FEN FAKÜLTESİ
AKTÜERYA
Dersin Adı   Finans Teorisi
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 2717604 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Fedai KAYA
Koordinator E-mail fkaya selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı .
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
50 0 50 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım ve tartışma, soru cevap.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Finansman, finansmanla ilgili temel kavramlar, Finansal yönetimin amacı, finansal yöneticinin görevleri Öztin Akgüç, 2010, Finansal Yönetim, 8. Baskı, Avcuol Basım, İstanbul., Osman Okka, 2015, Finansal Yönetim, 6. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara., Öcal Usta, 2004, İşletme Finansı Ve Finansal Yönetim, 2. Baskı, Detay Yayıncılık, İstanbul.
2 Finansal tablolar, amortismanlar, Faiz, faiz çeşitleri Öztin Akgüç, 2010, Finansal Yönetim, 8. Baskı, Avcuol Basım, İstanbul., Osman Okka, 2015, Finansal Yönetim, 6. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara., Öcal Usta, 2004, İşletme Finansı Ve Finansal Yönetim, 2. Baskı, Detay Yayıncılık, İstanbul.
3 Finansal matematik, Paranın zaman değeri Öztin Akgüç, 2010, Finansal Yönetim, 8. Baskı, Avcuol Basım, İstanbul., Osman Okka, 2015, Finansal Yönetim, 6. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara., Öcal Usta, 2004, İşletme Finansı Ve Finansal Yönetim, 2. Baskı, Detay Yayıncılık, İstanbul.
4 Finansal analiz ve kontrol (vaka çalışması) Öztin Akgüç, 2010, Finansal Yönetim, 8. Baskı, Avcuol Basım, İstanbul., Osman Okka, 2015, Finansal Yönetim, 6. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara., Öcal Usta, 2004, İşletme Finansı Ve Finansal Yönetim, 2. Baskı, Detay Yayıncılık, İstanbul.
5 Finansal planlama Öztin Akgüç, 2010, Finansal Yönetim, 8. Baskı, Avcuol Basım, İstanbul., Osman Okka, 2015, Finansal Yönetim, 6. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara., Öcal Usta, 2004, İşletme Finansı Ve Finansal Yönetim, 2. Baskı, Detay Yayıncılık, İstanbul.
6 Finansal kaldıraç ve faaliyet kaldıracı, Başa baş analizi Öztin Akgüç, 2010, Finansal Yönetim, 8. Baskı, Avcuol Basım, İstanbul., Osman Okka, 2015, Finansal Yönetim, 6. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara., Öcal Usta, 2004, İşletme Finansı Ve Finansal Yönetim, 2. Baskı, Detay Yayıncılık, İstanbul.
7 Çalışma sermayesi yönetiminin tanımı, türleri, özellikleri Öztin Akgüç, 2010, Finansal Yönetim, 8. Baskı, Avcuol Basım, İstanbul., Osman Okka, 2015, Finansal Yönetim, 6. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara., Öcal Usta, 2004, İşletme Finansı Ve Finansal Yönetim, 2. Baskı, Detay Yayıncılık, İstanbul.
8 Çalışma sermayesinin boyutu ve unsurları Öztin Akgüç, 2010, Finansal Yönetim, 8. Baskı, Avcuol Basım, İstanbul., Osman Okka, 2015, Finansal Yönetim, 6. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara., Öcal Usta, 2004, İşletme Finansı Ve Finansal Yönetim, 2. Baskı, Detay Yayıncılık, İstanbul.
9 Riskli yatım projelerinin değerlendirilmesi, Öztin Akgüç, 2010, Finansal Yönetim, 8. Baskı, Avcuol Basım, İstanbul., Osman Okka, 2015, Finansal Yönetim, 6. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara., Öcal Usta, 2004, İşletme Finansı Ve Finansal Yönetim, 2. Baskı, Detay Yayıncılık, İstanbul.
10 Arasınav
11 Hisse senedi ve tahvil türleri, özellikleri, değerlemesi Öztin Akgüç, 2010, Finansal Yönetim, 8. Baskı, Avcuol Basım, İstanbul., Osman Okka, 2015, Finansal Yönetim, 6. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara., Öcal Usta, 2004, İşletme Finansı Ve Finansal Yönetim, 2. Baskı, Detay Yayıncılık, İstanbul.
12 Risk ve getiri analizi, portföy yönetimi Öztin Akgüç, 2010, Finansal Yönetim, 8. Baskı, Avcuol Basım, İstanbul., Osman Okka, 2015, Finansal Yönetim, 6. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara., Öcal Usta, 2004, İşletme Finansı Ve Finansal Yönetim, 2. Baskı, Detay Yayıncılık, İstanbul.
13 Sermaye maliyeti, borç ve özsermaye maliyetinin hesaplanması Öztin Akgüç, 2010, Finansal Yönetim, 8. Baskı, Avcuol Basım, İstanbul., Osman Okka, 2015, Finansal Yönetim, 6. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara., Öcal Usta, 2004, İşletme Finansı Ve Finansal Yönetim, 2. Baskı, Detay Yayıncılık, İstanbul.
14 Kısa-orta-uzun vadeli finansman kaynakları Öztin Akgüç, 2010, Finansal Yönetim, 8. Baskı, Avcuol Basım, İstanbul., Osman Okka, 2015, Finansal Yönetim, 6. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara., Öcal Usta, 2004, İşletme Finansı Ve Finansal Yönetim, 2. Baskı, Detay Yayıncılık, İstanbul.
15 Türev ürünler Öztin Akgüç, 2010, Finansal Yönetim, 8. Baskı, Avcuol Basım, İstanbul., Osman Okka, 2015, Finansal Yönetim, 6. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara., Öcal Usta, 2004, İşletme Finansı Ve Finansal Yönetim, 2. Baskı, Detay Yayıncılık, İstanbul.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20