FEN FAKÜLTESİ
AKTÜERYA
Dersin Adı   İletişim (Seçmeli)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 2717622 2 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Fedai KAYA
Koordinator E-mail fkaya selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde iyi bir iletişimci olabilmeleri için teorik olarak iletişim temel bilgilerini ve ikna kabiliyetlerini arttırmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders plânı başlığı altında listelenen konu başlıkları öğretim elemanı tarafından çoklu ortam araçları kullanılarak öğrencilere aktarılacaktır. Ders işlenişinde öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenerek, öğrencilerin aktif biçimde derse katılımları amaçlanmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İletişim Kavramının Tanımı ve Anlamı İletişimin Amacı ve Önemi Aziz Aysel (2012), İletişim Bilimi, Hiperlink Yayınları., Gökçe Orhan (2006), İletişim Bilimi, Siyasal Kitabevi., Fiske John (2003), İletişim çalışmalarına Giriş, Çev. Süleyman İrvan, Bilim ve Sanat yayınları, Ankara.
2 İletişimin Temel özellikleri Simgelerin Oluşumu Türleri Aziz Aysel (2012), İletişim Bilimi, Hiperlink Yayınları., Gökçe Orhan (2006), İletişim Bilimi, Siyasal Kitabevi., Fiske John (2003), İletişim çalışmalarına Giriş, Çev. Süleyman İrvan, Bilim ve Sanat yayınları, Ankara.
3 Anlam Kavramının Özümsenmesi İletişim Sınıflandırma Çalışmaları Aziz Aysel (2012), İletişim Bilimi, Hiperlink Yayınları., Gökçe Orhan (2006), İletişim Bilimi, Siyasal Kitabevi., Fiske John (2003), İletişim çalışmalarına Giriş, Çev. Süleyman İrvan, Bilim ve Sanat yayınları, Ankara.
4 İletişim Sürecinin İşleyişi ve Ögeleri İletişim Sürecinin Temel Ögeleri Aziz Aysel (2012), İletişim Bilimi, Hiperlink Yayınları., Gökçe Orhan (2006), İletişim Bilimi, Siyasal Kitabevi., Fiske John (2003), İletişim çalışmalarına Giriş, Çev. Süleyman İrvan, Bilim ve Sanat yayınları, Ankara.
5 İletişimin Başarısını Belirleyen Etkenleri -İletişimde Ortamın Yorumu -Feedback (Geri Bildirim) Tanım ve Önemi Aziz Aysel (2012), İletişim Bilimi, Hiperlink Yayınları., Gökçe Orhan (2006), İletişim Bilimi, Siyasal Kitabevi., Fiske John (2003), İletişim çalışmalarına Giriş, Çev. Süleyman İrvan, Bilim ve Sanat yayınları, Ankara.
6 İletişim Sürecinde İletinin Yapısı ve Boyutları İletişim Sürecinin İşleyişi İletişim Modelleri -Shannon ve Weaver -Lasswell, vd. Aziz Aysel (2012), İletişim Bilimi, Hiperlink Yayınları., Gökçe Orhan (2006), İletişim Bilimi, Siyasal Kitabevi., Fiske John (2003), İletişim çalışmalarına Giriş, Çev. Süleyman İrvan, Bilim ve Sanat yayınları, Ankara.
7 İletişim Kurma Yolları Sözlü İletişim (Dilin İletişimdeki İşlevleri, Soyutlaştırıcı Gücü, Sosyal Gerçeklik İlişkisi, Dünya Görüşü İlişkisi, Toplumsal Çevre İlişkisi) Aziz Aysel (2012), İletişim Bilimi, Hiperlink Yayınları., Gökçe Orhan (2006), İletişim Bilimi, Siyasal Kitabevi., Fiske John (2003), İletişim çalışmalarına Giriş, Çev. Süleyman İrvan, Bilim ve Sanat yayınları, Ankara.
8 Yazılı İletişim Sözsüz İletişim (Sözsüz İletişimin Etkileşimi Yönlendirme, Duyguları Açığa Vurma, İletişimsizliği Olanaksız Kılma İşlevleri) Aziz Aysel (2012), İletişim Bilimi, Hiperlink Yayınları., Gökçe Orhan (2006), İletişim Bilimi, Siyasal Kitabevi., Fiske John (2003), İletişim çalışmalarına Giriş, Çev. Süleyman İrvan, Bilim ve Sanat yayınları, Ankara.
9 Sözsüz İletişimde Bedensel Dokunma Yakınlık Yönelme Baş Hareketleri Aziz Aysel (2012), İletişim Bilimi, Hiperlink Yayınları., Gökçe Orhan (2006), İletişim Bilimi, Siyasal Kitabevi., Fiske John (2003), İletişim çalışmalarına Giriş, Çev. Süleyman İrvan, Bilim ve Sanat yayınları, Ankara.
10 Arasınav
11 Yüz İfadeleri Jestler Duruş Göz Hareketi ve Göz Teması Konuşmanın Sözsüz Görünümleri Aziz Aysel (2012), İletişim Bilimi, Hiperlink Yayınları., Gökçe Orhan (2006), İletişim Bilimi, Siyasal Kitabevi., Fiske John (2003), İletişim çalışmalarına Giriş, Çev. Süleyman İrvan, Bilim ve Sanat yayınları, Ankara.
12 İletişim Sorunları ve Engelleri İletinin ve İletişim Taraflarının Yapısından Kaynaklanan Sorunları -Alıcının (Hedefin) Kendisi Hakkındaki İmajı -Alıcının (Hedefin) Kaynak Hakkındaki İmajı -Örtülü Anlamlar Olgusu Aziz Aysel (2012), İletişim Bilimi, Hiperlink Yayınları., Gökçe Orhan (2006), İletişim Bilimi, Siyasal Kitabevi., Fiske John (2003), İletişim çalışmalarına Giriş, Çev. Süleyman İrvan, Bilim ve Sanat yayınları, Ankara.
13 Dil Engelleri -İçerik Bazında Anlaşamamaya Yol Açan Dil Engelleri -İlişki Bazında Karşılıklı Anlaşamamaya Yol Açan Dil Engelleri Rol ve Statü Farklılıkları Cinsiyet Farklılıkları Aziz Aysel (2012), İletişim Bilimi, Hiperlink Yayınları., Gökçe Orhan (2006), İletişim Bilimi, Siyasal Kitabevi., Fiske John (2003), İletişim çalışmalarına Giriş, Çev. Süleyman İrvan, Bilim ve Sanat yayınları, Ankara.
14 Dönem Sonu Genel Tekrar ve Değerlendirme Aziz Aysel (2012), İletişim Bilimi, Hiperlink Yayınları., Gökçe Orhan (2006), İletişim Bilimi, Siyasal Kitabevi., Fiske John (2003), İletişim çalışmalarına Giriş, Çev. Süleyman İrvan, Bilim ve Sanat yayınları, Ankara.
15 Final sınavına hazırlık Aziz Aysel (2012), İletişim Bilimi, Hiperlink Yayınları., Gökçe Orhan (2006), İletişim Bilimi, Siyasal Kitabevi., Fiske John (2003), İletişim çalışmalarına Giriş, Çev. Süleyman İrvan, Bilim ve Sanat yayınları, Ankara.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 6
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 18
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İletişimin temel kavramlarını öğrenir.
D.Ö.Ç. 2 İletişim sürecini yönetebilir ve feedback yapar.
D.Ö.Ç. 3 Sözlü ve Sözsüz iletişim becerilerini birlikte kullanır.
D.Ö.Ç. 4 Sözlü ve Sözsüz iletişim süreçlerinde ortaya çıkan sorunları ortadan kaldırır.
D.Ö.Ç. 5 İletişim olgusunu tanımlar ve iletişimin önemini anlar.
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20