KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ
HAKKINDA: Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü...
MISYON: Selçuk Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü görev alanında öğrencilerin eğitimini engelleme, çalışanları zorla işten alıkoyma, sabotaj, yangın, hırsızlık ve her türlü tehdit ve tehlikelere karşı güvenliklerinin sağlanması, yerleşke içerisinde suç işlenmesini önlemek amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, eğitim öğretimin sorunsuz olarak devam etmesini sağlamayı görev ed...
VIZYON: Üniversitemizin "Geleneği, gelecekle buluşturan bir Dünya Üniversitesi olmak" ilkesi doğrultusunda, yerleşkelerinde teknolojik gelişme ve yeniliklerden faydalanarak güvenlik hizmetinin hızlı güvenli ve tutarlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak, öğrenci, personel ve mezun memnuniyetini, insan haklarına saygılı, kaliteli, etkili ve teknolojik güvenlik hizmet... devamı için tıklayınız...