Adı-Soyadı

Birimi

Prof.Dr. Muammer ZERENLER

İİBF/İşletme

Doç.Dr. Demet Şefika MANGIR

İİBF/Uluslararası İlişkiler

Doç.Dr. Cenay BABAOĞLU

İİBF/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doç.Dr. Alper SÖNMEZ

İİBF/İktisat

Dr.Öğr.Üyesi Vasviye Özlem AKGÜN

İİBF/Uluslararası Ticaret

SMMM Halil BIÇAKÇI

TESMER Temel Eğitim ve Staj Merkezi Sekreteri

Uzman Neslihan ERTAŞ

TESMER Temel Eğitim ve Staj Merkezi Uzman

Halil İbrahim SARI

İİBF/Uluslararası İlişkiler Bölüm Sekreteri

Gülay ÖZTÜRK

İİBF/İşletme Bölüm Sekreteri

Fatma DOĞAN

İİBF/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Sekreteri

Aysel ÇAĞLAR

İİBF/Uluslararası Ticaret Bölüm Sekreteri