HADİM MESLEK YÜKSEKOKULU
Dersin Adı   ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 5804255 2 / 0 2
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Dr. İshak ÖZLÜ
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere Türkiye Cumhuriyetinin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkelerini benimsetmek, Atatürkün asker kişiliği kadar, büyük devlet adamı, inkılâpçı kişiliği ve önderliğini, ırkçılığı reddeden milliyetçilik anlayışını, uluslar arası barışın kurulması hususundaki çabalarını anlatmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım,Tartışma ve Soru-cevap
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 KUVA-YI MİLLİYE, Doğu Cephesi, Gümrü Antlaşması (3 Aralık 1920), Güney Cephesi Gaziantep Cephesi, Maraş Cephesi, Adana Cephesi, Urfa Cephesi Baykara T., Türk Inkilap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, İzmir, 1999
2 İTİLAF DEVLETLERİNİN TÜRKİYEYİ PAYLAŞMA PROJELERİ San Remo Konferansı, Sevr Antlaşması, Düzenli Orduya Geçiş Baykara T., Türk Inkilap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, İzmir, 1999
3 I. İNÖNÜ SAVAŞI (6-10 Ocak 1921) I. İnönü Savaşının Sonuçları, Londra Konferansı (21 Şubat-11 Mart 1921), Moskova Antlaşması (16 Mart 1921) , Türkiye-Afganistan İttifak Antlaşması Baykara T., Türk Inkilap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, İzmir, 1999
4 II. İNÖNÜ SAVAŞI (31 MART-1 NİSAN 1921) AFYON-ESKİŞEHİR-KÜTAHYA SAVAŞI, Mustafa Kemal Paşanın Başkomutan Olması, Tekalif-i Millîye Emirleri, SAKARYA SAVAŞI (23 Ağustos-13 Eylül 1921), Sakarya Savaşının Sonuçları Baykara T., Türk Inkilap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, İzmir, 1999
5 BÜYÜK TAARRUZ Taarruza Hazırlık, Başkomutanlık Meselesi, Büyük Taarruz, Yunanistanda İhtilâl, Mütareke Öncesi Türk-İngiliz Askeri Bunalım Baykara T., Türk Inkilap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, İzmir, 1999
6 MUDANYA MÜTAREKESİ Mütarekenin Sonuçları, LOZAN BARIŞ ANDLAŞMASI Lozan Antlaşmasının Hükümleri Baykara T., Türk Inkilap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, İzmir, 1999
7 TÜRK İNKILÂBI Siyasi Alanda Yapılan İnkılâplar, Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı, Hilâfetin Kaldırılması, ANAYASA HAREKETLERİ TeşkilÂt-ı Esasiye Kanunu, 20 Nisan 1924 Anayasası, TBMM de Kurulan Gruplar ve Siyasi Partiler, Sosyalist-Komünist Gruplaşmalar, Müdafaa-i Hukuk Grupları Baykara T., Türk Inkilap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, İzmir, 1999
8 MİLLİ MÜCADELE SONRASI SİYASİ PARTİLER ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ, Halk Fırkasının Kuruluşu, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası, Diğer Bazı Parti Kurma Girişimleri Baykara T., Türk Inkilap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, İzmir, 1999
9 REJİME KARŞI YAPILAN TEPKİLER, Şeyh Sait İsyanı, Takrir-i Sükun Kanunu, İstiklâl Mahkemelerinin Yeniden Kurulması, Atatürke İzmirde Düzenlenen Suikast Baykara T., Türk Inkilap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, İzmir, 1999
10 Ara sınav
11 TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂPLARI Milli Hakimiyet-Egemenlik, Tam bağımsızlık, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, İnkılâpçılık, Baykara T., Türk Inkilap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, İzmir, 1999
12 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂPLARI Laiklik, İslâm ve Lâiklik, Atatürk Döneminde Lâiklikle İlgili Düzenlemeler, Atatürk ve Lâiklik, Halkçılık, Devletçilik Baykara T., Türk Inkilap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, İzmir, 1999
13 ATATÜRK DÖNEMİ DIŞ POLİTİKA Genel Özellikler, 1923-1930 Dönemi Dış Politika, 1930-1938 Dönemi Türk Dış Politikası, Balkan Paktı, Akdenizde İtalyan Tehlikesi, Baykara T., Türk Inkilap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, İzmir, 1999
14 Montreux Boğazlar Sözleşmesi, İslâm Dünyası ile Olan İlişkiler ve Sadabat Paktı, Hatay Meselesinin Çözümü Baykara T., Türk Inkilap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, İzmir, 1999
15 Genel tekrar ve değerlendirme Baykara T., Türk Inkilap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, İzmir, 1999
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 2 14
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 1 14
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 8 1
Final : 10 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devletini paylaşma projelerini bilir. 3
D.Ö.Ç. 2 İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecini gerekçeleri ile birlikte anlar ve değerlendirir. 3
D.Ö.Ç. 3 Atatürk dönemi fikir ve politikalarını bilir. 3
D.Ö.Ç. 4 Milli Mücadele dönemi hakkında bilgi edinerek mücadelenin ruhunu kavrar. 3
D.Ö.Ç. 5 Güncel konuları tarihi bilgiler ışığında değerlendirebilme yeteneği kazanır. 3
D.Ö.Ç. 6 Türkiye Cumhuriyetin kuruluşunu ve yapılan İnkılapları bilir. 3
D.Ö.Ç. 7 Çok Partili hayata geçiş sürecini öğrenir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20