BOZKIR MESLEK YÜKSEKOKULU
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.1
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak, bireysel veya kurumsal iletişim süreçlerinde Türkçeyi etkin kullanmak, yeterli seviyede yabancı dil bilgisine sahip olmak, temel işlemleri ve devre çözümlemelerini yapabilecek düzeyde matematik bilmek.
P.Ç.3
Temel ofis yazılımları ve elektrik elektronik devre tasarım programlarını mesleki yeterlilik çerçevesinde kullanabilmek.
P.Ç.2
Temel fizik ve elektrik kavramlarını bilir, gerekli ölçümleri yapar, elektriksel arızalara yerinde müdahale eder, elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve montajını yapabilir.
P.Ç.5
Bilgisayar destekli çizim ve simülasyon programları ile elektrik devrelerini tasarlayıp, simüle etmek. Mesleki plan ve projelerin çizimlerinin gerçekleştirilmesi.
P.Ç.4
Doğru Akım ve Alternatif akımda kullanılan devre elemanlarını tanımak ve devre çözümlerini yapabilmek.
P.Ç.10
Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olmak.
P.Ç.8
Zayıf akım, kuvvetli akım, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, elektrik tesisat planlarını çizebilmek, elektrik tesisatının taahhüt ve keşif işlerini kavrayıp yapabilmek.
P.Ç.7
Otomatik kumanda, programlanabilir lojik kontrol ve scada sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilir, bunlarla ile ilgili uygulamaları yapar
P.Ç.6
Elektrik Enerjisi üretim, iletim ve dağıtım yöntemlerini bilir, şebekelerde kullanılan elemanları tanır ve uygulamalarını yapar.
P.Ç.12
Temel elektronik ve güç elektroniği elemanlarının yapısını, çalışmasını ve kullanım özelliklerini bilmek, devre tasarımlarını yapabilmek.
P.Ç.9
Hayat boyu öğrenebilme, öğrendiklerini geliştirebilme faaliyeti gösterir. İş güvenliği ve işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi, çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olur.
P.Ç.11
Problemi tanımlama, deney ve tecrübe ile kavranan teoriyi uygulayarak problem çözebilmek. Elektrik alanında yeni teknolojileri takip etmek ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek
TYYÇ1
Matematik, fenbilimleri ve bu alanlarıntemel mühendislikbilimlerine uygulanmasıkonularında yeterli bilgibirikimine sahiptir.
TYYÇ2
Temel mühendislikbölümleriyle ilgili temelkavramlara sahiptir.
TYYÇ3
Temel mühendislik bakışaçısı ile alanında tanımlananmühendislik problemlerinikavrar ve çözümlerini yapar.
TYYÇ4
Bir mühendislik uygulamasıiçin gerekli olan modernteknik gereç ve araçları ekteknik eğitim alarak kullanır.
TYYÇ5
Teknik resim yapar.
TYYÇ6
Algoritmik düşünür.
TYYÇ7
Mühendislik problemlerininincelenmesi için deneyyapma, veri toplama,toplanan verilerin sunumu vetemel yorumunu yapar.
TYYÇ8
Mühendislik takımlarında veyabireysel çalışır.
TYYÇ9
Yaşam boyu öğrenmeningerekliliğinin bilincindeolduğunu alanındaki meslekive akademik gelişmeleriizleyerek gösterir, kendinisürekli yeniler.
TYYÇ10
Bir mühendislik uygulamasıiçin gerekli olan modernteknik gereç ve araçları ekteknik eğitim alarak kullanır.
TYYÇ11
Alanının gerektirdiği en azAvrupa Bilgisayar KullanmaLisansı Temel Düzeyindebilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ12
Bir yabancı dili en az AvrupaDil Portföyü A2 GenelDüzeyinde kullanarakalanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ13
Teknik resim kullanarakteknik iletişim kurar.
TYYÇ14
Mühendislik uygulamalarındameslek etiğinin gözetilmesikonusunda farkındalığasahiptir.