DOĞANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
İLETİŞİM

  Adres : Pazar Mahallesi No:36/A 42930 Doğanhisar/KONYA

 

 Telefon : +90332 556 10 01 

  

 Faks : +90332 556 10 04

 

 E-Posta : doganhisarmyo@selcuk.edu.tr