Seljuk Empire Research Center Contact Information
İletişim Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubad Kampüsü Selçuklu Araştırmaları Merkezi Merkez Kütüphane Arkası Müze Binası Kat:2 Selçuklu - KONYA
Müdür: Prof. Dr. Mehmet Ali HACIGÖKMEN: 223 08 03 Müdür Yardımcısı: Doç. Dr. Sefer SOLMAZ: 223 08 04 Selçuklu Araştımaları Dergisi Selma DÜLGEROĞLU: 223 08 02 Selçuklu Araştımaları Merkezi Kütüphanesi: Şevket ÖĞÜTÇÜ: 223 08 05
selcuklu@selcuk.edu.tr
www.selcuk.edu.tr/Birim/selcuklu_ars_mrkz