DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI
GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 1- Türk müziğinin teorik ve uygulamaya dair bilgilerini, ses / saz sanatçılığı alanına uygulayabilme.
P.Ç.2 2- Türk müziği eserlerini, usûl, form ve makamsal olarak analiz edebilme, bu eserlerin icrasını, dönem (tarihsel) özelliklerini de dikkate alarak tasarlayabilme ve sonuçlarını yorumlayabilme.
P.Ç.3 3- Gerek stüdyo gerekse sahne ortamında, Türk müziği icrasının en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için gerekli olan teknik araç-gereç ve entrümanları kullanabilme / uygulayabilme becerisi.
P.Ç.4 4- Alana yönelik etkinlikler kapsamında, bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak, sanatsal fikir ve uygulamalarını sözlü ve yazılı bir biçimde ifade ederek iletişim kurabilme.
P.Ç.5 5- Türk müziğinin beste, icra ve teori alanlarına yönelik, yaratıcı olabilme ve gerektiğinde inisiyatif alarak bağımsız davranabilme becerisi.
P.Ç.6 10- Ulusal ve Uluslararası düzeyde kültürel ve sanatsal faaliyetlerin, toplumun kültür ? sanat ihtiyacına olan katkı düzeyini değerlendirebilme, sanatsal sorunları takip edebilme ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri üretebilme becerisi.
P.Ç.7 6- Türk müziği alanının yanında, diğer dünya müzikleri ile uğraşan besteci ve icracılar ile takım çalışması yapabilme.
P.Ç.8 7- Türk müziği eğitimine temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanabilme ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgi sahibi olabilme.
P.Ç.9 8- Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, kültürel ve sanatsal konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.
P.Ç.10 9- Meslekî / sanatsal ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme