FEN FAKÜLTESİ
AKTÜERYA
Dersin Adı   Emeklilik Sistemleri (Seçmeli)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 2717821 2 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Fedai KAYA
Koordinator E-mail fkaya selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
50 50 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş Fundamentals of Private Pensions, D.M.McGill et. All, Uni. of Pen.Press, 1996.
2 Temel kavramlar Fundamentals of Private Pensions, D.M.McGill et. All, Uni. of Pen.Press, 1996.
3 Emeklilik Planlarının Kuramı Fundamentals of Private Pensions, D.M.McGill et. All, Uni. of Pen.Press, 1996.
4 Emeklilik Planlarının Uygulaması Fundamentals of Private Pensions, D.M.McGill et. All, Uni. of Pen.Press, 1996.
5 Temel Aktüeryal Prensiplerin Bireysel Emekliliğe Uygulanması Pension Mathematics for Actuaries, Sharp, K.P., ACTEX Pub. 2001.
6 Nüfus Kuramının Bireysel Emekliliğe Uygulanması Pension Mathematics for Actuaries, Sharp, K.P., ACTEX Pub. 2001.
7 Diğer ülkelerdeki özel emeklilik sistemlerinin incelenmesi Pension Mathematics for Actuaries, Sharp, K.P., ACTEX Pub. 2001.
8 Kazanç Analizi Pension Mathematics for Actuaries, Sharp, K.P., ACTEX Pub. 2001.
9 Kayıp Analizi Pension Mathematics for Actuaries, Sharp, K.P., ACTEX Pub. 2001.
10 Arasınav
11 Sanal bir sandığa ait aktüeryal uygulamalar A Problem Solving Approach to Pension Funding and Valuation, H.Aitken, ACTEX Pub. 1996
12 Sanal bir sandığın kurulabilmesi için gerekli koşulların sağlanması uygulaması A Problem Solving Approach to Pension Funding and Valuation, H.Aitken, ACTEX Pub. 1996
13 Hatalı aktüeryal yaklaşımlar ve sonuçlarının irdelenmesi A Problem Solving Approach to Pension Funding and Valuation, H.Aitken, ACTEX Pub. 1996
14 SGK sistemindeki aktüeryal hesaplamalara ait uygulamalar. A Problem Solving Approach to Pension Funding and Valuation, H.Aitken, ACTEX Pub. 1996
15 Aktüeryal Maliyet Yöntemleri Pension Mathematics for Actuaries, Sharp, K.P., ACTEX Pub. 2001.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 16
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Emeklilik plan türleri ve fonlanmamış yükümlülüklerin amortismanında kullanılan yöntemler hakkında bilgi sahibi olur 4
D.Ö.Ç. 2 Emeklilik fonlarının gelir ve gider kalemlerinin bugünkü değerini hesaplar 3
D.Ö.Ç. 3 Faydası belirli emeklilik planlarında kullanılan maliyet yöntemlerini ögrenir 4
D.Ö.Ç. 4 Çoklu azalım tablolarını, bu tablolardan tekli azalım ve tekli azalım tablolarından çoklu azalım tablolarını oluşturur 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20