HADİM MESLEK YÜKSEKOKULU
Dersin Adı   YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA 1
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 5804361 2 / 0 2
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. İlhami TUNCER
Koordinator E-mail ituncer selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öğrencilere yönelik, meslek derslerinde öğrenciler arası seviye farklılıklarını giderici yönlendirme çalışmaları yapmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders sınıf ortamında karşılıklı konu anlatımı, sunum, ödevler ve tartışma şeklinde gerçekleştirilecektir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Bilim ve Bilimle ilgili Kavramlar, Bilimin Tarihsel Gelişimi Y. İslam, Yönlendirilmiş Çalışma I - II, Seçkin Yayınları
2 Bilimsel Araştırma Süreci araştırma konusunun seçimi, araştırmanın sınırlarının belirlenmesi Y. İslam, Yönlendirilmiş Çalışma I - II, Seçkin Yayınları
3 Kaynakların Taranması, Hipotez ve Strateji Geliştirme, Araştırma Stratejilerinin Belirlenmesi Y. İslam, Yönlendirilmiş Çalışma I - II, Seçkin Yayınları
4 Araştırma Evreni ve Örnekleme, Ana Kitlenin Tanımı, Örnekleme Çevresi, Örnekleme Yöntemi Y. İslam, Yönlendirilmiş Çalışma I - II, Seçkin Yayınları
5 Veri, Veri Kaynakları, Birincil ve İkincil Veriler Y. İslam, Yönlendirilmiş Çalışma I - II, Seçkin Yayınları
6 Anket, Mülakat ve Gözlem Teknikleri Y. İslam, Yönlendirilmiş Çalışma I - II, Seçkin Yayınları
7 Nicel Araştırma Yöntemleri Verilerin Analize Hazırlanması, Ölçme ve Ölçme Hataları, Veri Hazırlama Süreci Y. İslam, Yönlendirilmiş Çalışma I - II, Seçkin Yayınları
8 Nitel Araştırma Yöntemleri, Nitel Araştırmanın Mantığı Y. İslam, Yönlendirilmiş Çalışma I - II, Seçkin Yayınları
9 Nitel Araştırmada Kullanılan Yöntemler, İz Sürme Çalışmaları, Paydaş Analizi, Örnek Olay Yöntemi Y. İslam, Yönlendirilmiş Çalışma I - II, Seçkin Yayınları
10 Ara sınav
11 Araştırma Raporunun Biçim ve Kapsamı, Araştırma Raporunun Yazım Kuralları Y. İslam, Yönlendirilmiş Çalışma I - II, Seçkin Yayınları
12 Araştırma Etiği, Bilimsel Etik Kuralları Y. İslam, Yönlendirilmiş Çalışma I - II, Seçkin Yayınları
13 Araştırma Raporunun Hazırlanmasında İstatistikî Uygulamalar Y. İslam, Yönlendirilmiş Çalışma I - II, Seçkin Yayınları
14 Araştırma Raporunun Hazırlanmasında İstatistikî Uygulamalar Y. İslam, Yönlendirilmiş Çalışma I - II, Seçkin Yayınları
15 Genel tekrar ve değerlendirme Y. İslam, Yönlendirilmiş Çalışma I - II, Seçkin Yayınları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 2 14
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 1 14
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 8
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 4 1
Final : 6 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Araştırma sürecini tanır ve tasarlar 4
D.Ö.Ç. 2 Verileri elde edebilecek kaynakları araştırır 4
D.Ö.Ç. 3 Nitel ve Nicel Araştırma tekniklerini açıklar 3
D.Ö.Ç. 4 Ölçekler hakkında gerekli açıklamaları yapar 3
D.Ö.Ç. 5 Araştırma Raporunun biçim ve kapsamını açıklar 4
D.Ö.Ç. 6 Araştırma Raporunun Yazım Kurallarını bilir 4
D.Ö.Ç. 7 Araştırma sonuçlarını değerlendirir 4
D.Ö.Ç. 8 Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürür 4
D.Ö.Ç. 9 Araştırmayı tekniğine uygun sunar 3
D.Ö.Ç. 10 Araştırma Raporunun Hazırlanmasında İstatistikî Uygulamaları yapar 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20