SU001 - Selçuk Üniversitesi İletişim Dergisi (Journal of Selcuk Communication)

Short Title : Selçuk İletişim Dergisi (JOSC)

Web : http://dergipark.org.tr/josc

eISSN : 2148-2942                               pISSN :

Language: Türkçe-İngilizce                Founded : 7/1/1999

Period:  Yılda 4 kez                  DOI : Evet

Indexes : TR Dizin, Sobiad, SciLit, Asos İndex, OpenAire

Scope : İletişim Bilimleri ve İletişim Bilimleri Scopeyla ilişkilendirilen makaleler

E-mail : haltunbas@selcuk.edu.tr

Contact : Prof.Dr. Hüseyin ALTUNBAŞ - haltunbas@selcuk.edu.tr

 

SU002 - Genel Tıp Dergisi

Short Title : Genel Tıp Derg

Web Adresi : www.geneltip.org

eISSN : 2602-3741                               pISSN :

Language: Türkçe                Founded : 3/30/1997

Period:  Yılda 4 kez                  DOI : Hayır

Indexes : Türkiye Atıf Dizini, Ulakbim TR Dizini, EBSCOhost,  Index Copernicus, DOAJ,

Scope : Tıp

E-mail : editor@genel.tip.org

Contact : Prof. DR. Rasim Moğulkoç  rasimmogulkoc@yahoo.com

 

SU003 - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FEN DERGİSİ

Short Title : sufefd

Web Adresi : http://dergipark.org.tr/sufefd

eISSN : 2458-9411                               pISSN :

Language: Türkçe-İngilizce                Founded : 1/1/1981

Period:  Yılda 2 kez                  DOI : Evet

Indexes : Sindex, Eurasian Scientific Journal Index, Researchbib, i2or, rootindexing

Scope : Temel bilimler, Fen bilimleri, Sağlık bilimleri

E-mail : selcukfendergi@gmail.com

Contact : Prof.Dr. Evren YILDIZTUGAY, eytugay@selcuk.edu.tr

 

SU004 - Eurasian Journal of Veterinary Sciences, Avrasya Veteriner Bilimler Dergisi

Short Title : EJVS

Web Adresi : http://eurasianjvetsci.org

eISSN : 2146-1953                               pISSN :

Language: Türkçe-İngilizce                Founded : 1/1/1985

Period:  Yılda 4 kez                  DOI : Evet

Indexes : 1) TÜBİTAK ULAKBİM YAŞAM BİLİMLERİ, 2) WEB OF SCIENCE- ZOOLOGICAL RECORDS, 3) EBSCO, 4) CABI, Cab Abstracts, Dairy Science Abstracts, Veterinary Science Database, Index Veterinarius, Animal Breeding Abstracts, Agricultural Engineering Abstracts, Global Health, World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts, Forest Products Abstracts, Grasslands and Forage Abstracts, Helminthological Abstracts, Rural Development Abstracts
Soils and Fertilizers, Soybean Abstracts, Sugar Industry Abstracts, Tropical Disaeases Bulletin, Wheat, Barley and Tritacale Abstracts, Maize Abstracts, 5) ISI-INTERNATIONAL SCIENTIFIC INDEXING,  6) INDEX COPERNICUS, 7) CROSSREF

Scope : Veteriner Hekimliği İle İlgili alanlarda

E-mail : ejvs@selcuk.edu.tr

Contact : Prof.Dr. Cafer Tepeli, ctepeli@selcuk.edu.tr

 

SU005 - Çatalhöyük – Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Short Title : Çatalhöyük – Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Web Adresi : http://sutsad.selcuk.edu.tr

eISSN : 2548-0588                               pISSN :2548-0537

Language: Türkçe                Founded : 10/1/2016

Period:  Yılda 1 kez                  DOI : Hayır

Indexes : yok

Scope : Turizm ve tüm sosyal alanlar

E-mail : alpera@selcuk.edu.tr

Contact : Prof.Dr. Mete Sezgin- metesezgin@hotmail.com

 

SU006 - Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Short Title : SÜHFD

Web Adresi : http://dergipark.org.tr/suhfd

eISSN : 2548-1177                               pISSN :1306-8075

Language: Türkçe-İngilizce                Founded : 1/1/1988

Period:  Yılda 3 kez                  DOI : Evet

Indexes : TR Dizin, HeinOnline, Sobiad, Asos Index, OpenAIRE, CrossRef, Google Scholar

Scope : Hukuk

E-mail : sustun@selcuk.edu.tr

Contact : Doç.Dr. Ümit Süleyman ÜSTÜN, sustun@selcuk.edu.tr

 

SU007 - Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Short Title : SEFAD

Web Adresi : http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad

eISSN : 2458-908X                               pISSN :

Language: Türkçe , İngilizce               Founded : 1/1/1981

 

Period:  Yılda 2 kez                  DOI : Evet

Indexes : Academic Keys, Acar Index, Arastirmax, ASOS, Cosmos Impact Factor, DOAJ, EBSCO, DRJI, ERIH PLUS, ESCI, ESJI, İSAM, MLA, ResearchBib, Root Indexing, SIS, SOBIAD, TEİ, TÜBİTAK ULAKBİM SBVT.

Scope : Dil, edebiyat, tarih, felsefe, sosyoloji, psikoloji, arkeoloji, sanat tarihi, eğitim.

E-mail : selcukedebiyat@gmail.com

Contact : Dr. Öğr. Üyesi Yurdagül K. Adanalı, ykadanali@gmail.com

 

 

 SU008 - Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Short Title : Susead

Web Adresi : http://dergipark.org.tr/susead

eISSN : 2148-3043                               pISSN :

Language: Türkçe-İngilizce                Founded : 4/1/2001

Period:  Yılda 2 Kez                  DOI : Evet

Indexes : ProQuest; Doaj; DRJI; Sobiad; CiteFactor; Scientific Indexing Services; Eurasian Scientific;  Journal Index;  Science Library Index;  Asos Index; Directory of Research Journals

Scope : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi; ;İşletme; Ekonomi; İktisat; Sosyal Bilimler

E-mail : iibf.dergi@selcuk.edu.tr

Contact : Dr. Öğretim Üyesi  Mehtap Öztürk (mehtapfindik@selcuk.edu.tr)

 

SU009 - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi

Short Title : Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi

Web Adresi : http://dergipark.org.tr/selcuksbmyd

eISSN : 2564-7458                               pISSN :

Language: Türkçe-İngilizce                Founded : 1/1/1998

Period:  Yılda 2 kez                  DOI : Evet

Indexes : TR Dizin

Scope : Sosyal bilimler işletme-iktisat-kamu yönetimi-uluslararası ilişkiler

E-mail : agumrah@selcuk.edu.tr

Contact : Abdurrahman Gümrah, agumrah@selcuk.edu.tr

 

SU010 - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Short Title : Susbed

Web Adresi : http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr

eISSN :                                pISSN :1302-1796

Language: Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, Farsça ve Urducadır                                     Founded : 1/16/1992

Period:  Yılda 3 kez                  DOI : Hayır

Indexes : tr dizin, ebsco, mla, isam

Scope : dil, edebiyat, tarih, eğitim, sosyoloji, iktisat, iletişim gibi

E-mail : sosbilens@selcuk.edu.tr

Contact : Prof.Dr. Şükrü BALCI sukrubalci@selcuk.edu.tr

 

SU011 - Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Short Title : SUTAD

Web Adresi : http://sutad.selcuk.edu.tr

eISSN : 2458-9071                               pISSN :

Language: Türkçe, İngilizce, Rusça, Almanca ve Modern Türk Lehçeleri                 Founded : 1/1/1994

Period:  Yılda 3 kez                  DOI : Evet

Indexes : ESCI (Emerging Sources Citation Index), ASOS INDEX, EBSCO, MLA, SOBIAD ve TUBİTAK/ULAKBİM SBVT'de taranmaktadır.

Scope : Türk Sanatı-Türk Tarihi-Türk Dili Türklük Bilimi ile ilgili ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış, araştırmaya dayalı özgün makaleler olmalıdır.

E-mail : selcukturkiyat@gmail.com

Contact : Mustafa ÜLÜK selcukturkiyat@gmail.com

 

SU012 - Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences

Short Title : SJAFS

Web Adresi : http://sjafs.selcuk.edu.tr/sjafs

eISSN : 2458-8377                               pISSN :

Language: Türkçe-İngilizce                Founded : 1/1/2002

Period:  Yılda 3 kez                  DOI : Evet

Indexes : Google Scholar, Araştirmax, Sis(Scientific Indexing Services), Cab Abstracts,

Scope : Ziraat ve gıda bilimi

E-mail : asabir@selcuk.edu.tr

Contact : Prof.Dr. Ali SABIR, asabir@selcuk.edu.tr

 

SU013 - Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi

Short Title : USAD

Web Adresi : http://usad.selcuk.edu.tr/usad/index

eISSN : 2548-0154                               pISSN :1015-2105

Language: Türkçe, İngilizce, Farsça, Arapça                Founded :1/1/1986

Period:  yılda 2 kez                  DOI : Hayır

Indexes : TRDİZİN, DERGİPARK, İSAM, COSMOS, MLA, CITE FACTOR, ERIFPLUS, SOBIAD, ACARİNDEX, ARASTIRMAX, ASOS, İDEALONLİNE

Scope : Selçuklu tarihi, medeniyeti, sanatı başta olmak üzere X. yy'dan XV. yy.a kadar islam coğrafyası üzerindeki siyasi, tarihi, edebi, ekonomik  vd. durumunu içeren çalışmalar yayımlanmaktadır.

E-mail : usad.selcuk@gmail.com

Contact : Selma Dülgeroğlu, sdulgeroglu@selcuk.edu.tr

 

SU014 - MANTAR DERGİSİ

Short Title : Mander

Web Adresi : http://dergipark.org.tr/mantar

eISSN : 2147-6845                               pISSN :

Language: Türkçe-İngilizce                Founded : 4/30/2010

Period:  Yılda 2 kez                  DOI : Evet

Indexes : TR Dizin, Index Copernicus, CiteFactor, Eurasian Scientific Journal Index, Scilit,

Scope : DERGİMİZDE SİSTEMATİK VE TEMEL MİKOLOJİ, LİKENOLOJİ, UYGULAMALI MİKOLOJİ, TIBBİ MİKOLOJİ, FİTOPATOLOJİ VE BENZERİ BİLİM ALANLARINDAN GELEN ÖZGÜN VE DERLEME OLARAK HAZIRLANAN ULUSAL VE ULUSLARARASI MAKALELER YAYIMLANIR.

E-mail : mantarcilik@selcuk.edu.tr

Contact : Prof. Dr. Gıyasettin KAŞIK, giyasettinkasik@hotmail.com

 

SU015 - Selcuk Dental Journal

Short Title : Selcuk Dent J

Web Adresi : http://dergipark.org.tr/selcukdentj

eISSN : 2148-7529                               pISSN :

Language: Türkçe-İngilizce                Founded : 1/1/2014

Period:  Yılda 3 kez                  DOI : Evet

Indexes : TR Dizin

Scope : Diş Hekimliği

E-mail : dishekimligidergisi@selcuk.edu.tr

Contact : Dr.Öğr. Üyesi Murat Selim BOTSALI, selimbotsali@selcuk.edu.tr

 

SU016 - Selcuk University Journal of Engineering Sciences

Short Title : SUJES

Web Adresi : http://sujes.selcuk.edu.tr/

eISSN : 2757-8828                               pISSN :

Language: İngilizce                   Founded : 1/1/2000

Period:  Yılda 3 kez                  DOI : Hayır

Indexes : Google Scholar

Scope : Engineering Sciences

E-mail : sujesjournal@gmail.com

Contact : Pof.Dr. Şakir Taşdemir, stasdemir@selcuk.edu.tr

 

SU017 - Turkish Journal of Sport and Exercise

Short Title : Tjse

Web Adresi : http://dergipark.org.tr/tsed

eISSN : 2147-5652                               pISSN :

Language: İngilizce                Founded : 1/1/1999

Period:  Yılda 3 kez                  DOI : Evet

Indexes : Tr Dizin, Universal İmpact Factor, Google Scholar, Araştırmax, DRJI, WorldCat, ISC

Scope : Tr Dizin, Universal İmpact Factor, Google Scholar, Araştırmax, DRJI, WorldCat, ISC

E-mail : turkjse@gmail.com

Contact : Dr. Yusuf BARSBUĞA yusufbarsbuga@hotmail.com

 

SU018 - Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi

Short Title : SosyoTeknik

Web Adresi : http://sosyoteknik.selcuk.edu.tr/sustad

eISSN : 2146-7226                               pISSN :

Language: İngilizce                Founded : 1/1/2011

Period:  Yılda 2 kez                  DOI : Hayır

Indexes : 

Scope : Sosyal ve Teknik Alan

E-mail :  sosyoteknik@selcuk.edu.tr

Contact : Prof.Dr. Uğur USLU, uuslu@selcuk.edu.tr

 

SU019 -  Selçuk Üniversitesi Sağlık Dergisi

Short Title : SELSAD

Web Adresi : https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssd

eISSN : 2717-8250                              pISSN :

Language: Türkçe                Founded : 1/1/2020

Period:  Yılda 2 kez                  DOI : Hayır

Indexes : Google Scholar, ASOS Index

Scope : Sağlık Bilmiler, Sosyal Bilimler

E-mail :  mehmetyorulmaz@selcuk.edu.tr

Contact : Dr.Öğr.Üyesi Mehmet YORULMAZ, mehmetyorulmaz@selcuk.edu.tr  

 

SU020 - Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi Tevilat

Short Title : TEVİLAT

Web Adresi : https://dergipark.org.tr/tr/pub/tevilat

eISSN : 2757-654X                                    pISSN :2687-4849

Language: Türkçe                             Founded : 1/1/2020

Period:  Yılda 2 kez                  DOI : Hayır

Indexes : 

Scope : Dini araştırmalar

E-mail :  rasitakpinar@gmail.com

Contact : M. Raşit AKPINAR, rasitakpinar@gmail.com 

 

SU021 - Güncel Hemşirelik Araştırmaları Dergisi  ( Joutnal of Current Nursing Research)

 

Short Title : JCNR

Web Adresi : http://jcnr.selcuk.edu.tr/index.php/jcnr

eISSN :                                                             pISSN :

Language: Türkçe, İngilizce                Founded : 1/1/2021

Period:  Yılda 3 kez                  DOI : Hayır

Indexes : 

Scope : Hemşirelik ve Sağlık Bakım Hizmetleri

E-mail :  jcnursingresearch@gmail.com

Contact : Prof.Dr. Fatma Taş ARSLAN, jcnursingresearch@gmail.com

 

SU022 - International Journal of Aeronautics and Astronautics

Short Title : IJAA

Web Adresi : http://ijaa.selcuk.edu.tr/index.php/ijaa

eISSN : 2757-6574                              pISSN :

Language: İngilizce, Türkçe                Founded : 1/11/2020

Period:  Yılda 3 kez                  DOI : Hayır

Indexes : 

Scope : Havacılık yönetimi ve teknolojisi

E-mail :  ncanoz@selcuk.edu.tr

Contact : Doç.Dr. Nilüfer CANÖZ, ncanoz@selcuk.edu.tr    

 

SU023 - International Journal of Language and Translation Studies

Short Title : LOTUS

Web Adresi : http://lotus.selcuk.edu.tr

eISSN :                                       pISSN :

Language: İngilzice, Türkçe, Almanca, Rusça ve Arapça        Founded : 1/1/2021

Period:  Yılda 2 kez                  DOI : Hayır

Indexes : 

Scope : Filoloji, Çeviribilim, Dilbilim, Yabancı Dil Öğretimi,  Uygulamalı Dilbilim, Göstergebilim, Metinlerarasılık, Deyişbilim

E-mail :  selcuklotus@gmail.com

Contact : Onur KÖKSAL, onurkoksal38@hotmail.com 

 

SU024 - Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırmaları Dergisi

Short Title : SUMAD

Web Adresi : http://sumad.selcuk.edu.tr

eISSN : 1307-7392                              pISSN :

Language: Türkçe, Farsça                Founded : 5/1/2011

Period:  Yılda 2 kez                  DOI : Hayır

Indexes : 

Scope : Selçuklu tarihi, Selçuklu ve Osmanlı Toplum Hayatı, Mevlevilik, Mevlevi Sosyal Hayatı, Mesnevi, Mevlana, Tasavvuf, Mutasavvıflar, Sema, İlahiyat

E-mail :  selmankaradag@selcuk.edu.tr 

Contact : Uzman Selman KARADAĞ, selmankaradag@selcuk.edu.tr