ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanma.
P.Ç.2 Teknik resim, bilgisayar destekli çizim vb yazılımları kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini bitkisel-yapısal materyalleri seçebilme, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilme, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisini kazanma.
P.Ç.3 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olma.
P.Ç.4 Peyzaj ve süs bitkileri ile ilgili temel bilgilere sahip olma ve iç ve dış mekan süs bitkilerini tanıma ve yetiştirme tekniklerine hâkim olma ve peyzajda kullanımlarını bilme
P.Ç.5 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri toplayabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
P.Ç.6 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan güncel teknikleri, bitkisel üretimde kullanılan araçları, Süs bitkilerinin üretim ve pazarlanma yöntemlerini kavrama.ve kullanabilme.
P.Ç.7 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanma.
P.Ç.8 Tarım-sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanma.
P.Ç.9 Peyzajda arazinin düzenlenmesi, yapısal materyalin estetiği ve uygulama yöntemleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olma, Park ve bahçe düzenleme planlarının araziye uygulama. Çim alanlarını oluşturabilme.
P.Ç.10 Çevreye uygun süs bitkilerini seçmek, bunların mevsime göre ekimi, gübrelenmesi, budanması, sulanması gibi işlerin planlanması ve yürütülmesinde peyzaj mimarına yardımcı olma.
P.Ç.11 Kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği ve alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme.
P.Ç.12 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği: Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak. bağımsız çalışma ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olmak.
P.Ç.13 Yaşam boyu öğrenme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
P.Ç.14 Mesleki ve etik sorumluluklarını kavrayabilmek, diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilmek.
P.Ç.15 Peyzaj çalışmalarında uygulamalara ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme ve sorunlar karşısında çözüm getirebilme
P.Ç.16 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak ve mesleki teknolojik gelişmeleri izleyebilmek.
P.Ç.17 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak, problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilmek.
P.Ç.18 İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.