FACULTY OF SCIENCES
CHEMISTRY
 
 Name and Surname: PROF.DR. MUSTAFA YILMAZ
Name of the Faculty:  FACULTY OF SCIENCES DEPARTMENT OF CHEMISTRY PROGRAM OF ORGANIC CHEMISTRY
 
E-Mail  myilmaz selcuk.edu.tr
Phone +90-332-2233873
Address Selcuk Universitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Konya/Türkiye
Url: http://www.labome.org/expert/turkey/selcuk/yilmaz/mustafa-yilmaz-1164004.html
 
  Professional Background:

  Publications:

Yayınlar Bekleniyor
  Theses
1. A. Metin ŞAHİN, " Polimerik Kaliksarenlerin Sentezi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kimya, - 1995, Tamamlandı
2. Gülderen UYSAL AKKUŞ, " Bazı Makrosiklik Bileşiklerin Sentezi ve Faz Transfer Reaksiyonlarında Kullanılmı ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Kimya, - 2002, Tamamlandı
3. ÖZLEM EDİZ, " Farklı Yapıdaki Kaliks[4]crown[6] Bileşiklerinin Sentezi ve İyon Transfer Reaksiyonlarında Kullanılması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kİmya, - 2002, Tamamlandı
4. Shahabuddin MEMON, " Farklı Yapıdaki Kaliks[4]aren Türevlerinin Sentezi ve Faz Transfer Reaksiyonlarının İncelenmesi ", Selçuk Üniversitesi, , , Kimya, - 2002, Tamamlandı
5. Mustafa TAVASLI, " Bazı Kaliks[n]arenlerin Faz Transfer Özelliklerinin İncelenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kimya, - 1994, Tamamlandı
6. Mustafa TABAKCI, " İyon Seçici Makrosiklik Bileşiklerin Sentezi ve Bu Bileşiklerin Ekstraksiyon (sıvı-sıvı, katı-sıvı) İşlemlerinde Kullanılması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kimya, - 2001, Tamamlandı
7. Füsun PEKTAŞ (ÖZDİŞ), " Yeni Kaliks[n]arenlerin Sentezi ve Bazı Metal Komplekslerinin İncelenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kimya, - 1993, Tamamlandı
8. Mustafa TABAKCI, " Toksik Katyon ve Anyonların Kaliksarenler Kullanılarak Nanofiltrasyon ve Adsorpsiyon Teknikleriyle Giderilmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Kimya, - 2006, Tamamlandı
9. AYDAN YILMAZ, " Farklı Yapıdaki Oligokaliks[4]aren Türevlerinin Sentezi ve Faz Transfer Reaksiyonlarının İncelenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Kimya, - 2004, Tamamlandı
10. Begüm TABAKCI, " Bazı Tiyakaliks[4]aren Türevlerinin Sentezi ve İyon Transfer Özelliklerinin İncelenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kimya, - 2004, Tamamlandı
11. AYDAN YILMAZ, " Polimerik Kaliksarenlerin Sentezi ve Bazı Metal Katyon Taşıma Özelliklerinin İncelenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kimya, - 1996, Tamamlandı
12. Hasalettin DELİGÖZ, " Yeni Kaliks[n]arenlerin Sentezi ve Bazı Özelliklerinin İncelenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Kimya, - 1995, Tamamlandı
13. Selçuk KAPLAN, " Farklı Amin Grubu İçeren Kaliks(4)arenlerin/ B-Siklodekstrinlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Profen Türü Rasemik İlaçların Lipaz Katalizli Enantiyoseçici Tepkimelerde Kullanılması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kimya, 2012 - 2013, Tamamlandı
14. Osman Yılmaz AKBULUT, " Farklı Karboksilik Asit Grubu İçeren Kaliksarenlerin/Siklodekstrinlerin Sentezi ve Bazı Profen Türü Rasemik İlaçların Lipaz Katalizli Enantiyoseçici Tepkimelerde Kullanılması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kimya, 2012 - 2013, Tamamlandı
15. MUSTAFA ARSLAN, " Manyetik B-Siklodekstrin Nanopartiküllerin Sentezi Ve Bazı Kiral Karboksilik Asitlere Karşı Ekstraksiyon Özelliklerinin İncelenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kimya, 2009 - 2012, Tamamlandı
16. Tuba AKSOY, " Farklı kaliks(n)aren bağlı manyetik nanopartiküllerin hazırlanması ve toksik bazı aromatik amin ve azo boyaların uzaklaştırılmasında kullnılması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kimya, 2008 - 2011, Tamamlandı
17. Serkan SAYIN, " Bronsted Asit Katalizörü Olabilecek Kaliks(N) Aren -Bazlı Süperparamanyetik Nanopartiküllerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Bazı Reaksiyonlarda Katalizör Olarak Kullanilmasi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Kimya, 2008 - 2013, Tamamlandı
18. MUSTAFA DURMAZ , " Aminonaftol Birimleri Taşıyan Kiral Kaliks (4)aren Türevlerinin Sentezi Ve Enantiyomerlerin Tanınmasında Kullanılması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Kimya, 2007 - 2011, Tamamlandı
19. Enise AKÖZ, " Bazı Semikarbazit Türevli Kaliks[4]arenlerin Sentezi ve Oksianyonların Ektraksiyonunda Kullanılması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kimya, 2007 - 2010, Tamamlandı
20. Fatih ÖZCAN, " Yeni Kaliks[4]aren Türevlenin Sentezi ve Arsenat Anyonunun Sulardan giderilmesinde kullanılması ", Selçuk üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kimya, 2006 - 2009, Tamamlandı
21. SELAHATTİN BOZKURT, " Yeni Kiral B-Hidroksi Amin Ve Kaliks 4Aren Türevlerinin Sentezi, Enantiyomerlerin Taninmasinda Kullanilması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Kimya, 2006 - 2011, Tamamlandı
22. Serkan ERDEMİR, " Bazı Kiral ve Akiral Kaliks[4,6]aren Bazlı Polimerlerin Sentezi ve Kolon Dolgu Maddesi Olarak Kulllanılması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Kimya, 2006 - 2011, Tamamlandı
23. Özlem EDİZ ŞAHİN, " Floresans Özellik Gösteren Kaliks[4]aren Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Özelliklerinin İncelenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Kimya, 2005 - 2011, Tamamlandı
24. Arzu UYANIK, " Enzim-mimik Çalışmalarında ve Lipaz İmmobilizasyonunda Kullanılabilecek Kaliksaren Bileşiklerinin Sentezi ve Bazı Enantioseçimli Tepkimelerde Kullanılması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Kimya, 2005 - 2011, Tamamlandı
25. Ezgi AKCEYLAN , " Faz Transfer Katalizörü Olabilecek Kaliksaren Türevlerinin Sentezi ve Seçilmiş Reaksiyonlarda Uygulamaları ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Kimya, 2004 - 2011, Tamamlandı
26. Serkan ERDEMİR, " Kiral Kaliks[4,6]aren Türevlerinin Sentezi ve Amino Asitlerin Seçimli Ekstraksiyonunda Kullanılması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kimya, 2003 - 2006, Tamamlandı
27. EZGİ AKCEYLAN, " Mannich Reaksiyonu Uygulanarak Yeni Kaliks[4]aren Türevlerinin Sentezi ve Bu Bileşiklerin Faz Transfer Reaksiyonlarında Kullanılması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kimya, 2000 - 2004, Tamamlandı

  Administrative Positions:
InstitutionStart DateFinish Date
Selçuk Üniv. Fen Fak. Kimya Bölüm. Başkanı2015 
Selçuk Üniv. Fen Fak. Kimya Bölüm. Başkanı2015-
Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü2016 

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Fen Bilimleri EnstitüsüEnstitü Müd.25/09/199824/09/2004
S.Ü. RektörlükS.Ü. Senato Üyesi17/02/200927/12/2011
S.Ü. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Organik Kimya A.B.D.Anabilim Dali Bşk.11/02/201111/02/2014
S.Ü. RektörlükS.Ü. Senato Üyesi13/03/201225/05/2015
S.Ü. Fen Fakültesi Kimya BölümüBölüm Başkani08/12/201510/12/2018
S.Ü. Fen Bilimleri EnstitüsüEnstitü Müdür Vekili11/08/201623/12/2016
S.Ü. Fen Bilimleri EnstitüsüEnstitü Müd.23/12/2016 
S.Ü. Yükseköğretim Kurulu Burslari KoordinatörlüğüKoordinatör04/12/201804/12/2021

 Additional Information
e-mail:myilmaz42@yahoo.com h-index : 33 https://scholar.google.com.tr/citations?user=CTsJyQsAAAAJ&hl=tr Sum of the Times Cited: 3500 Sum of Times Cited without self-citations: 1744

 The Courses
Name of the Course
Organic Chemistry
ORGANIC REACTIONS
ORGANIC REACTIONS