ZİRAAT FAKÜLTESİ
ZOOTEKNİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. RAMAZAN YETİŞİR
Fakülte Adı:  ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ HAYVAN YETİŞTİRME A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  HAYVAN YETİŞTİRME
E-Mail :  ryetisir selcuk.edu.tr
Telefon : 0332 223 28 26
Adres : S. Ü. Ziraat Fakültesi, Zootekn Bölümü, 42075 AK Kampüs, Selçuklu/KONYA
Url : http://www.prof-dr-ryetisir.gen.tr
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Ankara Tavuukçuluk Araştırma Enstitüsü19771987
S. Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 19872013

  Akademik Yayınlar:
1. Yetişir, R., Babaoğlu A.S., Karakaya, M., Ünal, K., Aydın, C., Ertem, B.B., " Effects of the Transportation Simulation to Different Distance of Broilers on Quality of Meats of the Breast, Drumstick and Tigh ", J. Anim. Prod., 60(1), , 31-38 , 2019,( SCI )
2. E.OĞUZHAN, R.YETİŞİR, İ. ÖZKAN, H. HARMAN and S. ÇAĞLAK, 2018, " A Research on The Determination of The Performance Properties of Imported Grand Parent Female Strains Being Raised in The Eskişehir Geçit-Kuşağı Research Institute. ", International Poultry Science Congress of WPSA2018,, , , , 2018,( Diğer )
3. Başer, E. Yetişir, R., " Effects of triticale subtitution in corn-based diets under reared diferent photoperiond lenghts on broiler performance ", Jounrnal of Bahri Dağdaş Animal Research, 5, , 2016, 2016,( Kurum Dergisi )
4. BAŞER, E. and YETİŞİR, R. , " Effects of Triticale Replacement without Any Enzymes on Carcass Performance of Broiler Chickens. ", Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue: 2, , 1468-1474, 2014,( Üniversite Dersgisi )
5. R. Yetişir, " Cinsiyete Bağlı Tüylenme Genleri (k+, K) ve Günlük Yaşta Cinsiyet Ayırımına İmkan Veren Ebeveyn Soylar Geliştirme, Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi 2014 (Elazığ). ", Bildiri Kitapçığı, , , , 2014,( Konferans )
6. AKÇAY, S. ve YETİŞİR, R., " Farklı Genotipten Broyler Kuluçkalık Yumurtalarını, Farklı Dalga Uzunluğunda Uv (Ultraviyole) ile Işınlamanın Kuluçka Sonuçları ve Bazı Performans Özellikleri Üzerine Etkisi ", Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 11, , 5-9, 2014,( Kurum Dergisi )
7. Ali Aygün and Ramazan Yetişir, " Effects of hen age and force molting programs on production performances during post moult period in laying hens ", International Applied Poultry Research , 2(1), , 7-11, 2013,( SCI )
8. Ali Aygun and Ramazan Yetişir, " Effects of hen age and forced moulting programs on body weight loss and heterophil:lenfosit ratio during molt period in laying hens ", Uluslararası Dergiler, Vol. 2013, , ID 851010, 2013,( SCI )
9. Başer, E. ve Yetişir, R., " Mısır Yerine Enzim İlavesiz Farklı Seviyelere Triticale Kullanılan Yem Karmalarının Etlik Piliçlerin Verim Performansına Etkileri ", Bildiri Kitapçığı, , , 247-258, 2013,( Konferans )
10. KAPLAN, M. ve YETİŞİR, R., " Embriyo Gelişiminin Kritik Dönemlerinde, Broyler Kuluçkalık Yumurtalarına Uygulanan UV (Ultraviyole) Işınlamanın Çıkış Gücü, Performans ve Karkas Özelliklerine Etkileri ", HayvanSal Üretim Dergisi , 52(2), , 20-28, 2011,( Kurum Dergisi )
11. AYGÜN, A and YETİŞİR, R. , " The Relationships among Egg Quality Characteristic of Different Hybrid Layers to Forced Molting Programs with and Without Feed Withdrawal ", Journal Of Animal And Veterınary Advances, 9(4), , 710-715, 2010,( SCI )
12. OK, F., R. YETİŞİR, " Kuluçkahanelerde Kırıp-açma Analizi: Metotlar, veri toplama ve değerlendirme. ", 7. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi. 20-22 Mayıs, Aydın., , , , 2010,( Konferans )
13. M. KAPLAN, R. YETİŞİR, " Hayvansal ürünlerde dioksin birikimine etki eden faktörler ve insan sağlığına etkileri. ", VI. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, 20-21 Mayıs, Konya, , , , 2010,( Konferans )
14. BAŞER, E. ve R. YETİŞİR, " Farklı aydınlatma programlarının etlik piliç performansı ve refahı üzerine etkisi ", Hayvansal Üretim Dergisi, 51(2):, , 68-76, 2010,( Kurum Dergisi )
15. KARAKAYA, M., YETİŞİR, R., AYGÜN, A., YILMAZ, M. T. ve TİSKE, S. S. , " İkinci verim yılını tamamlamış, beyaz ve kahverengi yumurtacı tavuk karkaslarına, bitkisel orijinli proteolitik enzim uygulamalarının, bazı et kalite özelliklerine etkisi. ", Hayvansal Üretim Üretim, 51(2), , 44-49, 2010,( Kurum Dergisi )
16. ÇOLAK, A. YETİŞİR, R., " Yumurtacı Piliçlerde, 18. Haftalık Yaştaki Canlı Ağırlık ve Sürü Üniformitesinin Verim Dönemi Bazı Performans Kriterlerine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma ", Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 24(3):, , 9-20, 2010,( Üniversite Dersgisi )
17. İLHAN, U. ve R. YETİŞİR, " Broyler yetiştiriciliğinde yaygın olarak kullanılan aydınlatma programlarının verim performansları ve bazı karkas özellikleri bakımından karşılaştırılması. ", Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 23(47), , 63-73, 2009,( Üniversite Dersgisi )
18. IŞIK, Ş. ve R. YETİŞİR, " Farklı ticari etlik piliç genotiplerinin verim performansı ve et kalite özellikleri bakımından karşılaştırılması ", Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi., 24(1), , 51-61, 2009,( Üniversite Dersgisi )
19. YILDIRIM, İ, S. . PARLAT, A. AYGÜN ve R. YETİŞİR , " Apartman tipi kafeste uygulanan askılı aydınlatma sisteminin kahverengi yumurtacı hibritlerin performans, yumurta kalite özellikleri ve stres düzeyine etkileri ", S. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(44), , 7-11, 2008,( Üniversite Dersgisi )
20. AYGÜN, A. and R. YETİŞİR, " Researches on the responses of different hybrid layers with respect to egg production and quality performances to forced molting programs with and without feed withdrawal ", S. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(45), , 1-10, 2008,( Kurum Dergisi )
21. YETİŞİR, R., M. KARAKAYA, F. İLHAN, M. T. YILMAZ, B. ÖZALP, " Tüketici tercihini etkileyen bazı piliç eti kalite özellikleri üzerine farklı aydınlatma programları ve cinsiyetin etkileri. ", Hayvansal Üretim Dergisi , 49(1), , 20-28, 2008,( Kurum Dergisi )
22. ÇİFTÇİ, H. B., ZULKADIR, U., BOZTEPE, S., ÖZTÜRK, A., DAĞ, B. and YETİŞİR, R., " Effect of supplementation of ovine oviductal cells with LH and oestradiol-17ß on embryo development. ", Indian Vetrinary Journal, 85, , 1259-1261, 2008,( SCI )
23. BAŞER, E. ve R.YETİŞİR, " Tritikale ve kanatlı yemlerinde kullanımı ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 17(1), , 19-24, 2007 ,( Kurum Dergisi )
24. YETİŞİR, R., " Yumurta Tavukçuluğu: Mevcut sorunlar ve çözüm önerileri. ", Konya Ticaret Borsası Dergisi, 24, , 52-57, 2007,( Kurum Dergisi )
25. İ.YILDIRIM, R.YETİŞİR, V. SARIYEL, A. AYGÜN, " Effects of different humidity levels during plateu and pipping stage of incubation on hatching results and subsequent performanse in commercial broiler harching eggs. ", Proceedings of XXII. World's Poultry Congress. June 8-13, ISTANBUL, , , , 2004,( Konferans )
26. R. YETİŞİR, İ. YILDIRIM, " Developing a micro computer program for basic knowledge dbases and record keeping and evaluation in the hatchery (CikOCik 2.0). ", Proceedings of XXII. World's Poultry Congress. June 8-13, ISTANBUL., , , , 2004,( Konferans )
27. ÖZCAN M, ÜNVER A, CEYLAN DA, YETİŞİR R, " Inhibitory effect of pollen and propolis extracts. ", Nahrung-Food, 48(3), , 188-194, 2004,( SCI )
28. İ. YILDIRIM, R.YETİŞİR, V. SARIYEL, A. AYGÜN, " Effects of different humidity levels during plateu and pipping stage of incubation on hatching results and subsequent performanse in commercial broiler harching eggs. ", Proceedings of XXII. World's Poultry Congress. June 8-13, ISTANBUL, , , , 2004,( Konferans )
29. YILDIRIM, İ. and R. YETİŞİR., " Effects of different hatcher temperature on hathcing traits of broiler embryos during the last five days of incubation. ", South African Journal of Animal Science, 34, , 4, 2004,( SCI )
30. BAŞER, E. ve R. YETİŞİR , " Matba Artığı Kağıtların Broyler Altlık Materyali Olarak Kullanılması Üzerine Bir Araştırma. ", Teknik Tavukçuluk Dergisi, 4(1-2) , , 17-22 , 2003,( Kurum Dergisi )
31. YILDIRIM, İ. ve R. YETİŞİR , " Kuluçkanın son 4 günlük evresinde uygulanan farklı sıcaklık derecelerinin bazı organ ağırlıkları ile broyler performansına etkileri ", S. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi , 17(31), , 48-52, 2003,( Üniversite Dersgisi )
32. ÖZCAN, M., DA CEYLAN, A. ÜNVER, R. YETİŞİR, " Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden sağlanan polen ve prepolis ektraktlarının antifungal etkisi ", Uludağ Arıcılık Dergisi, 3(3), , 27-34, 2003,( Kurum Dergisi )
33. YILDIRIM, İ., M. ÖZCAN, R. YETİŞİR, " The use of oregano (Origanum Vulgare L) essencial oil as alternative hatching egg disinfectant versus formaldehyde fumigation in Quail (Coturnix coturnix japonica) eggs. ", Revue Med. Vet., 154(5), , 367-370, 2003,( SCI )
34. YILDIRIM, İ. ve R., YETİŞİR, " Konya ve Yöresindeki Kuluçkacı İşletmelerde Embriyo Gelişimi ve Kuluçka Çıkış Kusurlarının Tespiti Üzerinde bir Araştırma. ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 12-1, , 40-46, 2002,( Kurum Dergisi )
35. YILDIRIM, İ. ve R. YETİŞİR , " Kuluçkalık Yumurtaların Etken Maddeleri Farklı Dezenfektanlarla Dezenfeksiyonunun Yumurta Kabuk Antimikrobiyal Aktivitesi, Embryo Gelişimi, Çıkış Gücü ve Çıkış Sonrası Gelişme Üzerine Etkileri ", S. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, , , , 2000,( Üniversite Dersgisi )
36. YETİŞİR, R. ve İ. YILDIRIM, " Kuluçkada dBase Uygulamaları: Teknik Bilgi, Kuluçka Kusurları, Kayıt ve Değerlendirme. ", II. Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, Konya, , , , 1998,( Konferans )
37. YETİŞİR, R. , " Yem Optimizasyon Programlarının Özellikleri ve Yeni Bir uygulama Programı - OMIX ", II. Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, Konya., , , , 1998,( Konferans )
38. YETİŞİR, R. ve M. DİREK, " Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Bilgisayardan Yararlanma İmkanları ", II. Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, Konya, , , , 1998,( Konferans )
39. YETİŞİR, R., İ. YILDIRIM, A. Ö. YILDIZ , " A Research On Storage of Turkey Eggs ", YUTAV Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, , , , 1997,( Konferans )
40. YETİŞİR, R., İ. YILDIRIM, A. Ö. YILDIZ , " A Research On Storage of Turkey Eggs ", Bildiri Kitapçığı, , , , 1997,( Konferans )
41. YILDIRIM, İ. ve R. YETİŞİR, " Japon Bıldırcılarında (Coturnnix coturnix japonica) Kuluçkalık Yumurta Ağırlığı ve Ebeveyn Yaşının Civciv Çıkış Ağırlığı ve 6. Hafta Canlı Ağırlığı Üzerine Etkileri ", Doğa Bilim Dergisi, Veteriner ve Haynancılık, 22, , 315-319, 1996,( Kurum Dergisi )
42. YETİŞİR, R. ve İ. YILDIRIM, " Broylerlerde Ascites ", Ulusal Kümes Hayvanları Sempozyumu'96 s:311-322, Adana, , , , 1996,( Konferans )
43. YETİŞİR, R. , " Erkek-dişi ayrı yemleme sisteminin ve kuluçka periyodu başlangıcında dişi yemi besin maddesi kapsamının broyler ebeveynlerinin üreme performansına etkileri. ", S. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi , 4(6), , 101-114, 1994,( Üniversite Dersgisi )
44. YETİŞİR, R. ve S. DIVARCI . , " Genotip, cinsiyet ve kesim yaşının, broylerlerde kesim sonuçları ve karkas parça oranlarına etkileri, ve canlı ağırlık parça ağırlığı ilişkileri ", S. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(7), , , 1994,( Kurum Dergisi )
45. YETİŞİR, R., " Mini(dw) broyler ebeveynlerinin kuluçka periyodu başlangıcında enerji tüketimine reaksiyonları ", S. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(5) , , 97-111, 1993,( Üniversite Dersgisi )
46. YETİŞİR, R., B. DAĞ ve S.S. PARLAT, " Çeşitli ticari broylerlerin bazı verim özellikleri bakımından karşılaştırılması. ", Teknik Tavukçuluk Dergisi, 73, , 16-25, 1991,( Kurum Dergisi )
47. YETİŞİR, R., M. TÜRKOĞLU and R. AKBAY, " Separete Sex Feeding of Broiler Parent Stock. ", YUTAV Uluslararası Tavukçuluk Kongresi 23-25 Mayıs FM İstanbul., , , , 1990,( Konferans )
48. B. B. Ertem, R. Yetişir, A. S. Babaoğlu, M. Karakaya, K. Ünal ve C. Aydın, " A Research on the Effects of the Transportation Simulation to Different Distance of Broilers to Meat Quality Properties ", 1st International Congress on Sustainable Agriculture and Technology, 1-3 April 2019, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey., , , , 1990,( Konferans )
49. YETİŞİR, R., " Broyler ebeveyni horozlardan daha iyi yararlanmada erkek dişi ayrı yemleme tekniği. ", Teknik Tavukçuluk Dergisi, 65, , 15-24, 1989,( Kurum Dergisi )
50. YETİŞİR, R., O. DÜZGÜNEŞ ve A. UYSAL , " Yumurta ağırlığına ait gerçek verim kabiliyeti. ", Teknik Tavukçuluk Dergisi, 53, , 20-23, 1986,( Kurum Dergisi )
51. YETİŞİR, R. , " İnkübasyon işlemi ve günlük civciv kalitesi. ", Teknik Tavukçuluk Dergisi, 51, , 3-8, 1986,( Kurum Dergisi )
52. YETİŞİR, R., " Yumurta verimi bakımından erkek ve dişi damızlıkların seçiminde ana ve baba familyası ortalamalarından yararlanma. ", Teknik Tavukçuluk Dergisi, 54, , 11-15, 1986,( Kurum Dergisi )
53. YETİŞİR, R., O. DÜZGÜNEŞ, F. YÜCEER, M. SOYSAL , " Rasgele Örnekleme Testleri ve bizde yapılanlar. ", Teknik Tavukçuluk Dergisi, 50, , 2-9., 1985 ,( Kurum Dergisi )
54. YETİŞİR, R., M. SOYSAL, O. DÜZGÜNEŞ , " Çeşitli yumurtacı hibritleri ikinci verim yılında kullanma imkanları. ", Teknik Tavukçuluk Dergisi, 47, , 23-31, 1985,( Kurum Dergisi )
55. YETİŞİR, R. ve K. DOĞAN , " Tavuklar için sebze meyve artıklarından elde edilen bazı yedek yemler. ", Yem Sanayii Dergisi, 48, , 16-26, 1985,( Kurum Dergisi )
56. YETİŞİR, R. , " Beyaz yumurtacı hibrid civcivlerde tüylenme hızına göre cinsiyet ayırımını gerçekleştirme çalışmaları. ", Kurum Dergisi, 46, , 16-25, 1984.,( Kurum Dergisi )
57. YETİŞİR, R., " Tavuk gübresi ve altlığının hayvan yemi olarak değerlendirilmesi. ", Et Endüstrisi Yan Ürünlerinin Değerlendirilmesi Sempozyumu. 26-28 Aralık, Bursa, , , , 1984,( Konferans )
58. YETİŞİR, R., " Kümes hayvanlarının beslenmesinde vitamin E. ", Teknik Tavukçuluk Dergisi, 45, , 15-21, 1984,( Kurum Dergisi )
59. YETİŞİR, R., " Beyaz ve kahverengi yumurta üretimini etkileyen faktörler. ", Teknik Tavukçuluk Dergisi, 43, , 35-36, 1983,( Kurum Dergisi )
60. YETİŞİR, R. , " A.T.A.E. Çalışmaları: Beyaz yumurtacı autosex çalışmaları. ", Teknik Tavukçuluk Dergisi, 43, , 37., 1983,( Kurum Dergisi )
61. YETİŞİR, R. ve K. DOĞAN , " Değişik kalsiyum kaynaklarının tavuk rasyonlarında değerlendirilmesi üzerinde araştırmalar (Doktora Tezi). ", Kurum Dergisi, Cilt 7, , 119-131 , 1982,( Kurum Dergisi )
62. YETİŞİR, R. ve K. DOĞAN, " Farklı kalsiyum kaynaklarının yumurta tavuklarında verim ve kaliteye etkisi. ", Yem Bülteni, 2(9), , 56-70, 1981,( Kurum Dergisi )
63. YETİŞİR, R. ve K. DOĞAN, " Kolza tohumu ve küspesinin yem değeri. ", Kurum Dergisi, 419-20, , 9-13, 30-33., 1979,( Kurum Dergisi )
64. PEMBECİ, M., R. YETİŞİR, A. TOZLUCA, S.BOZTEPE ve A. ÖZTÜRK, " Orta Anadolu hayvancılığında genetik yapının iyileştirilmesi. ", Orta Anadolu Tarımında Verimlilik Sorunları Sempozyumu, 8-10 Mayıs-Konya, , , 154-164, 1991 ,( Diğer )

Yayınlar Bekleniyor
  Yönetilen Tezler
1. Emrah OĞUZHAN, " Oğuzhan, E. 2018. Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsünde Yetiştirilen, İthal Etlik Piliç Büyük Ebeveyn Ana Soylarının, Performans Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Zootekni, 2015 - 2017, Tamamlandı
2. Kaplan, M., " Embriyo Gelişiminin Kritik Dönemlerinde Broyler Kuluçkalık Yumurtalarına Uygulanan UV (Ultraviyole) Işınlamanın Çıkış Gücü, Performans ve Karkas Özelliklerine Etkileri ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Zootekni, 2008 - 2010, Tamamlandı
3. Boğa, S. , " Farklı genotipten broyler kuluçkalık yumurtalarını, farklı dalga uzunluğunda UV (Ultraviyole) ile ışınlamanın, çıkış gücü, performans ve karkas özelliklerine etkileri ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Zootekni, 2007 - 2012, Tamamlandı
4. Şenay, I., " Farklı Broyler Hibritlerinin Verim ve Et Kalitesi Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Zootekni, 2005 - 2008, Tamamlandı
5. Keçeci, H. , " Yumurta tavuk rasyonuna değişik oranlarda ilave edilen kemizim enziminin etkileri üzerinde bir araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Zootekni, 2004 - 2000, Tamamlandı
6. İlhan, U., " Broyler yetiştiriciliğinde yaygın olarak kullanılan aydınlatma programlarının verim performansları ve karkas özellikleri bakımından karşılaştırılması. ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Zootekni, 2004 - 2007, Tamamlandı
7. Çolak, A., " Yumurtacı piliçlerde 18. hafta canlı ağırlığı ve üniformitesinin verim dönemi bazı performans kriterlerine etkileri üzerinde bir araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Zootekni, 2003 - 2006, Tamamlandı
8. Aygün, A. , " Farklı yumurtacı hibritlerin, yem çekmeli ve çekmesiz zorlamalı tüy dökümü programlarına, yumurta verim ve kalite performansları bakımından tepkileri üzerine araştırmalar ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Zootekni, 2003 - 2007, Tamamlandı
9. Başer, E. , " Farklı aydınlatma programları ile mısır ve tritikale esaslı rasyonların etlik piliçlerin verim performansı, karkas özellikleri ve yağlanması üzerine etkileri ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Zootekni, 2000 - 2006 , Tamamlandı
10. Başer, E., " Matbaa artığı kağıtların broyler altlık materyali olarak kullanılması üzerine bir araştırma· ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Zootekni, 1997 - 2001, Tamamlandı
11. Bayram, A. , " Bal arılarında (apis melifera L.) polen toplama süresinin (gün) koloni gelişimi ve bal üretimine etkisi· ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Zootekni, 1997 - 2000, Tamamlandı
12. Özek, K., " Japon bıldırcını ebeveynlerinde, rasyon kullanılabilir fosfor seviyesinin erken yumurtlama döneminde performans kemik karakterleri, serum fosfor seviyesi ve çıkış gücüne etkisi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Zootekni, 1995 - 1997, Tamamlandı
13. Yıldırım, İ., " Kuluçkalık yumurtaların etken maddeleri farklı dezenfektanlarla dezenfeksiyonunun yumurta kabuk antimikrobiyal aktivitesi, embriyo gelişimi, çıkış gücü ve çıkış sonrası gelişme üzerine etkileri. ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Zootekni, 1995 - 1999 , Tamamlandı
14. Yıldırım, İ., " Japon bıldırcınlarında kuluçkalık yumurta ağırlığı ve ebeveyn yaşının civciv çıkış ağırlığı ve 6. hafta canlı ağırlığı üzerine etkileri· ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Zootekni, 1992 - 1995, Tamamlandı
15. Dıvarcı, S. , " Genotip, cinsiyet ve kesim yaşının broylerlerde performans ve karkas özellikleri üzerine etkileri. ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Zootekni, 1990 - 1993, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Hayvan Yetiştirme ABD Başkanı19902006
Zootekni Bölüm Başkanı19921994
Karapınar Meslek Yüksekokulu Müdürü19962004
Zootekni Bölüm Başkanı2010 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Karapinar Aydoğanlar Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.03/10/199625/06/2004
S.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme A.B.D.Anabilim Dali Bşk.26/11/200426/11/2007
S.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni BölümüBölüm Başkani18/03/201018/03/2013
S.Ü. Ereğli Mühendislik Ve Doğa Bilimleri FakültesiFak. Yön.Kur.Üyesi07/03/201226/04/2013

 Ek Bilgi
Akdeniz Zirai Etütler Enstitüsü (Zaragosa/İspanya, 1 yıl) 1979-1980, Batı İskoçya Ziraat Fakültesi (Ayr/İskoçya, 6 ay) 1988

 Dersler
Dersin Adı
BİTİRME ÖDEVİ
GENEL ZOOTEKNİ
GENEL ZOOTEKNİ
HAYVANCILIKTA BİLGİSAYAR KULLANIMI (SEÇ)
SEMİNER
STAJ-II
TAVUK YETİŞTİRME