FAST ACCESS
Scientific Journals

 

SU001 - Selçuk İletişim  Dergisi (Journal of Selcuk Communication)

Kısa Adı : Selçuk İletişim Dergisi (JOSC)

Web Adresi : http://dergipark.org.tr/josc

eISSN : 2148-2942                               pISSN :

Yayın Dili: Türkçe-İngilizce                Yayın Başlama : 7/1/1999

Yayın Aralığı :  Yılda 4 kez                  DOI : Evet

İndeks: TR Dizin, Sobiad, Index Copernicus, OAJI, Scilit, ERIHPLUS, EZB, DRJI, ResearchBib, InfobaseIndex, MIAR, EuroPub, JournalTOCs

Alanı : İletişim Bilimleri ve İletişim Bilimleri alanıyla ilişkilendirilen tüm makaleler

Eposta : haltunbas@selcuk.edu.tr

İletişim : Prof.Dr. Hüseyin ALTUNBAŞ - haltunbas@selcuk.edu.tr

 

SU002 - Genel Tıp Dergisi

Kısa Adı : Genel Tıp Derg

Web Adresi : www.geneltip.org

eISSN : 2602-3741                               pISSN :

Yayın Dili: Türkçe                Yayın Başlama : 3/30/1997

Yayın Aralığı :  Yılda 4 kez                  DOI : Hayır

İndeks: Türkiye Atıf Dizini, Ulakbim TR Dizini, EBSCOhost,  Index Copernicus, DOAJ,

Alanı : Tıp

Eposta : editor@genel.tip.org

İletişim : Prof. Dr. İnci KARA drincikara@yahoo.com

 

SU003 - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FEN DERGİSİ

Kısa Adı : sufefd

Web Adresi : http://dergipark.org.tr/sufefd

eISSN : 2458-9411                               pISSN :

Yayın Dili: Türkçe-İngilizce                Yayın Başlama : 1/1/1981

Yayın Aralığı :  Yılda 2 kez                  DOI : Evet

İndeks: Sindex, Eurasian Scientific Journal Index, Researchbib, i2or, rootindexing

Alanı : Temel bilimler, Fen bilimleri, Sağlık bilimleri

Eposta : selcukfendergi@gmail.com

İletişim : Prof.Dr. Evren YILDIZTUGAY, eytugay@selcuk.edu.tr

 

SU004 - Eurasian Journal of Veterinary Sciences, Avrasya Veteriner Bilimler Dergisi

Kısa Adı : EJVS

Web Adresi : http://eurasianjvetsci.org

eISSN : 2146-1953                               pISSN :

Yayın Dili: Türkçe-İngilizce                Yayın Başlama : 1/1/1985

Yayın Aralığı :  Yılda 4 kez                  DOI : Evet

İndeks: 1) TÜBİTAK ULAKBİM YAŞAM BİLİMLERİ, 2) WEB OF SCIENCE- ZOOLOGICAL RECORDS, 3) EBSCO, 4) CABI, Cab Abstracts, Dairy Science Abstracts, Veterinary Science Database, Index Veterinarius, Animal Breeding Abstracts, Agricultural Engineering Abstracts, Global Health, World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts, Forest Products Abstracts, Grasslands and Forage Abstracts, Helminthological Abstracts, Rural Development Abstracts
Soils and Fertilizers, Soybean Abstracts, Sugar Industry Abstracts, Tropical Disaeases Bulletin, Wheat, Barley and Tritacale Abstracts, Maize Abstracts, 5) ISI-INTERNATIONAL SCIENTIFIC INDEXING,  6) INDEX COPERNICUS, 7) CROSSREF

Alanı : Veteriner Hekimliği İle İlgili alanlarda

Eposta : ejvs@selcuk.edu.tr

İletişim : Prof.Dr. Cafer Tepeli, ctepeli@selcuk.edu.tr

 

SU005 - Çatalhöyük – Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Kısa Adı : Çatalhöyük – Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Web Adresi : http://sutsad.selcuk.edu.tr

eISSN : 2548-0588                               pISSN :2548-0537

Yayın Dili: Türkçe                Yayın Başlama : 10/1/2016

Yayın Aralığı :  Yılda 1 kez                  DOI : Hayır

İndeks: yok

Alanı : Turizm ve tüm sosyal alanlar

Eposta : alpera@selcuk.edu.tr

İletişim : Prof.Dr. Mete Sezgin- metesezgin@hotmail.com

 

SU006 - Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Kısa Adı : SÜHFD

Web Adresi : http://dergipark.org.tr/suhfd

eISSN : 2548-1177                               pISSN :1306-8075

Yayın Dili: Türkçe-İngilizce                Yayın Başlama : 1/1/1988

Yayın Aralığı :  Yılda 3 kez                  DOI : Evet

İndeks: TR Dizin, HeinOnline, Sobiad, Asos Index, OpenAIRE, CrossRef, Google Scholar

Alanı : Hukuk

Eposta : sustun@selcuk.edu.tr

İletişim : Doç.Dr. Ümit Süleyman ÜSTÜN, sustun@selcuk.edu.tr

 

SU007 - Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Kısa Adı : SEFAD

Web Adresi : http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad

eISSN : 2458-908X                               pISSN :

Yayın Dili: Türkçe , İngilizce               Yayın Başlama : 1/1/1981

 

Yayın Aralığı :  Yılda 2 kez                  DOI : Evet

İndeks: Academic Keys, Acar Index, Arastirmax, ASOS, Cosmos Impact Factor, DOAJ, EBSCO, DRJI, ERIH PLUS, ESCI, ESJI, İSAM, MLA, ResearchBib, Root Indexing, SIS, SOBIAD, TEİ, TÜBİTAK ULAKBİM SBVT.

Alanı : Dil, edebiyat, tarih, felsefe, sosyoloji, psikoloji, arkeoloji, sanat tarihi, eğitim.

Eposta : selcukedebiyat@gmail.com

İletişim : Dr. Öğr. Üyesi Yurdagül K. Adanalı, ykadanali@gmail.com

 

 

 SU008 - Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Kısa Adı : Susead

Web Adresi : http://dergipark.org.tr/susead

eISSN : 2148-3043                               pISSN :

Yayın Dili: Türkçe-İngilizce                Yayın Başlama : 4/1/2001

Yayın Aralığı :  Yılda 2 Kez                  DOI : Evet

İndeks: ProQuest; Doaj; DRJI; Sobiad; CiteFactor; Scientific Indexing Services; Eurasian Scientific;  Journal Index;  Science Library Index;  Asos Index; Directory of Research Journals

Alanı : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi; ;İşletme; Ekonomi; İktisat; Sosyal Bilimler

Eposta : iibf.dergi@selcuk.edu.tr

İletişim : Doç.Dr. Esen ŞAHİN (eboztas@selcuk.edu.tr)

 

SU009 - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi

Kısa Adı : Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi

Web Adresi : http://dergipark.org.tr/selcuksbmyd

eISSN : 2564-7458                               pISSN :

Yayın Dili: Türkçe-İngilizce                Yayın Başlama : 1/1/1998

Yayın Aralığı :  Yılda 2 kez                  DOI : Evet

İndeks: TR Dizin

Alanı : Sosyal bilimler işletme-iktisat-kamu yönetimi-uluslararası ilişkiler

Eposta : agumrah@selcuk.edu.tr

İletişim : Abdurrahman Gümrah, agumrah@selcuk.edu.tr

 

SU010 - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Kısa Adı : Susbed

Web Adresi : http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr

eISSN :                                pISSN :1302-1796

Yayın Dili: Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, Farsça ve Urducadır                                     Yayın Başlama : 1/16/1992

Yayın Aralığı :  Yılda 3 kez                  DOI : Hayır

İndeks: tr dizin, ebsco, mla, isam

Alanı : dil, edebiyat, tarih, eğitim, sosyoloji, iktisat, iletişim gibi

Eposta : sosbilens@selcuk.edu.tr

İletişim : Prof.Dr. Şükrü BALCI sukrubalci@selcuk.edu.tr

 

SU011 - Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Kısa Adı : SUTAD

Web Adresi : http://sutad.selcuk.edu.tr

eISSN : 2458-9071                               pISSN :

Yayın Dili: Türkçe, İngilizce, Rusça, Almanca ve Modern Türk Lehçeleri                 Yayın Başlama : 1/1/1994

Yayın Aralığı :  Yılda 3 kez                  DOI : Evet

İndeks: ESCI (Emerging Sources Citation Index), ASOS INDEX, EBSCO, MLA, SOBIAD ve TUBİTAK/ULAKBİM SBVT'de taranmaktadır.

Alanı : Türk Sanatı-Türk Tarihi-Türk Dili Türklük Bilimi ile ilgili ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış, araştırmaya dayalı özgün makaleler olmalıdır.

Eposta : selcukturkiyat@gmail.com

İletişim : Mustafa ÜLÜK selcukturkiyat@gmail.com

 

SU012 - Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences

Kısa Adı : SJAFS

Web Adresi : http://sjafs.selcuk.edu.tr/sjafs

eISSN : 2458-8377                               pISSN :

Yayın Dili: Türkçe-İngilizce                Yayın Başlama : 1/1/2002

Yayın Aralığı :  Yılda 3 kez                  DOI : Evet

İndeks: Google Scholar, Araştirmax, Sis(Scientific Indexing Services), Cab Abstracts,

Alanı : Ziraat ve gıda bilimi

Eposta : asabir@selcuk.edu.tr

İletişim : Prof.Dr. Ali SABIR, asabir@selcuk.edu.tr

 

SU013 - Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi

Kısa Adı : USAD

Web Adresi : http://usad.selcuk.edu.tr/usad/index

eISSN : 2548-0154                               pISSN :1015-2105

Yayın Dili: Türkçe, İngilizce, Farsça, Arapça                Yayın Başlama :1/1/1986

Yayın Aralığı :  yılda 2 kez                  DOI : Hayır

İndeks: TRDİZİN, DERGİPARK, İSAM, COSMOS, MLA, CITE FACTOR, ERIFPLUS, SOBIAD, ACARİNDEX, ARASTIRMAX, ASOS, İDEALONLİNE

Alanı : Selçuklu tarihi, medeniyeti, sanatı başta olmak üzere X. yy'dan XV. yy.a kadar islam coğrafyası üzerindeki siyasi, tarihi, edebi, ekonomik  vd. durumunu içeren çalışmalar yayımlanmaktadır.

Eposta : usad.selcuk@gmail.com

İletişim : Selma Dülgeroğlu, sdulgeroglu@selcuk.edu.tr

 

SU014 - MANTAR DERGİSİ

Kısa Adı : Mander

Web Adresi : http://dergipark.org.tr/mantar

eISSN : 2147-6845                               pISSN :

Yayın Dili: Türkçe-İngilizce                Yayın Başlama : 4/30/2010

Yayın Aralığı :  Yılda 2 kez                  DOI : Evet

İndeks: TR Dizin, Index Copernicus, CiteFactor, Eurasian Scientific Journal Index, Scilit,

Alanı : DERGİMİZDE SİSTEMATİK VE TEMEL MİKOLOJİ, LİKENOLOJİ, UYGULAMALI MİKOLOJİ, TIBBİ MİKOLOJİ, FİTOPATOLOJİ VE BENZERİ BİLİM ALANLARINDAN GELEN ÖZGÜN VE DERLEME OLARAK HAZIRLANAN ULUSAL VE ULUSLARARASI MAKALELER YAYIMLANIR.

Eposta : mantarcilik@selcuk.edu.tr

İletişim : Prof. Dr. Gıyasettin KAŞIK, giyasettinkasik@hotmail.com

 

SU015 - Selcuk Dental Journal

Kısa Adı : Selcuk Dent J

Web Adresi : http://dergipark.org.tr/selcukdentj

eISSN : 2148-7529                               pISSN :

Yayın Dili: Türkçe-İngilizce                Yayın Başlama : 1/1/2014

Yayın Aralığı :  Yılda 3 kez                  DOI : Evet

İndeks: TR Dizin

Alanı : Diş Hekimliği

Eposta : dishekimligidergisi@selcuk.edu.tr

İletişim : Dr.Öğr. Üyesi Murat Selim BOTSALI, selimbotsali@selcuk.edu.tr

 

SU016 - Selcuk University Journal of Engineering Sciences

Kısa Adı : SUJES

Web Adresi : http://sujes.selcuk.edu.tr/

eISSN : 2757-8828                               pISSN :

Yayın Dili: İngilizce                Yayın Başlama : 1/1/2000

Yayın Aralığı :  Yılda 3 kez                  DOI : Hayır

İndeks: Google Scholar

Alanı : Fen, Mühendislik ve Temel Bilim

Eposta : sujesjournal@gmail.com

İletişim : Pof.Dr. Şakir Taşdemir, stasdemir@selcuk.edu.tr

 

SU017 - Turkish Journal of Sport and Exercise

Kısa Adı : Tjse

Web Adresi : http://dergipark.org.tr/tsed

eISSN : 2147-5652                               pISSN :

Yayın Dili: İngilizce                Yayın Başlama : 1/1/1999

Yayın Aralığı :  Yılda 3 kez                  DOI : Evet

İndeks: Tr Dizin, Universal İmpact Factor, Google Scholar, Araştırmax, DRJI, WorldCat, ISC

Alanı : Tr Dizin, Universal İmpact Factor, Google Scholar, Araştırmax, DRJI, WorldCat, ISC

Eposta : turkjse@gmail.com

İletişim : Dr. Yusuf BARSBUĞA yusufbarsbuga@hotmail.com

 

SU018 - Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi

Kısa Adı : SosyoTeknik

Web Adresi : http://sosyoteknik.selcuk.edu.tr/sustad

eISSN : 2146-7226                               pISSN :

Yayın Dili: İngilizce                Yayın Başlama : 1/1/2011

Yayın Aralığı :  Yılda 2 kez                  DOI : Hayır

İndeks: 

Alanı : Sosyal ve Teknik Alan

Eposta :  sosyoteknik@selcuk.edu.tr

İletişim : Prof.Dr. Uğur USLU, uuslu@selcuk.edu.tr

 

SU019 -  Selçuk Üniversitesi Sağlık Dergisi

Kısa Adı : SELSAD

Web Adresi : https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssd

eISSN : 2717-8250                              pISSN :

Yayın Dili: Türkçe                Yayın Başlama : 1/1/2020

Yayın Aralığı :  Yılda 2 kez                  DOI : Hayır

İndeks: Google Scholar, ASOS Index

Alanı : Sağlık Bilmiler, Sosyal Bilimler

Eposta :  mehmetyorulmaz@selcuk.edu.tr

İletişim : Dr.Öğr.Üyesi Mehmet YORULMAZ, mehmetyorulmaz@selcuk.edu.tr  

 

SU020 - Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi Tevilat

Kısa Adı : TEVİLAT

Web Adresi : https://dergipark.org.tr/tr/pub/tevilat

eISSN : 2757-654X                                    pISSN :2687-4849

Yayın Dili: Türkçe                             Yayın Başlama : 1/1/2020

Yayın Aralığı :  Yılda 2 kez                  DOI : Hayır

İndeks: 

Alanı : Dini araştırmalar

Eposta :  rasitakpinar@gmail.com

İletişim : M. Raşit AKPINAR, rasitakpinar@gmail.com 

 

SU021 - Güncel Hemşirelik Araştırmaları Dergisi  ( Joutnal of Current Nursing Research)

 

Kısa Adı : JCNR

Web Adresi : http://jcnr.selcuk.edu.tr/index.php/jcnr

eISSN :                                                             pISSN :

Yayın Dili: Türkçe, İngilizce                Yayın Başlama : 1/1/2021

Yayın Aralığı :  Yılda 3 kez                  DOI : Hayır

İndeks: 

Alanı : Hemşirelik ve Sağlık Bakım Hizmetleri

Eposta :  jcnursingresearch@gmail.com

İletişim : Prof.Dr. Fatma Taş ARSLAN, jcnursingresearch@gmail.com

 

SU022 - International Journal of Aeronautics and Astronautics

Kısa Adı : IJAA

Web Adresi : http://ijaa.selcuk.edu.tr/index.php/ijaa

eISSN : 2757-6574                              pISSN :

Yayın Dili: İngilizce, Türkçe                Yayın Başlama : 1/11/2020

Yayın Aralığı :  Yılda 3 kez                  DOI : Hayır

İndeks: 

Alanı : Havacılık yönetimi ve teknolojisi

Eposta :  ncanoz@selcuk.edu.tr

İletişim : Doç.Dr. Nilüfer CANÖZ, ncanoz@selcuk.edu.tr    

 

SU023 - International Journal of Language and Translation Studies

Kısa Adı : LOTUS

Web Adresi : http://lotus.selcuk.edu.tr

eISSN :                                       pISSN :

Yayın Dili: İngilizce,Türkçe, Almanca, Rusça ve Arapça    
Yayın Başlama : 1/1/2021

Yayın Aralığı :  Yılda 2 kez                  DOI : Hayır

İndeks: 

Alanı : Filoloji, Çeviribilim, Dilbilim, Yabancı Dil Öğretimi,  Uygulamalı Dilbilim, Göstergebilim, Metinlerarasılık, Deyişbilim

Eposta :  selcuklotus@gmail.com

İletişim : Onur KÖKSAL, onurkoksal38@hotmail.com 

 

SU024 - Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırmaları Dergisi

Kısa Adı : SUMAD

Web Adresi : http://sumad.selcuk.edu.tr

eISSN : 1307-7392                              pISSN :

Yayın Dili: Türkçe, Farsça                Yayın Başlama : 5/1/2011

Yayın Aralığı :  Yılda 2 kez                  DOI : Hayır

İndeks: 

Alanı : Selçuklu tarihi, Selçuklu ve Osmanlı Toplum Hayatı, Mevlevilik, Mevlevi Sosyal Hayatı, Mesnevi, Mevlana, Tasavvuf, Mutasavvıflar, Sema, İlahiyat

Eposta :  selmankaradag@selcuk.edu.tr 

İletişim : Uzman Selman KARADAĞ, selmankaradag@selcuk.edu.tr    

 

 

 

67958
Student
381080
Graduate
3131
Academic Staff
4300
Administrative Staff
24
Faculty
8
Institute
5
School
22
Vocational School
53
Research Center
187
Student Community