Etkinlik Takvimi
23.03.2018

E-Posta Servisleri

Personel E-Posta
YENİ KAYIT DUYURUSU
Yayınlayan Birim
DOĞANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
Yayın Tarihi: 08.08.2017 18:00:00

ÖSYS-2017 KAYIT DÖNEMİ KESİN KAYIT DUYURUSU

     2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Yüksekokulumuza kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan aday öğrencilerden isteyen öğrencilerimizin kayıtları 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında e-devlet kapısı üzerinden elektronik kayıt işlemi ile gerçekleştirilecektir.

     Elektronik kayıt yaptıramayan veya elektronik kayıt yaptırmak istemeyen aday öğrencilerimiz ise, 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında Meslek Yüksekokulumuzdaki Kayıt Bürosuna şahsen gelerek yüz yüze kayıt yaptırabilecektir.

     Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizin, aşağıda belirtilen iş ve işlemleri gerçekleştirmeleri istenilen belgeleri eksiksiz tamamlamaları ve beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

A) ELEKTRONİK KAYIT (E-KAYIT)

1) Aday öğrenciler için e-kayıt zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.

2) Elektronik kayıt (e-kayıt) yaptırmak isteyen öğrencilerimizin (şayet yoksa) PTT şubelerinden e-devlet şifresi almaları gerekmektedir.

3) Elektronik kayıt yaptırmak isteyen aday öğrencilerimiz, e-devlet şifrelerini kullanarak 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı" başlığı altında açılacak olan "Üniversite E-Kayıt" seçeneğini tıklayarak kayıtlarını gerçekleştirebileceklerdir.

4) E-Kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecek olup, Asker Alma Dairesinden askerlik durumu bilgisi ve Millî Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi de aynı ekranda yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler Elektronik kayıt yapamayacak ve sistem tarafından Üniversitemize yönlendirilecektir.

5) Kayıt işlemini tamamladıktan sonra "Barkodlu Çıktı" belgenizi mutlaka alınız.

6) E-Kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir "Barkodlu Çıktıyı" aşağıda yer alan belgeler ile birlikte ders kayıtları için okulumuza geldiklerinde Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edeceklerdir.

E-Kayıt Yapan Öğrencilerin Öğrenci İşleri Bürosuna Teslim Edecekleri Belgeler

a) Kayıt işlemini sonunda alınan Barkodlu E-Kayıt Çıktısı.

b) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.)

c) T.C. nüfus cüzdanının her iki yüzünün fotokopisi. (Nüfus cüzdanının aslı da adayın yanında bulundurulacak olup evrak tesliminde ibraz edilecektir)

d) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

e) Aday ek puandan yararlanarak vb. yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

f) İkinci öğretim programlarına e-kayıt yaptıran öğrenciler ders kayıtlarını yaptırmadan önce öğrenim ücretini mutlaka yatırmak zorundadırlar. Öğrenim ücreti yatırılmadan öğrenci kaydı tamamlanmış sayılmaz.(18 Ağustos 2017 tarihine kadar)

g) Yükseköğretim bölüm/programının özelliği gereği istenilen belgeler. (Kayıt yaptıracağınız birimin ÖSYM yerleştirme kılavuzundaki özel koşul ve açıklamalar bölümünde belirtilen belgeler.)

*Kayıt işlemlerini e-devlet üzerinden gerçekleştiren, ders kaydı yaptıracak ve öğrencilik haklarından yararlanacak öğrenciler yukarıda belirtilen belgeleri en geç 29 Eylül 2017 tarihine kadar Meslek Yüksekokulumuzun öğrenci işleri birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

B) YÜZYÜZE KAYIT İŞLEMLERİ

1) Yüz yüze kayıt için öğrencilerimizin şahsen Konya ili Doğanhisar İlçesinde bulunan Meslek Yüksekokulumuza gelmeleri gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylanan örneği kabul edilir.

3) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

4) Milli Savunma Bakanlığı sorgulama sistemince askerlik şubesine yönlendirilenler hariç olmak üzere aday öğrencilerden askerlik belgesi istenmez, adayın beyanına göre işlem yapılır. Ancak, gerçeğe aykırı olarak yapılan beyan ile ilgili Üniversitenin sorumluluğu bulunmaz.

5) Üniversitemizin bir programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da yukarıda belirtilen tarihlerde Üniversitemize geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2017 tarihine kadar Yüksekokulumuza ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Öğrenci numaranızı sorgulamak için aşağıdaki linke tıklayınız

ÖĞRENCİ NUMARASI SORGULAMA

Yüz yüze kayıt için gelecek öğrencilerimizin kayıt esnasında aşağıda yer alan belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz)

b) T.C. nüfus cüzdanının her iki yüzünün fotokopisi. (Nüfus cüzdanının aslı da adayın yanında bulundurulacak olup kayıt esnasında ibraz edilmesi istenecektir)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır)

d) Milli Savunma Bakanlığı Sorgulama Sistemince Askerlik Şubesine yönlendirilenlerden Askerlik çağına gelmiş öğrenciler için ilgili askerlik şubesinden alınacak "bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına" dair belge.

e) Aday ek puandan vb. yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır)

f) İkinci öğretim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler ders kayıtlarını yaptırmadan önce öğrenim ücretini yatırmak zorundadırlar. Öğrenim ücreti yatırılmadan öğrenci kaydı tamamlanmış sayılmaz. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Öğrenci Katılım Payları Vakıfbank Şubeleri aracılığıyla tahsil edilecektir. Kayıt işleminden önce Öğrenci numarası ile herhangi bir Vakıfbank Şubesine başvurarak Öğrenci Katkı Payı´nın yatırılması mümkündür. Bu durum kayıt aşamasında sizlere kolaylık sağlayacaktır.