DOĞANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖSYM DGS-2017 AKADEMİK NOT ORTALAMALARININ TOPLANMASI İLE İLGİLİ BİLGİ


2017-DGS´ye başvuran adaylardan YÖKSİS´e akademik not ortalamaları bulunanların bu bilgileri elektronik ortamda YÖKSİS´ten alınarak ÖSYM arşivine aktarılacaktır. YÖKSİS kaynaklı bilgisinde eksiklik/düzeltme olan adayların kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.
2017-DGS´ye başvuran diğer adayların akademik not ortalamaları kendi okullarından elektronik ortamda internet aracılığıyla alınacaktır. Bu amaçla Temmuz ayı içerisinde "2017-DGS Akademik Not Ortalamaları Derleme Yönergesi" ÖSYM´nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak ve işlemler bu yönergede belirtilen esaslara göre yürütülecektir.
İlgili kurumlardan edinilen akademik not ortalamaları, 14 Temmuz 2017 tarihinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais) adayların bilgisine sunulacaktır.
Adaylar, bu bilgilerini mutlaka kontrol etmelidir. Bu bilgilerinde düzeltme gereken adaylar, 17-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında kendi okullarına başvurarak yanlış bilgilerinin süresi içinde düzeltilmesini sağlayacaklardır. İlgili kurumlardan yeniden edinilen bilgiler, 25 Temmuz 2017 tarihinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais) yeniden adayların bilgisine sunulacaktır. Adaylar bu bilgilerini dikkatlice kontrol edecek ve varsa düzeltme taleplerini kendi okullarına bildireceklerdir. Akademik not ortalamaları ilgili kurumlardan 28 Temmuz 2017 tarihinde son kez alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (ais) aktarılacak ve bu bilgiler doğrultusunda değerlendirme işlemi yapılacaktır. Bu tarihten sonra ÖSYM´ye yapılacak düzeltme istekleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.