ZİRAAT FAKÜLTESİ
ZOOTEKNİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. UĞUR ZÜLKADİR
Fakülte Adı:  ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ HAYVAN YETİŞTİRME A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  HAYVAN YETİŞTİRME
E-Mail :  uzulkad selcuk.edu.tr
Telefon : 0.332.2232819
Adres : Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Selçuklu/Kampüs/Konya
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Öztürk, A., Dağ, B., Zülkadir, U., Aktaş, A. H., " Some Characteristics of Testis in Konya Merino Tup Hoggs and Rams ", International Conference on "Towards Future Sustainable Development", Shkoder, , , , 2012,( Diğer )
2. Öztürk, A., Dağ, B., Zülkadir, U., " Relationships Among Live Weight, Scrotal Circumference and Testis Size in Akkaraman Yearling Rams ", International Conference on "Towards Future Sustainable Development", Shkoder, , , , 2012,( Diğer )
3. Aköz, M., Zülkadir, U., Karabacak, A., " The Distrubition of Births within a Day in Saanen Goats and the Effect of Some Environmental Factors on Birth Weight of Kids and Birth Weight of Goats ", International Animal Science Congress of Turkish and Relatives Communities, , , , 2012,( Diğer )
4. Aytekin, I., Ozdil, F., Zulkadir, U., Boztepe, S. and Sariyel, V. , " Evaluation of ISSR markers for genetic diversity analysis in Anatolian Water Buffaloes ", J Sci Food Agric, , , , 2011,( SCI )
5. Karabacak, A., Zülkadir, U., Aköz, M, " Akkaraman Koyunlarda Bazı Üreme Davranışları ", VII. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 14-16 Eylül 2011, Adana., , , , 2011,( Diğer )
6. Sakar, Ç. M., Zülkadir, U., " Tigem Konuklar Tarım İşletmesindeki Esmer Sığırların Doğum Ağırlığına Ait Fenotipik ve Genetik Parametre Tahminleri ", VII. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 14-16 Eylül 2011, Adana., , , , 2011,( Diğer )
7. Aköz, M., Zülkadir, U., Karabacak, A., " Saanen Keçilerinde Doğumların Gün İçerisindeki Dağılımı ve Keçilerin Doğurma Ağırlıkları ile Oğlakların Doğum Ağırlıkları Üzerine Bazı Çevre Faktörlerinin Etkisi ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 18, 1, , 7-13, 2011,( Kurum Dergisi )
8. Memmedova, N., Keskin, İ., Zülkadir, U., " Süt Sığırlarında Bulanık Mantık Yöntemi İle Örnek Ayıklama Modelinin Oluşturulması ", VII. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 14-16 Eylül 2011, Adana., , , , 2011,( Diğer )
9. Karabacak, A., Zülkadir, U., Keskin, İ., Aytekin, İ., " Akkaraman Kuzularda Besi Başı Vücut Ölçüleri İle Kesim, Sıcak ve Soğuk Karkas Ağırlıkları Arasındaki İlişkilerin Regresyon Analizi İle Belirlenmesi ", Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 25, 2, , 89-92, 2011,( Üniversite Dersgisi )
10. Aytekin, I., Zülkadir, U., Keskin, U., Boztepe, S., " Fitting of Different Mathematic Models to the Growth Curves of Female Malya Lambs Weaned at Two Different Live Weights ", Trends in Anim Vet Sci J, 1, 1, , 19 - 23, 2010,( Diğer )
11. Karabacak, A., U. Zülkadir, İ. Aytekin, İ. Keskin, S. Boztepe,, " Akkaraman Kuzularda Besi Başı Vücut Ölçüleriyle Soğuk Karkas Ağırlığı Arasındaki İlişkilerin Path Analizi İle Araştırılması ", Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 24, 2, , 36-39, 2010,( Üniversite Dersgisi )
12. Zülkadir, U., İ. Keskin, , İ. Aytekin, and A. S. Khattab, " Estimation of Phenotypic and Genetic Parameters and Effect of Some Factors on Birth Weight in Brown Swiss Calves in Turkey Using MTDFREML ", 2nd International Symposium on Sustainable Development, , , , 2010,( Diğer )
13. Ciftci, H.B., U. Zülkadir, " The Correlation Between Bull Sperm Head Dimensions and Mitochondrial Helix Length ", J Anim Vet Adv, 9, 7, , 1169-1172, 2010,( SCI )
14. Ciftci, H.B., U. Zülkadir, " The effect of oestradiol-17ß on the motility, viability and the acrosomal status of bull sperm ", S Afr J Anim Sci, 40, 1 , , 6-13, 2010,( SCI )
15. Zülkadir, U. and İ. Aytekin, " Genetic analysis of test day milk yields of Brown Swiss cattle raised at Konuklar State Farm in Turkey using MTDFREML ", S Afr J Anim Sci, 39, 1 , , 10-14, 2009,( SCI )
16. Zülkadir, U. ve İ. Aytekin,, " The Repeatability of Test Day Milk Yields Inside Lactation in Akkaraman ( A ), Awassi (Aw ) and (A x Aw (F1)) x AwB1 Crossbred Ewes (Poster) ", 6. Zootekni Bilim Kongresi, 24-26 Haziran 2009, Erzurum, , , , 2009,( Diğer )
17. Karabacak, A., İ. Aytekin, İ. Keskin, U. Zülkadir, S. Boztepe, " Akkaraman Kuzularında Besi Başındaki Canlı Ağırlık ve Çeşitli Vücut Ölçüleri ile Karkas Özellikleri Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Yöntemi ile Araştırılması ", 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, , , , 2009,( Diğer )
18. Aslan, E., U. Zülkadir,, " Orta Anadolu Şartlarında Açıkta Besiye Alınan Siyah-Alaca, Esmer Ve Simental Irkı Sığırların Besi Performanslarının Karşılaştırılması ", Hasat Hayvancılık, 25, 293, , 28-32, 2009,( Diğer )
19. Aytekin, İ., A. Karabacak, U. Zülkadir, İ. Keskin, S. Boztepe,, " Açık ve Kapalı Ağıllarda Besiye alınan Akkaraman ve Anadolu merinosu Kuzuların Besi Periyodu Büyüme Eğrilerinin Tanımlanmasında Bazı Modellerin Kullanımı ", Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 23, 49, , , 2009,( Üniversite Dersgisi )
20. Zülkadir, U., İ. Aytekin, and A. Pala, " Genetic analyses for milk yield, lactation period and fat percentage In brown swiss cattle ", J Anim Vet Adv, 8, 5 , , 857-862, 2009,( SCI )
21. Zülkadir, U., İ. Aytekin and İ. Keskin, " Relationship between Persistency Values Defined with Various Methods and Some Lactation Traits of Brown Swiss Cattle in Turkey ", J Appl Anim Res, 34 , , 137-141, 2008,( SCI )
22. Zülkadir, U., Ö. Şahin, İ. Aytekin. ve S. Boztepe,, " Malya Kuzularda Canlı Ağırlık ve Bazı Vücut Ölçülerinin Tekrarlanma Dereceleri ", Selçuk Üniv. Zir. Fak. Derg., 22, 45, , 91-96, 2008,( Üniversite Dersgisi )
23. Zülkadir, U., İ. Aytekin, ve Ö. Şahin, " Anadolu Merinosu Erkek Kuzularda Besi Süresince Vücut Ölçüleri İle Besi Performansına İlişkin Bazı Özelliklerin Tekrarlanma Dereceleri ", Hasat Hayvancılık, 273, , 40-42, 2008,( Diğer )
24. Zülkadir, U. ve A. Öztürk,, " Çumra'da Hayvancılık ve Hayvansal Üretim ", Çumra Sempozyumu, 9-10 Mayıs 2008, , , , 2008,( Diğer )
25. H. B. Çiftçi, U. Zülkadir, S. Boztepe, A. Öztürk, B. Dağ and R. Yetişir, " Effect of Supplementation of Ovine Oviductal Cells With LH and Oestradiol-17ß on Embryo Development ", Indian Vet J, 85, , 1259-1261, 2008,( SCI )
26. Karadavut, U., S. A. Kayış, ve U. Zülkadir,, " Çok Yıllık Çim (Lolium perene L.) Bitkisinde Sonbahar Gübrelemesinin Bazı Bitkisel Özellikler ile Hayvanların Karkas Ağırlıklarının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma ", 5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Van, , , , 2007,( Diğer )
27. Zülkadir, U. ve S. Boztepe, " Yüksek Verimli Süt Sığırları Yetiştiriciliği ve Bakımı ", Diğer, , , , 2007,( Konferans )
28. Zülkadir, U., İ. Keskin, V. Sariyel, and İ. Aytekin, " Haemoglobin Polymorphism in Chuckar (Alectoris chuckar) and Pheasant (Phasianus colchicus) ", J Anim Vet Adv, 5, 11, , 894 - 896, 2006,( Diğer )
29. Dağ, B. ve U. Zülkadir,, " Konya Yöresi Kıl Keçi Yetiştiriciliği Ve Islahı ", Konya Ticaret Borsası Dergisi, 19, , 40-45, 2005,( Kurum Dergisi )
30. Yanar, M., S. Yüksel, L. Turgut, ve U. Zülkadir,, " Sütün Kova Ve Emzikli Kova ile Verilmesinin Esmer Buzağılarda Büyüme Ve Yemden Yararlanma Üzerine Etkisi ", Kurum Dergisi, 44, 1, , 17-23, 2004,( Kurum Dergisi )
31. Boztepe, S. ve U. Zülkadir,, " Süt Sığırı Yetiştiriciliği, Sorunları, Çözümler Ve Konya'daki Durum ", Konya Ticaret Borsası Dergisi, 17, , 39-45, 2004,( Kurum Dergisi )
32. Zülkadir, U., İ. Keskin, ve V. Sariyel, " Siyah Alaca Sığırlarda Hemoglobin Polimorfizmi ", Hayvancılık Araş. Derg., , , , 2004,( Kurum Dergisi )
33. Dağ, B. and U. Zülkadir, " Relationships Among Udder Traits And Milk Production In Unimproved Awassi Sheep ", J Anim Vet Adv, 3, 11, , 730 - 735, 2004,( Diğer )
34. Keskin, İ., U. Zülkadir, and B. Dağ, " Canonical Correlation Analysis For Studying The Relationship Between Reproductive Traits And Milk Yield Traits Of Brown Swiss Herd Raised At The State Farm Of Konuklar In Konya Province ", J Anim Vet Adv, 3, 12, , 797 - 799, 2004,( Diğer )
35. Yildiz, M. A., S. Boztepe, and U. Zülkadir, " The Polymorphisms Of Haemoglobin And Arylesterase In Akkaraman And Awassi Breeds Of Sheep ", Indian Vet J, 80 , , 236 - 237, 2003,( SCI )
36. Boztepe, S. ve U. Zülkadir,, " Sığır Besiciliği Ve Konyadaki Mevcut Durumu ", Konya Ticaret Borsası Dergisi, 16, , 33-38, 2003,( Kurum Dergisi )
37. Dağ, B., İ. Keskin, U. Zülkadir, ve S. Boztepe, " Çumra Ziraat Meslek Lisesinde (Konya) Yetiştirilen Esmer İneklerin Süt Verim Özellikleri Ve Bu Özelliklere Ait Tekrarlanma Dereceleri ", Selçuk Üniv. Zir. Fak. Derg., 17, 31, , 13-17, 2003,( Üniversite Dersgisi )
38. Zülkadir, U. ve S. Boztepe,, " Konuklar Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Esmer Sığırların Bazı Verim Özelliklerinin Fenotipik Ve Genetik Parametreleri. II. Genetik Parametreler (Doktora Tezinden Üretilmiştir) ", Selçuk Üniv. Zir. Fak. Derg,, 17, 32, , 74-78, 2003,( Üniversite Dersgisi )
39. Zülkadir, U. ve S.Boztepe,, " Konuklar Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Esmer Sığırların Bazı Verim Özelliklerinin Fenotipik Ve Genetik Parametreleri. I. Fenotipik Parametreler (Doktora Tezinden Üretilmiştir) ", Selçuk Üniv. Zir. Fak. Derg., 15, 27, , 1-10, 2001,( Üniversite Dersgisi )
40. Öztürk, A., U. Zülkadir, ve M. Gökmen,, " Konya Merinosu Koyunlarda Kan Plazmasındaki Bakır Miktarı İle Yapağı Verim Ve Kalitesi Arasındaki İlişki ", Selçuk Üniv. Zir. Fak. Derg,, 14, 24, , 39-43, 2000,( Üniversite Dersgisi )
41. Öztürk, A., U. Zülkadir, S. Boztepe, ve M. Gökmen,, " Konya Merinosu Koyunlarda Kan Plazmasındaki Çinko Miktarı Ile Yapağının Bazı Fiziksel Özellikleri Arasındaki İlişkiler ", Selçuk Üniv. Zir. Fak. Derg., 14, 24, , 34-38, 2000,( Üniversite Dersgisi )
42. Öztürk, A. ve U. Zülkadir, " Konya Merinosu Koyunlarda Kandaki Çinko Düzeyi Ile Yapağıyı Oluşturan Elyaflardaki (Kıllar) Çinko Düzeyi Ve Yapağı Verimi Arasındaki İlişkiler ", Selçuk Üniv. Zir. Fak. Derg., 14, 21, , 59-62, 2000,( Üniversite Dersgisi )
43. Yanar, M., S. Yüksel, and U. Zülkadir, " Effect Of Individual And Group Housing System On The Growth Characteristics Of Brown Swiss Calves Fed Milk Replacer ", Pakistan J Biol Sci, 3, 3, , 372 - 373, 2000,( Diğer )
44. Yanar, M., S., Yüksel, and U, Zülkadir, " Replacement Of Whole Milk By Milk Replacer In The Ration Of Holstein-Friesian Calves Raised In Eastern Turkey, Yüksek Lisans Tezinden Üretilmiştir ", Indian J Anim Sci, 70, 9, , 977 - 979, 2000,( SCI )
45. Öztürk, A., S. Boztepe, U. Zülkadir, ve M. Gökmen,, " Konya Merinosu Koçlarda Bazı Spermatolojik Özellikler Ile Kan Plazmasındaki Çinko Konsantrasyonu Arasındaki İlişki ", Selçuk Üniv. Zir. Fak. Derg., 13, 19, , 42-46, 1999,( Üniversite Dersgisi )
46. Öztürk, A., B. Dağ, ve U. Zülkadir, " Akkaraman Ve İvesi Koçlarının Bazı Testis Özelliklerinin Döl Verimine Etkileri ", Tr. J of Vet. and Anim. Sci. 20, 20, 127 - 130 , 20, 20, , 127-130, 1996,( Kurum Dergisi )
47. Öztürk, A., B. Dağ, U. Zülkadir, ve A.H. Aktaş,, " Konya Merinosu Toklu Ve Koçlarının Bazı Testis Özellikleri ", Hayvancılık Araş. Derg., 5, , 15-17, 1995,( Kurum Dergisi )
48. Öztürk, A., B. Dağ, ve U. Zülkadir, " Akkaraman Toklularında Canlı Ağırlık, Skrotum Çevresi Ve Testis Hacmi Arasındaki İlişkiler ", Selçuk Üniv. Zir. Fak. Derg., 7, 9, , 218-222, 1995,( Üniversite Dersgisi )


  Yönetilen Tezler
1. Uğur ZÜLKADİR, " Konuklar (Konya) Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Esmer Sığırların Bazı Verim Özelliklerinin Fenotipik Ve Genetik Parametreleri ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Zootekni (Hayvan Yetiştirme ve Islahı), 1997 - 2001, Tamamlandı
2. Uğur ZÜLKADİR, " Siyah Alaca Buzağıların Rasyonlarında Süt Yerine Süt İkame Yeminin Kullanılabilme Olanakları ", Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Zootekni (Hayvan Yetiştirme ve Islahı), 1993 - 1997, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Zootekni Bölüm Başkan Yardımcılığı2010 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
BİTİRME ÖDEVİ
GENEL ZOOTEKNİ
HAYVAN ISLAHI
HAYVAN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
KÜRK HAYVANLARI VE TAVŞAN YETİŞTİRME
SEMİNER
STAJ-I
STAJ-II