DOĞANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Mustafa BÜBER

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. Taner ÖZGÜL

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Yavuz Selim TAŞPINAR

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Mustafa BÜBER

Amacı: Bilgisayar Programcılığı şirketlerin Bilgi İşlem Bölümlerinde nitelikli eleman gereksiniminin karşılanması için teorik ve pratik bilgi ile donanımlı teknik eleman eğitimini amaçlayan, örgün öğretimde eğitim veren dört yarıyıllık bir meslek yüksekokulu programıdır. Amaç Bilgisayar Programcılığı alanındaki temel kavramları bilen, alanındaki teknolojik gelişmeleri takip eden ve uyum sağlayan, bilgisayar bilimlerinin her alanında yeterli bilgiye sahip, bilgisini yüksek derecede uygulama becerisiyle donatmış, kendisini teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli olarak geliştirebilen kişiler yetiştirmektir.

Vizyon: Duygu, bilgi ve beceri bütünlerliğinde sağlıklı yetişmiş, bilgi edinen, bilim üreten ve teknolojiye dönüştüren bireyler tarafından dünyanın motivasyon, moderasyon ve modernizasyonunu sağlamak.

Misyon: Kazanmak, kazanılanları sürdürülebilir kılmak ve insanlığa faydalı olmak, değerlerine sahip bireylerin yetiştirilmesi için en iyi olmak.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Bilgisayar Programcılığı Programı bilgisayar kullanımı, yazılım geliştirme, veritabanı, web, grafik uygulamaları, donanım, bakım, onarımı ve bilgisayar ağlarının kurulumu ve yönetimi ile ilgili alanları kapsayan bir programdır. Bilgisayar Programcılığı programındaki öğrenciler, bilgisayar bilimlerinin her alanında yeterli bilgiye sahip, bilgisini yüksek derecede uygulama becerisiyle donatmış, kendisini teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli olarak geliştirebilen kişiler olarak yetiştirilmektedir. Bölümümüzde, Normal Öğretim ve II. Öğretim olmak üzere iki farklı şekilde eğitim verilmektedir. İki yıllık bir program olan Bilgisayar Programcılığı Programı, 4 dönemden oluşur. Her eğitim-öğretim yılı sonunda öğrenciler tarafından 6 haftalık Endüstriye Dayalı Eğitim (EDE) yapılmaktadır. Her dönemde yaklaşık 30 AKTS kredisi veren programda, öğrenciler dersleri tamamladığında 120 AKTS Kredisi kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Programa meslek lisesi alan mezunu öğrencileri sınavsız olarak kontenjanlar dâhilinde kabul edilirler. Boş kalan kontenjanlara ise standart lise mezunları yükseköğretime giriş sınavı sonuçlarına göre yerleştirilirler. Yerleştirme ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Kayıt şartları yükseköğretime giriş sistemi ile aynıdır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Doğanhisar Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Doğanhisar MYOda verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili kurullar tarafından onaylanması durumunda öğrenci bu dersten muaf tutulabilir. Yabancı Dil dersi için her akademik yılın başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Başarılı olanlar Yabancı Dil-I ve Yabancı Dil-II derslerinden muaf olurlar.

Mezuniyet Şartları: Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, meslek stajını da tamamlayan öğrencilere Bilgisayar Programcılığı alanında ön lisans diploması verilir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`i, uygulamaların ise en az %80ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

İstihdam Olanakları: Bilgisayar Programcılığı programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda bilgisayar sektöründe, teknik servislerde ve işletmelerde istihdam edilirler. Program mezunları kendi girişimlerini yapabilecekleri gibi kamu ve özel sektör kuruluşlarının bilgi işlem, yazılım, donanım, iletişim ağları ya da bakım onarım servislerinde ihtiyaç duyulan bilişim personeli açığını doldurabileceklerdir.

Üst Derece Programlara Geçiş: İki yıl süreli bu programı bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavı sonunda Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerine devam edebilirler. Ayrıca tüm mezunların Açıköğretim Fakültesi İktisat veya İşletme Bölümlerine devam etme ve lisans tamamlama imkânları bulunmaktadır.