FEN FAKÜLTESİ
AKTÜERYA
Dersin Adı   Anayasa Hukuku (Seçmeli)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 2717724 2 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Fedai KAYA
Koordinator E-mail fkaya selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Türkiye de Anayasal Gelişmeler Ve Bu Anayasaların Temel Özellikleri Yavuz Atar, Türk Anayasa Hukuku, Seçkin, 2017. Faruk Bilir, Yeni Anayasa Yeni Mutabakat, Adalet, 2012. Mustafa Erdoğan, Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, 2017.
2 1982 Anayasası Çerçevesinde Devletin Temel Niteliklerinden Hukuk Devleti, Sosyal Devlet, Laik Devlet, Demokratik Devletin Temel Özellikleri Yavuz Atar, Türk Anayasa Hukuku, Seçkin, 2017. Faruk Bilir, Yeni Anayasa Yeni Mutabakat, Adalet, 2012. Mustafa Erdoğan, Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, 2017.
3 Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınıflandırması, Temel Hak ve Hürriyetlerin Objektif ve Anayasal Sınırları Yavuz Atar, Türk Anayasa Hukuku, Seçkin, 2017. Faruk Bilir, Yeni Anayasa Yeni Mutabakat, Adalet, 2012. Mustafa Erdoğan, Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, 2017.
4 Türkiyede Siyasal Partiler Rejimi: Partilerin Statüsü, Parti Sistemi Parti Yasaklama Rejimi Yavuz Atar, Türk Anayasa Hukuku, Seçkin, 2017. Faruk Bilir, Yeni Anayasa Yeni Mutabakat, Adalet, 2012. Mustafa Erdoğan, Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, 2017.
5 Yasama: TBMM nin Yapısı ve Fonksiyonları Yavuz Atar, Türk Anayasa Hukuku, Seçkin, 2017. Faruk Bilir, Yeni Anayasa Yeni Mutabakat, Adalet, 2012. Mustafa Erdoğan, Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, 2017.
6 TBMM Üyelerinin Seçimi, Hukuki Statüleri Yavuz Atar, Türk Anayasa Hukuku, Seçkin, 2017. Faruk Bilir, Yeni Anayasa Yeni Mutabakat, Adalet, 2012. Mustafa Erdoğan, Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, 2017.
7 Yasama Fonksiyonu, Yasama Yetkisi ve Yasama İşlemleri Yavuz Atar, Türk Anayasa Hukuku, Seçkin, 2017. Faruk Bilir, Yeni Anayasa Yeni Mutabakat, Adalet, 2012. Mustafa Erdoğan, Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, 2017.
8 TBMM nin Görev ve Yetkileri Yavuz Atar, Türk Anayasa Hukuku, Seçkin, 2017. Faruk Bilir, Yeni Anayasa Yeni Mutabakat, Adalet, 2012. Mustafa Erdoğan, Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, 2017.
9 Yürütme Organının ( Hükümet ve Cumhurbaşkanının Yetki ve Sorumlulukları) Yapısı, Oluşumu, Görev ve Yetkileri Yavuz Atar, Türk Anayasa Hukuku, Seçkin, 2017. Faruk Bilir, Yeni Anayasa Yeni Mutabakat, Adalet, 2012. Mustafa Erdoğan, Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, 2017.
10 Arasınav
11 Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri(Olağan ve Olağanüstü Dönemlerde Çıkarılan Kanunun Hükmünde Kararnamelerin Özellikleri ve Çıkarılma Usulleri) Yavuz Atar, Türk Anayasa Hukuku, Seçkin, 2017. Faruk Bilir, Yeni Anayasa Yeni Mutabakat, Adalet, 2012. Mustafa Erdoğan, Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, 2017.
12 Hükümet Sistemleri Tasnifi ve Bu Kapsamda Türkiyede Uygulanan Hükümet Sistemi Özellikleri ve Değerlendirmesi Yavuz Atar, Türk Anayasa Hukuku, Seçkin, 2017. Faruk Bilir, Yeni Anayasa Yeni Mutabakat, Adalet, 2012. Mustafa Erdoğan, Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, 2017.
13 Yargı Organı: Türkiye de Yargı Kolları ve Yargıya Hakim Olan Temel İlkeler Yavuz Atar, Türk Anayasa Hukuku, Seçkin, 2017. Faruk Bilir, Yeni Anayasa Yeni Mutabakat, Adalet, 2012. Mustafa Erdoğan, Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, 2017.
14 Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Görevleri, Anayasaya Uygunluk Denetiminin Türleri Yavuz Atar, Türk Anayasa Hukuku, Seçkin, 2017. Faruk Bilir, Yeni Anayasa Yeni Mutabakat, Adalet, 2012. Mustafa Erdoğan, Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, 2017.
15 Anayasaların Yapımı, Değiştirilme Usulleri Yavuz Atar, Türk Anayasa Hukuku, Seçkin, 2017. Faruk Bilir, Yeni Anayasa Yeni Mutabakat, Adalet, 2012. Mustafa Erdoğan, Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, 2017.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 16
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20