DOĞANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
DOĞANHİSAR TARİHÇESİ

Doğanhisar, M.Ö. 500’lü yıllarda Metyos adıyla kurulmuştur. M.S. 395 yılında Bizans İmparatorluğu’nun hakimiyetine geçmiş, M.S. 704-708 yıllarında Emevi ve Abbasi ordularının taarruzlarına uğramıştır. Bu savaşlarda şehit olan Seyyid Ahmet'in mezarı ilçedeki kızılışık mevkiinde bulunmaktadır.

1071 Malazgirt Savaşını müteakiben Selçukluların batıya yayılmaları sırasında 1110 yılında Doğanhisar Türk hâkimiyetine girmiştir. Adı Selçukluların arması olan Doğan kuşuna izafeten Doğan Kalesi olarak değişmiştir. Daha sonraki dönemlerde ise Doğanhisar adını almıştır.

Doğanhisar, 1298 yılında Karamanoğulları idaresine geçmiştir. 1473 yılında Karamanoğulları’nın saltanatına son verilerek Osmanlı İmparatorluğuna katılmıştır. Cumhuriyet döneminde 1957 yılında ise ilçe merkezi olmuştur.