HADİM MESLEK YÜKSEKOKULU
 
 Adı Soyadı: ÖĞR.GÖR. DR. OSMAN BABAYİĞİT
Fakülte Adı:  HADİM MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNE RESİM VE KONSTRÜKSİYON Prg.
Ana Bilim Dalı:  MAKİNE RESİM VE KONSTRÜKSİYON
E-Mail :  obabayigit selcuk.edu.tr
Telefon : 332 418 18 41
Adres : Hadim Meslek Yüksekokulu Hadim/ KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Cemil BOZKURT Ltd. Şti.20042005
Eritay Mühendislik Ltd. Şti.20052009
Azak Soğutma Ltd. Şti.20092010

  Akademik Yayınlar:

SCI ve SCIXINDEX'CE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ

 

1) Ozgoren,M., Bilgili M., Babayigit, O., 2012, "Hourly PerformancePrediction of Ammonia-Water Solar Absorption Refrigeration", AppliedThermal Engineering, volume 40, pp 80-90.

 

2) Kocaaslan O., Ozgoren M., Aksoy M. H., Babayigit O., 2016, "Experimental and Numerical Investigationof Coating Effect on Pump Impeller and Volute” Journal of Applied FluidMechanics, volume 9, Issue 5, p2475-2487. 13p.

 

3) Babayigit O., OzgorenM., Aksoy M. H., Kocaaslan O., 2017, “ExperimentalAnd CFD Investigation Of A Multistage Centrifugal Pump Including Leakages AndBalance Holes”, Desalination And Water Treatment, volüme 67, pp 28-40.

 

 

DİĞER ALAN INDEX'LERİNCETARANAN DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ

 

1) Babayigit O., Aksoy M. H., Ozgoren M. and Solmaz O., 2013 “Investigationof Absorption Cooling Application Powered by Solar Energy in the South CoastRegion of Turkey”, EPJ Web of Conferences, 45, 01100 (doi: http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/20134501100)

 

2) Babayigit O., Kocaaslan O., Aksoy M. H.,Guleren K. M., Ozgoren M., 2015, “Numerical identification of blade exit angleeffect on the performance for a multistage centrifugal pump impeller”

Epj Web of Conferences, 92, 2003, (doi: http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/20159202003)

 

 

ULUSLARARASIBİLİMSEL TOPLANTILARDA YAYINLANMIŞ BİLDİRİLERİ

 

1) Babayigit,O., Özgören, M., Aksoy, M.H.,  "Hourly Performance OfAmmonia-Water Absorption Refrigeration System For Maximum Solar Radiation Day:A Case Study For Konya"  International  Scientific Conference, 18 – 19 November 2011, Gabrovo.

 

2) Babayigit,O., Darıcı, S., Şen, S., Canlı, E., Bilir, Ş., "Design And Manufacturing Of An Airconditioning ExperimentalSetup For Drying" International Ege Energy Symposium &Exhibition, 28-30 June 2012, İzmir. (Yüksek Lisans Tezinden hazırlanmıştır.)

 

3)Babayigit, O.,Aksoy, M.H., Ozgoren, M. and Solmaz, O., " Investigation of Absorption CoolingApplication Powered by Solar Energy in the South Coast Region of Turkey" ExperimentalFluid Mechanics 2012, 20-23 November 2012, Hradec Kralove

4)Babayigit, O.,Kocaaslan, O., Aksoy, M.H. and Ozgoren, M., " Experimaental And CFD PerformanceAnalysis Of A Centrifugal Pump" Experimental Fluid Mechanics 2013, 19-22November 2013, Kutna Hora

5)Aksoy,M.H., Babayigit, O., Kocaaslan, O. and Ozgoren, M., " Effect OfBlade Wrap Angle To Centrifugal Pump Impeller Efficiency" ExperimentalFluid Mechanics 2013, 19-22 November 2013, Kutna Hora

6)Kocaaslan,O., Aksoy, M.H., Babayigit, O. and Ozgoren, M., " An ExperimentalInvestigation Of Surface Roughnessinfluence On Centrifugal Pump Characteristics" Experimental Fluid Mechanics 2013, 19-22 November 2013, KutnaHora

7) Babayigit, O. Kocaaslan O., Aksoy M.H.,Guleren K.M, Ozgoren M. 2014 "Numerical İdentification Of Blade Exit AngleEffect On The Performance For A Multistage Centrifugal Pump İmpeller" Experimental Fluid Mechanics (EFM 2014)November 18.-21., 2014 Cesky Krumlov, Czech Republic, Proceedings of theInternational conference Experimental Fluid Mechanics 2014, 47-53.

8) Kocaaslan O., Aksoy M.H., Babayigit O.,Guleren K.M., Ozgoren M., 2014, “Numerical study comparison for a designed andmodified impeller and volute of centrifugal pump”, Experimental Fluid Mechanics (EFM 2014) November 18.-21., 2014Cesky Krumlov, Czech Republic, Proceedings of the International conference,265-272.

9) Aksoy M.H., Ozgoren M., Babayigit O.,Kocaaslan O., Guleren K.M. 2014 Application of Particle Image Velocimetry to aMultistage Centrifugal Pump, ExperimentalFluid Mechanics (EFM 2014) November 18.-21., 2014 Cesky Krumlov, CzechRepublic, Proceedings of the International conference 33-39.

10) Kocaaslan O., Ozgoren M., Babayigit O., Aksoy M. H., 2015,“Numerical İnvestigation Of Splitter Blade Effects On Centrifugal PumpPerformances”, International Conferance On Science, Ecology And Technology 25-28August Viyana (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1762249)

 

11) Aksoy M. H., Ozgoren M., BabayigitO., Kocaaslan O., 2015, “PIV Investigation Of Flow Structures İn A MultistageCentrifugal Pump Impeller”, International Congress Energy AndEnvironment Engineering And Management July 22-24, Paris (Tam MetinBildiri) (Yayın No: 1757815)

 

12) Babayigit O., Ozgoren M., AksoyM. H., Kocaaslan O., 2015, “Numerical Modeling And Flow Analysis Of SplitterBlades Effect On A Centrifugal Pump Performance”, International Congress Energy AndEnvironment Engineering And Management July 22-24, Paris (Tam MetinBildiri) (Yayın No:1747238)

 

13) Babayigit O., Ozgoren M., Kocaaslan O., Aksoy M. H., 2016, “NumericalStudy For a Designed and Modified Impeller Of a Multistage Centrifugal Pump”, 8thInternational Ege Energy Syposium, May 11-13, Afyonkarahisar,pp:440-443.

 

14) Kocaaslan O., Ozgoren M., AksoyM. H., Babayigit O., 2016, “NumericalInvestigation of the Surface Roughness Effect on the Hydraulic Efficiency, Headand Shaft Power For a Single Stage Centrifugal Pump”, 8th International Ege EnergySyposium, May 11-13, Afyonkarahisar, pp:416-420.

 

15) BabayigitO., OzgorenM., Aksoy M. H., Kocaaslan O., 2016, “TheEffect of Balance Holes to Centrifugal Pump Performance”, 11th InternationalSymposium on Numerical Analysis of Fluid Flows, Heat and Mass Transfer -Numerical Fluids 2016., September 19-25, Rodos.

 

16) Kocaaslan O., Ozgoren M., Aksoy M. H.,Babayigit O., 2016, “Numerical Investigation of theEffect of Number of Blades OnCentrifugal Pump Performance”, 11th International Symposium on NumericalAnalysis of Fluid Flows, Heat and Mass Transfer - Numerical Fluids 2016., September19-25, Rodos.

 

17) M.H.Aksoy, M.Ozgoren, O.Babayigit, O.Kocaaslan, ParticleImageVelocimetry Measurements of Internal Flow Structures in a CentrifugalPump, InternationalConference on the Sustainable Energy and EnvironmentDevelopment, May17th– 19th, 2016, Krakow, Poland. Book of abstract pp25.

 

18) Aksoy M. H., Ozgoren M., Babayigit O.,Kocaaslan O., Experimental Flow Structures In A Centrifugal Pump Via PIV, ISB-INMATEH International Symposium of Agricultural And Mechanical Engineering,ProseedingsBook 301-310, 27-29 October 2016, Bucharest, Romania.

 

 

ULUSAL BİLİMSELTOPLANTILARDA YAYINLANMIŞ BİLDİRİLERİ

 

1) Babayiğit, O.,Özgören, M., "Güneş Enerjisi ile Çalışan AbsorbsiyonluSoğutma Sisteminin Konya İli için Analizi", 3.UlusalKonya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu Tebliğ Günleri, 28-29 Nisan2011, Konya.

 

2) Darıcı, S., Babayiğit, O., Şen, S., Bilir, Ş.,"Tarım Ürünlerinin Kuruma Karakteristiklerini Belirlemek İçin Bir DeneySeti Tasarımı, İmalatı ve Denenmesi", 2. Ulusal Konya Ereğli Kemal Akman M.Y.OTebliğ Günleri, 13-14 Mayıs 2010, Konya.

 

3) Babayigit, O.,Kocaaslan, O., Aksoy, M. H. and Ozgoren, M., "SantrifüjPompa Çarkının Hidrolik Verimine Kanat Giriş Açısı Etkisinin Sayısal Yöntemleİncelenmesi", 19. Ulusal Isı Bilimi Ve Tekniği Kongresi(ULIBTK’13), 9-12Eylül 2013, Samsun

 

4) Babayiğit O., Özgören M., Kocaaslan O., Aksoy M. H., “KademeliPompalarda Kaçak Kayıpların Ve Dengeleme Deliklerinin Akış Yapısına EtkisininBelirlenmesi” 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’15) 02-05Eylül 2015, Balıkesir.

 

5) Kocaaslan O., Özgören M., BabayiğitO., Aksoy M. H., “Yatay Milli Tek Kademeli Santrifüj Pompada Verimİyileştirilmesinin Araştırılması” 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi(ULIBTK’15) 02-05 Eylül 2015, Balıkesir.  

 

 

ULUSAL BİLİMSELTOPLANTILARDA YAYINLANMIŞ POSTERLER

 

1) Kocaaslan,O., Babayigit, O., Aksoy, M.H. and Ozgoren, M., "Yüzey Pürüzlülüğünün Santrifüj Pompa Çark Verimine EtkisininSayısal Analiz Yöntemi İle İncelenmesi", 19. Ulusal Isı Bilimi Ve TekniğiKongresi, 9-12 Eylül 2013, Samsun 


  Yönetilen Tezler
1. Osman BABAYİĞİT, " Kurutma ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Termodinamik, 2006 - 2010, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Genel Müdür20052009
Üretim Müdürü20092010
Makine Ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanlığı2011 
Hadim Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı2017 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Hadim Meslek Yüksekokulu Makine Ve Metal Teknolojileri BölümüBölüm Başkani01/11/2011 
S.Ü. Hadim Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.Yrd.08/08/2016 

 Ek Bilgi

 Dersler