Institute of Mevlana Researches Contact Information
Prof. Dr. Mithat ESER 0332 223 08 12 / 30812
Dr. Öğr. Üyesi Olcay KOCATÜRK 0332 223 08 19 / 30819
Enstitü Sekreteri Ali Osman ÜNLÜ 0332 223 08 11 / 30811
Bilgisayar İşletmeni Mustafa GÜLEŞ 0332 223 08 13 / 30813
Öğr. Gör. Dr. Selman KARADAĞ 0332 223 08 08 / 30808 / 0546 745 12 68
mevlana.selcuk.edu.tr
mevlana@selcuk.edu.tr
Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Müze Binası (Rektörlük Arkası) Kat 1 Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Selçuklu / KONYA
+90 332 223 08 13
+90 332 241 03 45
www.selcuk.edu.tr/Birim/mevlana_arastirma_ens