FEN FAKÜLTESİ
AKTÜERYA
Dersin Adı   Temel Hukuk
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 2717306 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Fedai KAYA
Koordinator E-mail fkaya selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin amacı kısa dönem sigorta poliçeleri için olasılıksal modeller tanımlamaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
100 0 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Toplum Hayatı ve Toplumsal Düzen Kuralları Sümer, H. H., Arslan, İ., Ayan, M., Ulukapı, Ö., Karahan, S., Atar, Y., Temel Hukuk Bilgisi, Mimoza Yayıncılık, 2014. Ertuğrul, H., Topçu, M., Temel Hukuk, Nobel, 2011. Kalabalık, H., Erdem, M., Temel Hukuk Bilgisi, Seçkin, 2016.
2 Hukuk Kavramı ve Analizi Sümer, H. H., Arslan, İ., Ayan, M., Ulukapı, Ö., Karahan, S., Atar, Y., Temel Hukuk Bilgisi, Mimoza Yayıncılık, 2014. Ertuğrul, H., Topçu, M., Temel Hukuk, Nobel, 2011. Kalabalık, H., Erdem, M., Temel Hukuk Bilgisi, Seçkin, 2016.
3 Hukukun Kaynakları (Yazılı Kaynaklar - Örf ve Adet Hukuku - Yardımcı Kaynaklar) Sümer, H. H., Arslan, İ., Ayan, M., Ulukapı, Ö., Karahan, S., Atar, Y., Temel Hukuk Bilgisi, Mimoza Yayıncılık, 2014. Ertuğrul, H., Topçu, M., Temel Hukuk, Nobel, 2011. Kalabalık, H., Erdem, M., Temel Hukuk Bilgisi, Seçkin, 2016.
4 Hukuk Kurallarının Uygulanması (Nitelik Bakımından - Anlam Bakımından - Yer ve Zaman Bakımından) Sümer, H. H., Arslan, İ., Ayan, M., Ulukapı, Ö., Karahan, S., Atar, Y., Temel Hukuk Bilgisi, Mimoza Yayıncılık, 2014. Ertuğrul, H., Topçu, M., Temel Hukuk, Nobel, 2011. Kalabalık, H., Erdem, M., Temel Hukuk Bilgisi, Seçkin, 2016.
5 Pozitif Hukukun Bölümleri (Kamu Hukuku - Özel Hukuk ayrımı) - Anayasa Hukuku Sümer, H. H., Arslan, İ., Ayan, M., Ulukapı, Ö., Karahan, S., Atar, Y., Temel Hukuk Bilgisi, Mimoza Yayıncılık, 2014. Ertuğrul, H., Topçu, M., Temel Hukuk, Nobel, 2011. Kalabalık, H., Erdem, M., Temel Hukuk Bilgisi, Seçkin, 2016.
6 Genel Kamu Hukuku - İdare Hukuku Sümer, H. H., Arslan, İ., Ayan, M., Ulukapı, Ö., Karahan, S., Atar, Y., Temel Hukuk Bilgisi, Mimoza Yayıncılık, 2014. Ertuğrul, H., Topçu, M., Temel Hukuk, Nobel, 2011. Kalabalık, H., Erdem, M., Temel Hukuk Bilgisi, Seçkin, 2016.
7 Ceza Hukuku - Devletler Genel Hukuku - Vergi Hukuku Sümer, H. H., Arslan, İ., Ayan, M., Ulukapı, Ö., Karahan, S., Atar, Y., Temel Hukuk Bilgisi, Mimoza Yayıncılık, 2014. Ertuğrul, H., Topçu, M., Temel Hukuk, Nobel, 2011. Kalabalık, H., Erdem, M., Temel Hukuk Bilgisi, Seçkin, 2016.
8 Medeni Hukuk - Ticaret Hukuku- Devletler Özel Hukuku Sümer, H. H., Arslan, İ., Ayan, M., Ulukapı, Ö., Karahan, S., Atar, Y., Temel Hukuk Bilgisi, Mimoza Yayıncılık, 2014. Ertuğrul, H., Topçu, M., Temel Hukuk, Nobel, 2011. Kalabalık, H., Erdem, M., Temel Hukuk Bilgisi, Seçkin, 2016.
9 Medeni Usul Hukuku - İcra ve İflas Hukuku - İş Hukuku Sümer, H. H., Arslan, İ., Ayan, M., Ulukapı, Ö., Karahan, S., Atar, Y., Temel Hukuk Bilgisi, Mimoza Yayıncılık, 2014. Ertuğrul, H., Topçu, M., Temel Hukuk, Nobel, 2011. Kalabalık, H., Erdem, M., Temel Hukuk Bilgisi, Seçkin, 2016.
10 Arasınav
11 Yargılama Hukuku (Anayasa Yargısı - İdari Yargı ve Vergi Yargısı - Ceza Yargısı) Sümer, H. H., Arslan, İ., Ayan, M., Ulukapı, Ö., Karahan, S., Atar, Y., Temel Hukuk Bilgisi, Mimoza Yayıncılık, 2014. Ertuğrul, H., Topçu, M., Temel Hukuk, Nobel, 2011. Kalabalık, H., Erdem, M., Temel Hukuk Bilgisi, Seçkin, 2016.
12 Hak Kavramı ve Hakka İlişkin Genel Esaslar Sümer, H. H., Arslan, İ., Ayan, M., Ulukapı, Ö., Karahan, S., Atar, Y., Temel Hukuk Bilgisi, Mimoza Yayıncılık, 2014. Ertuğrul, H., Topçu, M., Temel Hukuk, Nobel, 2011. Kalabalık, H., Erdem, M., Temel Hukuk Bilgisi, Seçkin, 2016.
13 Hakların Kazanılması ve Kaybedilmesi Sümer, H. H., Arslan, İ., Ayan, M., Ulukapı, Ö., Karahan, S., Atar, Y., Temel Hukuk Bilgisi, Mimoza Yayıncılık, 2014. Ertuğrul, H., Topçu, M., Temel Hukuk, Nobel, 2011. Kalabalık, H., Erdem, M., Temel Hukuk Bilgisi, Seçkin, 2016.
14 Hakların Kazanılmasında İyiniyetin Korunması İlkesi Sümer, H. H., Arslan, İ., Ayan, M., Ulukapı, Ö., Karahan, S., Atar, Y., Temel Hukuk Bilgisi, Mimoza Yayıncılık, 2014. Ertuğrul, H., Topçu, M., Temel Hukuk, Nobel, 2011. Kalabalık, H., Erdem, M., Temel Hukuk Bilgisi, Seçkin, 2016.
15 Hakların Kullanılmasında ve Borçların Yerine Getirilmesinde Dürüstlük İlkesi Sümer, H. H., Arslan, İ., Ayan, M., Ulukapı, Ö., Karahan, S., Atar, Y., Temel Hukuk Bilgisi, Mimoza Yayıncılık, 2014. Ertuğrul, H., Topçu, M., Temel Hukuk, Nobel, 2011. Kalabalık, H., Erdem, M., Temel Hukuk Bilgisi, Seçkin, 2016.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20