.
P.Ç.9 Türkçede olduğu gibi bir yabancı dilde de yazılı (ve tercihen ilave olarak sözlü) iletişim becerisine sahip olma.
P.Ç.10 Muhasebe, istatistik ve ekonometri programlarını kullanma becerisine sahip olma.
P.Ç.11 İktisadi teorilerin tarihi gelişimi ve bunların iktisadi politikaları ile ilişkisinin kurulması.
P.Ç.12 Kamu ve özel sektörün gereksinim duyduğu yüksek nitelikli elemanlarda olması gereken yeterli düzeyde hukuk bilgisine sahip olma.
P.Ç.13 Kamu ve özel sektörün gereksinim duyduğu yüksek nitelikli elemanlarda olması gereken yeterli düzeyde muhasebe bilgisine sahip olma.
P.Ç.14 Bağımsız denetim kurumları ile düzenleyici ve denetleyici kurumlarda görev yapabilecek, sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip olma.