EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ARAP DİLİ VE EDEBİYATI
Bölüm Tarihçesi

 

 

 

 

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

 

Bölümümüz, Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim dallarından birisi olarak kurulmuştur. Eğitim-Öğretime 2 Profesör, 1 Doçent, 2 Yrd. Doçent, 1 Öğr. Görevlisi Doktor ve 6 Arş. Görevlisi ile devam edilmektedir. 

Bölümümüzde 1986–1987 eğitim-öğretim yılında Normal Öğretim Programı, 1992 yılından itibaren de II. Öğretim Programı açıldı. 1999-2000 eğitim-öğretim yılında alınan bir kararla II. Öğretim Programına, 2001-2002 eğitim-öğretim yılında da Normal Öğretim Programına öğrenci alımı durduruldu. 2007 eğitim-öğretim yılında Normal Öğretim Programı, 2010 yılında da II. Öğretim Programı yeniden açılan bölümümüz öğrenciler arasındaki mevcut seviye farkını dikkate alarak Yüksek Öğretim Kurumuna Hazırlık Sınıfı açılması için başvuruda bulunmuştur. 2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibariyle de hazırlık sınıfı eğitim-öğretime başlamıştır. 2015-2016 eğitim-öğretim yılı itibariyle hazırlık sınıfı kapatılmıştır. 

Ekim 2013 itibariyle YÖK'ün aldığı kararla Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Anabilim Dalları her biri müstakil bir bölüm olmak üzere ayrılmıştır. Bölümümüz, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü adı ile eğitim öğretime devam etmektedir. Bölüm Başkanlığı görevini Prof. Dr. Recep DİKİCİ yürütmektedir.