MEVLÜT UÇAR

FAKÜLTE SEKRETERİ

ARİF ERTUĞ

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ

Özel Kalem

EKREM KAYA

AYNİYAT SAYMANI

Öğrenci İşler

SÜLEYMAN DOĞANAY

ŞEF

Öğrenci İşleri

İBRAHİM GİRVAT

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

Tahakkuk + Satın Alma

FATMA ERGUN

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

Personel ve Yazı İşleri