FACULTY OF AGRICULTURE
ANIMAL SCIENCE
ANIMAL SCIENCE
 
 Name and Surname: PROF.DR. İSMAİL KESKİN
Name of the Faculty:  FACULTY OF AGRICULTURE DEPARTMENT OF ANIMAL SCIENCE PROGRAM OF BIOMETRICS AND GENETICS
 
E-Mail  ikeskin selcuk.edu.tr
Phone 0 332 223 2825
Address Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Kampüs/KONYA Zootekni Bölümü Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı 42075, Kampüs/KONYA
Url:
 
  Professional Background:

  Publications:
1. İsmail KESKİN, " Malta Keçilerinde Vücut Ölçüleri ile Laktasyon Süt VerimiArasındaki İlişkilerin Path Analizi ile Araştırılması ", Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(2,Ek:A), , 117-12, 2012,( Üniversite Dersgisi )
2. Nazire MEMMEDOVA, İsmail KESKİN, " İneklerde Bulanık Mantık Modeli ile Hareketlilik Ölçüsünden Yararlanılarak Kızgınlığın Tespiti ", Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17 (6), , 1003-1008, 2011,( SCI )
3. Nazire MEMMEDOVA, İsmail KESKİN, Uğur ZÜLKADİR, " Süt Sığırlarında Bulanık Mantık Yöntemi ile Örnek Ayıklama Modelinin Oluşturulması ", 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 14-16 Eylül 2011, Adana., , , , 2011,( Diğer )
4. İsmail KESKİN, Saim BOZTEPE, " Siyah Alaca Sığırlarda Kısmi Süt Verimlerinden Yararlanılarak 305 Günlük Süt Veriminin Tahmini ", Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 8 (1), , 1-7, 2011,( Üniversite Dersgisi )
5. İbrahim AYTEKİN, Uğur ZÜLKADİR, İsmail KESKİN, Saim BOZTEPE, " Fitting of Different Mathematic Models to the Growth Curves of Female Malya Lambs Weaned at Two Different Live Weights ", Trends in Animal & Veterinary Sciences Journal, 1 (1) , , 19?23, 2010,( Diğer )
6. Ali KARABACAK, İbrahim AYTEKİN, Saim BOZTEPE, İsmail KESKİN, " Erken Kesilen Akkaraman Kuzularına Ait Bazı Fenotipik Parametreler ", Hasad Hayvancılık, 26 (307), , 44-47, 2010,( Diğer )
7. Birol DAĞ, İsmail KESKİN, " Investigation of Live Weights at Different Ages by Cluster Analysis in Konya Merino Sheep ", Second International Symposium on Sustainable Development, 8-9 June, Sarajevo, 2010., , , , 2010,( Diğer )
8. İsmail KESKİN, Nazire MEMMEDOVA, Fatma İLHAN, Birol DAĞ, Fariz MİKAİLSOY, " Comparison of Elevan Mathematical Models for Describing the First Lactation Curve of Holstein Cattle in Turkey ", Second International Symposium on Sustainable Development, 8-9 June, Sarajevo, 2010., , , , 2010,( Diğer )
9. Uğur ZÜLKADİR, İsmail KESKİN, İbrahim AYTEKİN, A. Salah Khattab, " Estimation of Phenotypic and Genetic Parameters and Effect of Some Factors on Birth Weight in Brown Swiss Calves in Turkey Using MTDFREML ", Second International Symposium on Sustainable Development, 8-9 June, Sarajevo, 2010., , , , 2010,( Diğer )
10. Ali KARABACAK, Uğur ZÜLKADİR, İbrahim AYTEKİN, İsmail KESKİN, Saim BOZTEPE, " Akkaraman Kuzularda Besi Başı Vücut Ölçüleriyle Soğuk Karkas Ağırlığı Arasındaki İlişkilerin Path Analizi İle Araştırılması ", Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 24 (2), , 36-39 , 2010,( Üniversite Dersgisi )
11. İsmail KESKİN, Birol DAĞ,Vahdettin SARIYEL, " Fitness of Four Different Mathematical Models to the Lactation Curve of Brown Swiss Cows in Konya Province of Turkey ", Canadian Journal of Animal Science, 89 (2), , 195-199, 2009,( SCI )
12. Nazire MEMMEDOVA, İSMAİL KESKİN, Fariz MİKAİLSOY, " Prediction of The Milk Yield in Brown Swiss Cows Using a Fuzzy Logic ", Proceeding of The IVth International Workshop on Applications of Wavelets to Real World Problems 5-7 June 2009, Kocaeli, TURKEY, , , , 2009,( Diğer )
13. Vahdettin SARIYEL, İBrahim AYTEKİN, İsmail KESKİN, Birol DAĞ, " Konya Merinosu Koyunlarda Bazı Çevre Faktörlerinin Doğum, Sütten Kesim, 6. Ay ve 12. Ay Canlı Ağırlığına Etkileri ve Bu Karakterlere Ait Kalıtım Dereceleri ", I.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2009, Konya. , , , , 2009,( Diğer )
14. Ali KARABACAK, İsmail KESKİN, Birol DAĞ, " Beş Farklı Koyun Irkında Besi Başı Vücut Ölçüleri ile Soğuk Karkas Ağırlığı Arasındaki İlişkilerin Path Analizi ile Araştırılması ", Türkiye Koyunculuk Kongresi, 12-13 Şubat 2009, İzmir., , , , 2009,( Diğer )
15. İbrahim AYTEKİN, Ali KARABACAK, Uğur ZÜLKADİR, İsmail KESKİN, Saim BOZTEPE, " Açık ve Kapalı Ağıllarda Besiye Alınan Akkaraman ve Anadolu Merinosu Kuzuların Besi Periyodu Büyüme Eğrilerinin Tanımlanmasında Bazı Modellerin Kullanımı ", Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 23 (49), , 30-35 , 2009,( Üniversite Dersgisi )
16. Süleyman ÇİLEK, İsmail KESKİN, Fatma İLHAN, E. Hesna ŞAHİN, " Lactation Curve Traits of Anatolian Population of Brown Swiss Cows in Turkey ", Archiva Zootechnica, 12 (2), , 53?60 , 2009,( Diğer )
17. Nazire MEMMEDOVA, İsmail KESKİN, " Hayvancılıkta Bulanık Mantık (Fuzzy Logic) Uygulamaları ", Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 23 (47), , 89?95 , 2009,( Üniversite Dersgisi )
18. Ali KARABACAK, S. Ali KAYIŞ, İsmail KESKİN, Birol DAĞ, " Farklı Koyun Irklarına Ait Karkasların Temel Bileşenler ve Ayırma Analizleri Kullanılarak Sınıflandırılması ", Türkiye Koyunculuk Kongresi, 12-13 Şubat 2009, İzmir., , , , 2009,( Diğer )
19. Ali KARABACAK, İbrahim AYTEKİN, İsmail KESKİN, Uğur ZÜLKADİR, Saim BOZTEPE, " Akkaraman Kuzularında Besi Başındaki Canlı Ağırlık ve Çeşitli Vücut Ölçüleri ile Karkas Özellikleri Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Yöntemi ile Araştırılması ", I.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2009, Konya. , , , , 2009,( Diğer )
20. Fatma İLHAN, İsmail KESKİN, Birol DAĞ, " Akkaraman ve İvesi Yapağılarının Fiziksel Özelliklerinin Ayırma Analizi Kullanılarak Sınıflandırılması ", 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 24-26 Haziran 2009, Erzurum. , , , , 2009,( Diğer )
21. U. KARADAVUT, Ç. PALTA, S.A. KAYIŞ, İsmail KESKİN, A. ÇARKACI, O. OKUR, " Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Birbirlerinden Ayrılmasında Temel Bileşenler Analizinin Uygulanabilirliği ", 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 24-26 Haziran 2009, Erzurum. , , , , 2009,( Diğer )
22. İsmail KESKİN, Birol DAĞ, " Investigation of Relationship Amongst Milk and Wool Yield Traits of Awassi Sheep by Using Canonical Correlation Analysis ", Journal of Animal and Veterinary Advances, 8 (3), , 464-468, 2009,( SCI )
23. İsmail KESKİN, Süleyman ÇİLEK, Fatma İLHAN, " Polatlı Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Laktasyon Eğrisi Özellikleri ", Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 15 (3), , 437-442, 2009,( SCI )
24. İsmail KESKİN, Birol DAĞ, Vahdettin SARIYEL, Mehmet GÖKMEN, " Estimation of Growth Curve Parameters in Konya Merino Sheep, South African Journal of Animal Science ", South African Journal of Animal Science, 39 (2), , 163-168, 2009,( SCI )
25. Uğur ZÜLKADİR, İbrahim AYTEKİN, İsmail KESKİN, " Relationship between Persistency Values Defined with Various Methods and Some Lactation Traits of Brown Swiss Cattle in Turkey ", Journal of Applied Animal Research, 34, , 137?141, 2008,( SCI )
26. Coşkun KUŞ, İsmail KESKİN, " Levene ve Bartlett Testleri Üzerine Bir İnceleme ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 21 (44), , 78?83 , 2008,( Üniversite Dersgisi )
27. Mehmet GÖKMEN, VAhdettin SARIYEL, İsmail KESKİN, Birol DAĞ, " Konya Merinosu Koyunlarda Bazı Çevre Faktörlerinin Gebelik Süresine Etkileri ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 21 (44), , 26?28, 2008,( Üniversite Dersgisi )
28. Süleyman ÇİLEK, İsmail KESKİN, " Comparison of Six Different Mathematical Models to the Lactation Curve of Simmental Cows Reared in Kazova State Farm ", Journal of Animal and Veterinary Advances, 7 (10), , 1316-1319, 2008,( SCI )
29. İsmail KESKİN, Birol DAĞ, " Comparison of Different Mathematical Models for Describing the Complete Lactation of Ewes in Turkey ", Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 19 (11), , 1551-1555, 2006,( SCI )
30. İsmail KESKİN, Birol DAĞ, " Comparison of The Linear and Quadratic Models for Describing The Growth of Live Weight and Body Measurements in Anatolian Merino Male Lambs in Fattening Period ", Journal of Animal and Veterinary Advances, 5 (1), , 81?84 , 2006,( Diğer )
31. Uğur ZÜLKADİR, İsmail KESKİN, Vahdettin SARIYEL, İbrahim AYTEKİN, " Haemoglobin Polymorphism in Chuckar (Alectoris chuckar) and Pheasant (Phasianus colchicus) ", Journal of Animal and Veterinary Advances, 5 (11), , 894?896, 2006,( Diğer )
32. Birol DAĞ, İsmail KESKİN, Fariz MİKAİLSOY, " Application of Different Models to The Lactation Curve of Unimproved Awassi Ewes in Turkey ", South African Journal of Animal Science, 35 (4), , 238-243, 2005,( SCI )
33. İsmail KESKİN, Birol DAĞ, Özcan ŞAHİN, " Anadolu Merinosu Erkek Kuzularında Besi Başı Vücut Ölçüleri İle Sıcak Karkas Ağırlığı Arasındaki İlişkilerin Path Analizi İle Araştırılması ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 15 (2), , 6?10 , 2005,( Kurum Dergisi )
34. İsmail KESKİN, Abdurrahman TOZLUCA, " Süt Sığırlarında Laktasyon Eğrilerinin Farklı Matematik Modellerle Belirlenmesi ve Kontrol Aralığının Tespiti ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 18 (34), , 11?19, 2004,( Üniversite Dersgisi )
35. İsmail KESKİN, Uğur ZÜLKADİR, Birol DAĞ, " Canonical Correlation Analysis for Studiying the Relatonship Between Reproductive Traits and Milk Yield Traits of Brown Swiss Herd Raised at the State Farm of Konuklar in Konya Province ", Journal of Animal and Veterinary Advances, 3 (1), , 797?799 , 2004,( Diğer )
36. Uğur ZÜLKADİR, İsmail KESKİN, Vahdettin SARIYEL, " Siyah Alaca Sığırlarda Hemoglobin Polimorfizmi ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 14 (1-2), , 60-62, 2004,( Kurum Dergisi )
37. Birol DAĞ, İsmail KESKİN, Uğur ZÜLKADİR, Saim BOZTEPE, " Çumra Ziraat Meslek Lisesinde (Konya) Yetiştirilen Esmer İneklerin Süt Verim Özellikleri ve Bu Özelliklere Ait Tekrarlanma Dereceleri ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 17 (31) , , 13?17 , 2003,( Üniversite Dersgisi )
38. Ayhan ÖZTÜRK, Birol DAĞ, İsmail KESKİN, Ahmet Hamdi AKTAŞ, " Biometry of Testicular Growth in Konya Merino, Akkaraman and Awassi Ram Lambs ", Indian Journal of Animal Science, 72 (1), , 9-12, 2002,( SCI )
39. İsmail KESKİN, Abdurrahman TOZLUCA, Aşır GENÇ, " Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Japonica) Büyüme Eğrisi Parametrelerinin Yanlılığı ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 12 (1), , 55-58, 2002,( Kurum Dergisi )
40. İsmail KESKİN, Abdurrahman TOZLUCA, " Japon Bıldırcınlarında Büyüme Eğrisi Parametrelerinin Genetik Analizi* I. Büyüme Eğrisi ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 15 (26), , 74-79 , 2001,( Üniversite Dersgisi )
41. İsmail KESKİN, Abdurrahman TOZLUCA, " Japon Bıldırcınlarında Büyüme Eğrilerinin Genetik Analizi* II. Genetik Parametreler ", S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 15 (28), , 61-68, 2001,( Üniversite Dersgisi )


  Theses
1. Nazire MEMMEDOVA, " Süt Sığırlarında Mastitisin Bazı Yapay Zeka Yöntemleri Kullanılarak Erken Dönemde Tespiti ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Zootekni, - 2012, Tamamlandı
2. , " ", , , , , - ,
3. Rifat AKŞAHAN, " Kimi Kültür Irkı Sığırlarda Besi Sonu Canlı Ağırlığını Etkileyen Çeşitli Vücut Ölçülerinin Regresyon Ağacı Yöntemiyle Belirlenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Biyometri ve Genetik, 2012 - 2015, Tamamlandı
4. Yasin ALTAY, " Farklı Deneme Desenlerinde Kovaryans Analizi Uygulamaları ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Zootekni, 2010 - 2013, Tamamlandı
5. Fatma İLHAN, " Türkiyede Yetiştirilen Bazı Koyun Irklarında MHC (Major Histocompatibility Complex) Gen Bölgesinde Genetik Varyasyonun Belirlenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Biyometri ve Genetik, 2008 - 2015, Tamamlandı

  Administrative Positions:
InstitutionStart DateFinish Date
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı 2016 

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Biyometri Ve Genetik A.B.D.Anabilim Dali Bşk.12/10/201012/10/2019
S.Ü. Fen Bilimleri EnstitüsüEnstitü Müd. Yrd.09/02/201625/07/2016

 Additional Information

 The Courses