2019

► Ahmet AY, Edt; 3. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi, Bildiri Kitabı, 07-08 Kasım 2019, KONYA

2018

► Ahmet AY, Edt; 2. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi, Bildiri Kitabı, 11-12 Ekim 2018, ANTALYA

2017

► Ahmet AY, Edt; 1. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi, Bildiri Kitabı, 12-13 Ekim 2017, KONYA

► Ahmet AY, Savaş ÇEVİK, Edt; Sektörel Yapısıyla Konya İmalat Sanayi Araştırması , Haziran 2017, KONYA