DOĞANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
DIŞ TİCARET
Bölüm Başkanı: Öğr.Gör. Mehmet Selim DEMET

Erasmus Koordinatör: Öğr.Gör. Taner ÖZGÜL

Farabi Koordinatör: Öğr.Gör. A. Mesut BÜYÜKSARIKULAK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr.Gör. Mehmet Selim DEMET

Amacı: Dış Ticaret programı, özel ve kamu işletmelerinde dış ticaret departmanlarında ara eleman, yönetici yardımcısı veya orta kademe yönetici olarak çalışabilecek, gümrük müşavirliklerinde B karneli Gümrük Müşavir yardımcısı olarak görev alabilecek, kendi adına dış ticaret alanında işyeri açıp işletebilecek, bankaların kambiyo departmanlarında çalışabilecek ve uluslararası lojistik firmalarında operasyon yetkilisi olarak görev yapabilecek, iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen, katma değere haiz fikirler üretebilen ve sosyal ilişkilerde başarılı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Vizyon: Ulusal ölçekte öğrencilerin tercih ettiği ve mezunları tercih edilen, alanın gerektirdiği değişim ve gelişmelere etkin bir şekilde entegre olabilen yapıya sahip olmak.

Misyon: Duygu, bilgi ve beceri bütünlerliğinde, bilgi edinen, becerilerini geliştiren, bilimle üreten ve alanında katma değere dönüştüren bireyler yetiştirmek.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Öngörülen nitelikleri kazandırmak amacıyla oluşturulan akademik programda öğrencilerimize iktisat, işletme, bilgisayar, matematik, istatistik ve dış ticaret gibi temel dersler yanında uluslararası pazarlama, dış ticaret işlemleri, gümrük mevzuatı, dış ticaret hukuku, dış ticerette lojistik, dış ticaret muhasebesi, AB ve Entegrasyon, Kambiyo Rejimi gibi derslerle dış ticaret elemanı formasyonu kazandırılmaya çalışılmaktadır. Program yabancı dil dersleri ve uygulamalı bilgisayar dersleriyle desteklenmektedir. Dış Ticaret Programında öğrenim görmeyi planlayan bir öğrencinin matematik ve hukuk alanına ilgi duyması, analitik düşünebilmesi, araştırıcı ve sorgulayıcı olması, iletişimde ve sosyal ilişkilerde aktif olması, ekip çalışması becerilerinin gelişmiş olması beklenir ve bunların bütünleştirilerek arttırılması hedeflenir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları Yükseköğretim Kurulunun ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. Sınavsız geçiş uygulamasıyla alanla ilgili bütün meslek lisesi mezunları ile birlikte sınavla bütün lise mezunları, bölümümüzü tercih etmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Türk Yükseköğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Yabancı Dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Mezuniyet Şartları: Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak, ayrıca eğitim planında öngörülen stajı başarıyla tamamlamak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencilerin her yarıyıl başında ders kaydını internet üzerinden yapması ve genel sınavlara girebilmesi için ise teorik derslerin en az %70`ine, uygulamaların ise en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınava ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı geçer notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı sayılabilmesi için ilgili yarıyıl ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

İstihdam Olanakları: Bu bölümden mezun olan öğrenciler aldıkları eğitim göz önünde bulundurulduğunda girişimci hem de çalışan olarak iş hayatında kendilerine yer bulmaktadırlar. Mezun olan öğrenciler kendi ilgi alanları çerçevesinde işletmelerde çalışmaktadırlar. Son yıllarda en çok Gümrük Müsteşarlıklarında, Serbest Bölgelerde, Dış ticaret şirketlerinde ve Gümrüklerde istihdam edilmektedirler. Kamu kuruluşlarında alabilecekleri KPSS puanı ile kalifiye memur olarak iş bulabilirler. Ayrıca mezunlarımız alanları ile ilgili dört yıllık bir yüksek öğrenim programını bitirdiklerinde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir adayı olabildikleri gibi meslekleri ile ilgili bütün uzmanlık sınavlarına girebilmektedirler

Üst Derece Programlara Geçiş: 2013 DGS Başvuru Kılavuzu verilerine göre Dış Ticaret Önlisans programdan mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı ile Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslar arası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslar arası Ticaret ve Lojistik, Uluslar arası Ticaret ve Pazarlama, lisans programlarına yerleştirilebilirler. Ancak Öğrenciler mezun olduktan sonra istemeleri halinde, Açıköğretim sistemiyle eğitim veren fakültelerin bünyesindeki ilgili bölümlere DGS ye girmeksizin dikey geçiş yapabilir ve böylece öğrenimlerini 4 yıllık lisans diploması ile sonuçlandırabilirler.