T. C. Selçuk Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Bilimsel Etik Değerlendirme Kurulu

Başvuru Süreci

 

  1. Etik kurul onayı için Edebiyat Fakültesine başvuruda bulunan araştırmacılar, Edebiyat Fakültesinin web sayfasında örneği sunulan dilekçeyi doldurmalı ve ekine imzalı etik kurul başvuru formunu, veri toplama araçlarını (araştırmada kullanılan ölçek/anket/görüşme soruları ya da deney manipülasyonu vb.) ve varsa diğer belgelerini eklemelidir
  2. Araştırmacılar, uygulama yapacakları kurumlardan ayrıca izin almak durumundadırlar. Etik kurul başvurusu, ilgili kurumlar aksini talep etmedikçe uygulama izni yerine geçmez.
  3. Başvuru, henüz araştırma süreci başlamamış çalışmalar için yapılır, devam etmekte olan ya da tamamlanmış çalışmalar geriye dönük olarak değerlendirmeye alınmaz.
  4. Edebiyat Fakültesi Bilimsel Etik Değerlendirme Kurulu yalnızca insan katılımcılarla veya insan üzerinden veri toplamaya dayalı klinik dışı çalışmalar için etik uygunluk değerlendirmesi yapmaktadır.
  5. Edebiyat Fakültesi Bilimsel Etik Değerlendirme Kurulu çalışma usulleri Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi dikkate alınarak düzenlenmiştir. Araştırmacıların bu yönergeye uyması gerekmektedir.

       

       Etik Kurul başvuru formunu görmek için tıklayınız.

       Etik Kurul dilekçe örneğini görmek için tıklayınız.

 

DİKKAT:

 İnsan katılımcılarla yürütülen çalışmalar için veri  toplamadan önce bilgilendirilmiş olur alınması etik açıdan önemlidir.Lütfen başvuru dosyanıza veri toplama araçlarınızın birer nüshası ile birlikte bilgilendirilmiş olur formunuzun bir örneğini de ekleyiniz.Evrensel araştırma etiği uyarınca form ile katılımcılara şu bilgileri sunarak çalışmaya katılımları hakkında bilgilendirildikleri ve çalışmaya gönüllü olarak katıldıklarına ilişkin rıza aranmaktadır.

-Çalışma konusu

-Süresi 

-İstedikleri an çalışmadan çekilebilecekleri ve bu tercihlerini kullanmaları durumunda herhangi bir olumsuz tutumla karşılaşmayacakları.

-Araştırmacıların iletişim bilgileri (Örn;e-posta) 

-Kişisel bilgilerin ne şekilde korunacağı

-Araştıma verilerinin nasıl saklanacağı ve ne amaçla kullanılacağı vs

-Katılımcılar için olası riskler vs

Araştırma etiğine ilişkin çeşitli kaynaklarda bilgilendirilmiş gönüllü olur formu örneklerine ulaşabilirsiniz.

18 yaş altı ya da velayet altındaki örneklemlerle yürütülecek çalışmalar için velilere yönelik "ayrıca" bir form uygulanmalıdır.Aşagıdaki linkte örnek bir form bulabilirsiniz.Lütfen kendi çalışmanızın özelliklerini dikkate alarak uygun bir form düzenleyiniz.

Örnek formu görmek için tıklayınız.