ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 1- Tarımı yapılan ve yapılmayan bitkilerin toplanması ve toplandıktan sonra kurutulması ve bozulmadan saklanması hakkında bilgi sahibi olmak
P.Ç.2 2- Doğada ve tarımsal üretimde ekonomik değeri olan bitkilerin tanınması, kültürel işlemleri, hasat ve harman konularında bilgi donanımına sahip olmak
P.Ç.3 3- Bitkilerin morfolojik, anatomik, sitolojik, fizyolojik ve biyokimyasal yapıları hakkında bilgi sahibi olmak
P.Ç.4 4- Bitkilerde üretim kaybı oluşan hastalıkları ve zararlıları tanımak ve gerekli koruma tedbirlerini bilmek
P.Ç.5 5- Ziraat, mikrobiyoloji, gıda,ve kimya dallarında temel bilgileri kavramak,
P.Ç.6 6- Organik Tarım biliminin temel ilkelerini öğrenmek ve uygulamak,Tarım teknolojileri bilgisini geliştirmek, öğrendiği bilgileri ve programları kullanmasını sağlamak
P.Ç.7 7- Tarımda bitkilerin yetiştirilmesi için ekolojik koşulların önemli olduğunu kavramak,
P.Ç.8 8- Organik bitkisel ürünleri (tarla bitkileri, meyvecilik, sebzecilik ve bağcılık) tanımak, yetiştirmek, depolamak, sertifikalandırmak ve pazarlamak
P.Ç.9 9- Hayvancılık biliminin temel kavramlarını anlama becerisini kazanmak ve organik hayvansal ürünler üretebilmek
P.Ç.10 10- Organik hayvansal ürünlerin yetiştirilmesini sağlayacak organik yemlerin üretilmesi, çayır mera alanlarının tesisi ve korunması ve çayır mera yem bitkilerinin üretilmesi depolanması ve sertifikasyonu nu sağlamak
P.Ç.11 11- Tarımı yapılan ve yapılmayan, Tarım alanında güvenilir üretim materyallerinin temini, geliştirilmesi, yeri ve önemini kavratmak
P.Ç.12 12- Tarımsal üretimin artışında bitki genetiğinin çevreyle etkileşimini anlayabilen ve yeni çeşitler ile verim artışı yöntemlerinin bilinmesini sağlamak
P.Ç.13 13- Tarımsal üretimi artırabilecek çevreye zarar vermeyen bitki besin maddeleri ve bunları içeren gübrelerin kullanımını sağlamak
P.Ç.14 14- Proje yürüterek belli bir konuda bilgi ve birikim sahibi olmasını sağlamak
P.Ç.15 15- Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip teknik elemanlar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
P.Ç.16 16- Organik Tarım alanındaki yeni gelişme ve uygulamaları değerlendirmek ve uygulamak
P.Ç.17 17-Tarımdaki paydaşlarla sağlıklı iletişimi kurabilen, mesleki etik değerlere sahip olmak
P.Ç.18 18- Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir tarım yönetimi, kırsal kalkınma, tarımsal planlama ve tarımsal teknoloji kullanımına yönelik gelişmeleri ve bunların insan hayatındaki etkilerini anlamak