DOĞANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
DOĞANHİSAR
 

Doğanhisar İsminin Verilişi

Doğanhisar M.Ö. 500 yıllarında Metyos adıyla kurulmuştur. M.S. 395 yılında Bizans İmparatorluğunun eline geçmiş M.S 704-708 yıllarında Emevi ve Abbasi ordularının taarruzlarına uğramış bu savaşlarda şehit olan Seyyid Ahmet’in mezarı Kızılışık Mevkisinde bulunmaktadır. 1071 Malazgirt Savaşına müteakip Selçukluların batıya yayılışları sırasında 1110 yılında Doğanhisar Türk hakimiyetine geçmiştir. Şehrin adı Selçukluların arması DOĞAN kuşuna izafeten “DOĞAN KALESİ” olarak değişmiştir.Daha sonra Doğanhisar adını almıştır.

 

Doğanhisar Tarihi

Doğanhisar ‘ın Tarihçesi : Doğanhisar ‘ın kuruluşu Roma-Bizans dönemine dayanır. Bunu, yapılan çeşitli kazılarda çıkan tarihi eserlerden ve kitabelerden anlamaktayız. Bugüne kadar bulunan yazılı taş, heykel, lahit gibi eserlerin çoğu Konya ve Akşehir Arkeoloji Müzelerinde, birçokları da Doğanhisar’ da açık alanlarda sergilenmektedir. Doğanhisar’ ın Anadolu Selçuklu Devleti zamanında Beyşehir Liva’sına (İli) bağlı Doğanhisar Kazası (İlçesi) olduğunu kayıtlardan biliyoruz. Osmanlı döneminde Akşehir’ e bağlı Nahiye (Bucak) durumunda idi. 1912 yılında Belediye Teşkilatı kurulmuş, 1957 yılında da ilçe olmuştur.

 

Coğrafi Yapısı

İlçe Merkezi Sultan Dağlarının Kuzey Doğuya bakan eteklerinde kurulmuştur. İl merkezine 122 km. uzaklıkta bulunmaktadır. Doğuda İlçesine, Güneyde Hüyük İlçesine, Batıda Isparta İli, Kuzey Batıda İlçesine, Kuzeyde Ilgın İlçesi Argıthanı kasabası ile komşudur. İlçenin Yüzölçümü 519.5 Km. olup, denizden yüksekliğin 1220 metredir.Merkez Belediye sınırları 93 Km2 dir.
Yağışlar İlkbahar ve sonbaharda olmak üzere 2-3 ay kadar sürer yazları kurak ve sıcak, kışları soğuk ve yağışlıdır, genel olarak karasal iklim hüküm sürer.

 

Doğanhisar Nüfusu

 Doğanhisar İlçesine bağlı toplam 24 mahalle bulunmaktadır.
Toplam Nüfusu : 16.984 'dür.

 

Ekonomik Durumu

 İlçe ekonomisi tarım ve Hayvancılığa dayalıdır. Tarım alanlarında hububat, baklagiller, sebze ve meyve bitkileri üretilmektedir.Sanayi geliri ve sanayileşme yok denecek kadar azdır. İlçenin genel alanı 56.344 hektardır. Bunun 20.897 hektarı ekilebilir tarım arazisi 9.286 hektarı çayır ve mera, 21.150 hektarı orman arazisidir, 1.100 hektarı da göl, baraj, yerleşim yeri ve 3.661 hektar kullanılmayan arazidirEkilebilir 20.897 hektar tarım arazisinin 4.730 hektarı akarsu, gölet ve yer altı suları ile sulanabilir ve 16.167 hektarı ise sulanamayan arazidir. İlçemiz Kasaba ve Köylerinde yapımı devam eden göletlerin tamamlanması ile sulanabilir arazi miktarı önemli ölçüde artacaktır.Tarım geliri olarak vişneciliğin son yıllarda oldukça arttığı görülmektedir.Son zamanlarda elma yetiştiriciliği de gelişmektedir.İlçede Hayvancılık önemli bir gelir kaynağı durumdadır, ancak son yıllarda azalma görülmektedir İlçe genelinde 2800 adet koyun 150 adet keçi olmak üzere 2850 adet küçükbaş hayvan ile 4800 adet büyükbaş hayvan, 14 000 adet kümes hayvanı, 1850 adet Arı kovanı, 185 adet At, 98 adet katır ve 1210 baş eşek bulunmaktadır.Tarımda ve taşımada at, eşek gibi hayvanlardan da yararlanıldığı görülmekte olup, tarımda makinalaşma çok azdır Kemer ve Furunlu Köyü gibi orman içi köylerimizde halen tarımın makine ile yapılmadığı görülmektedir.Bu durumdaki köylerimizin tarım arazisinde sınırlı orman köylüsü olduğundan ekonomik gelirleri daha düşüktür.İlçede tarım gelirinin dışında ilçe halkının yaz aylarında başka il ve ilçelerde ailecek vasıfsız işçi olarak gidip tarım kesiminde kazandığı gelir söylenebilir.İlçe kasaba ve köylerinde üretilen sebze ve meyvenin bir bölümü dışarıya satılmakta bir bölümü de ilçemizde haftanın Salı günleri kurulan pazarında değerlendirilmektedir. Tarım Kredi, Esnaf Kefalet Kooperatifleri ile Ticaret Odası Başkanlığı ve Ziraat Bankası ilçede mevcut olup, 5 adet Tarımsal Kalkınma 7 adet Tarımsal sulama Kooperatifi bulunmaktadır.İlçede ayrıca küçük sanayi sitesi kurulmuştur.

 

Sosyal Durumu

 İlçe arazisinin büyük bir bölümünün dağlık ve ormanlık oluşu, nüfus yoğunluğunun sık olması, Tarım dışında bir başka bir iş sahasının olmaması nedeniyle ilçe bir nufüs ve sanayi açısından gelişme gösterememiştir.
Nüfus’ un yaklaşık  % 25 i Çiftçilik, % 15 i Memur kalanı ise işçi, emekli, esnaf vs.dir. İlçe merkezinde geleneksel halde bulunan toprak işleme kapçılık çok az miktarda olsa devam etmektedir. İlçede bir aile parkı, Belediye sosyal tesisi ve Kapalı Spor Salonu ve stadyum bulunmaktadır.