FEN FAKÜLTESİ
AKTÜERYA
Dersin Adı   Mesleki Etik
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 2717405 2 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Fedai KAYA
Koordinator E-mail fkaya selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilere bir araştırma sürecinde uyulması gereken etik kuralların öğretilmesi hedeflenmektedir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
60 0 20 20 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders yüz yüze Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt şeklinde gerçekleştirilecektir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Ahlak, Etik ve Bilimsel araştırma kavramlarının tanıtılması Tayfun ÖZBAY, 2006, Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık
2 Bilimsel Araştırmanın Aşamaları Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. Nobel Yayın Dağıtım.
3 Veri toplama teknikleri Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. Nobel Yayın Dağıtım.
4 veri toplanırken dikkat edilmesi gereken etik kurallar Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. Nobel Yayın Dağıtım.
5 Bilimsel araştırmalarda etik kurallar Cumhur Ertekin, Nihat Berker, Aslıhan Tolun, Dinçer Ülkü, ?Bilimsel araştırmalarda etik ve sorunlar?, TÜBA yayınları,
6 Etik ihlal türleri: İntihal, sahtecilik, duplikasyon Cumhur Ertekin, Nihat Berker, Aslıhan Tolun, Dinçer Ülkü, ?Bilimsel araştırmalarda etik ve sorunlar?, TÜBA yayınları,
7 Etik ihlal türleri: Aşırmacılık, Uydurmacılık Cumhur Ertekin, Nihat Berker, Aslıhan Tolun, Dinçer Ülkü, ?Bilimsel araştırmalarda etik ve sorunlar?, TÜBA yayınları,
8 Etik dışı davranışların nedenleri Cumhur Ertekin, Nihat Berker, Aslıhan Tolun, Dinçer Ülkü, ?Bilimsel araştırmalarda etik ve sorunlar?, TÜBA yayınları,
9 Etik dışı davranışlara ilişkin güncel örnekler Gazeteler
10 Arasınav
11 Kamu görevlilerinin çalışma hayatında uymaları gereken kurallar Dr. Aydın USTA, KAMU GÖREVLİSİNİN ETİK AMAÇ VE AHLAKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME, Türk idare dergisi, 159-181.
12 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KURUL YÖNERGESİ http://www.selcuk.edu.tr/mevzuat/Yonetmelikler/S-U-ETIK-DAVRANIS-ILKELERI-VE-ETIK-KURUL-YONERGESI-01-03-2017.pdf
13 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18187
14 Kamu Görevlileri Etik Kurulu Tarafından Çıkarılan Genelgeler ve İlke Kararları Mustafa Lütfi Şen, 2017, Kamu görevlileri Etik rehberi, T.C. Başbakanlık Kamu görevlileri Etik Kurulu,
15 Genel Tekrar Mustafa Lütfi Şen, 2017, Kamu görevlileri Etik rehberi, T.C. Başbakanlık Kamu görevlileri Etik Kurulu,
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 16
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Mesleki sorumluluğun bilincinde olur 4
D.Ö.Ç. 2 Etik değerler çerçevesinde, istatistiksel araştırmaları yürütme becerisi kazanır. 3
D.Ö.Ç. 3 Bilimsel araştırmalarda, etik ve ahlak dışı davranışlar hakkında bilgi kazanır. 4
D.Ö.Ç. 4 Meslek hayatında etik bilinciyle karar alma becerisi kazanır. 3
D.Ö.Ç. 5 Etik ihlal türleri ve yaptırımlar hakkında bilgi sahibi olur. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20