PROGRAM ÖĞRETİM AMAÇLARI

İstatistik Programının temel öğretim amaçları, öğrencilere

Ö.A. 1 İstatistik alanı altyapısını oluşturmak için temel düzeyde matematik, istatistik ve bilgisayar teorik bilgilerini kazandırmak,

Ö.A. 2 Mesleki anlamda ileri düzeyde alan bilgisi kazandırmak,

Ö.A. 3 İstatistiki alan bilgisini kullanarak paket programlarını ve bilgisayar programlama dillerini etkin kullanma becerisini sağlamak,

Ö.A. 4 Disiplinler arası çalışmalara istatistik bilimini entegre edebilmek,

Ö.A. 5 Uygulamalı İstatistik, İstatistik Teorisi, Olasılık, Stokastik Süreçler, Yöneylem Araştırması, Risk Analizleri ve Aktüerya alanından elde ettiği bilgi ve donanımı kamu ve özel sektörün uygulama alanlarında kullanabilme becerisi elde etmek,

Ö.A. 6 Akademik ve mesleki kariyer çalışmaları için gerekli yabancı dil altyapısını oluşturmak,

biçimindedir.