ZİRAAT FAKÜLTESİ
ZOOTEKNİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. SAİM BOZTEPE
Fakülte Adı:  ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ HAYVAN YETİŞTİRME A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  HAYVAN YETİŞTİRME
E-Mail :  sboztepe selcuk.edu.tr
Telefon : 0.332.2232824
Adres : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ HAYVAN YETİŞTİRME ANABİLİM DALI SELÇUKLU/KONYA
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Karabacak, A. Aytekin, İ. and Boztepe, S., " Comparison of Fatty Acid Composition and CLA Content of Brown Swiss and Holstein Friesian ", International Animal Science Congress of Turkish and Relatives Communities, , , , 2012,( Konferans )
2. Karabacak, A., Aytekin, İ. and Boztepe, S., " Determination of fattening performance with some body measurements and carcass traits of Malya lambs at the open sheepfold ", Archiva Zootechnica, 15(3), , 13-22, 2012,( Diğer )
3. Özdil, F., Aytekin, İ., İlhan, F. and Boztepe, S. , " Genetic variation in Turkish honeybees Apis mellifera anatoliaca, A. m. caucasica, A. m. meda (Hymenoptera: Apidae) inferred from RFLP analysis of three mtDNA regions (16S rDNA-COI-ND5 ", Eur. J. Entomol., 109(2), , 161?167, 2012,( SCI )
4. Aytekin, İ., Özdil, F., Zülkadir, U., Boztepe, S. and Sarıyel, V., " Evaluation of ISSR markers for genetic diversity analysis in Anatolian water buffaloes ", J Sci Food Agric., 91(11), , 1957-1962, 2011,( SCI )
5. Karabacak, A., Aytekin, İ. and Boztepe, S. , " The Determination of Fattening Performance with Some Body Measurements And Carcass Traits of Malya Lambs at the Open Sheepfold ", Vth International Conference-BALNIMALCON. October 19-21. Bucharest, ROMANIA. , , , , 2011,( Konferans )
6. Boztepe, S., " Pinealdeki Mucize: MELATONİN ve Hayvancılıkta Kullanım Alanları ", Ticaret Borsası Dergisi, 38, , 61-63, 2010,( Kurum Dergisi )
7. Aytekin, İ., Zülkadir, U., Keskin, İ., and Boztepe, S., " Fitting of Different Mathematic Models to the Growth Curves of Female Malya Lambs Weaned at Two Different Live Weights ", Trends Anim Vet Sci J., 1(2), , 19-23, 2010,( Diğer )
8. Aytekin, İ. and Boztepe, S., " Determination of Genetic Polymorphism within Güney Karaman Sheep-Breed via RAPD-PCR Method ", 2nd International Symposium on Sustainable Development. 8-9 June 2010, Saraybosna., , , 183-190, 2010,( Konferans )
9. Özcan Ş. ve Boztepe, S., " Anadolu Merinosu Erkek Kuzularında Besi Başı Canlı Ağırlığının Besi Performansı ve Karkas Karakterlerine Etkisi I. Besi Performansı ", Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 24(4), , 25-29, 2010,( Üniversite Dersgisi )
10. Karabacak, A., Zülkadir, U., Aytekin, İ., Keskin, İ. ve Boztepe, S. , " Akkaraman Kuzularda Besi Başı Vücut Ölçüleriyle Soğuk Karkas Ağırlığı Arasındaki İlişkilerin Path Analizi İle Araştırılması ", Selçuk Gıda ve Tarım Bilimleri Dergisi, 24(2) , , 36-39, 2010,( Üniversite Dersgisi )
11. Karabacak, A., Aytekin, İ., Boztepe, S. ve Keskin, İ., " Erken Kesilen Akkaraman Kuzularına Ait Bazı Fenotipik Parametreler ", Hasad Hayvancılık, 307, , 44-47, 2010,( Üniversite Dersgisi )
12. Kaplan, S. and Boztepe, S., " The Determinationof Prolactin Gene Polymorphism Using PCR-RFLP Method within Indigenous AnatolianWater Buffalo and Brown Swiss ", 2nd International Symposium on SustainableDevelopment. 8-9 June 2010, Saraybosna., , , , 2010,( Konferans )
13. Karabacak, A., Boztepe S, Dağ B. ve Şahin Ö., " Bazı Türkiye yerli Irk Koyunlarında Entansif Besi Sürüsince Vücut Ölçülerinin Değişimi ", Tekirdağ Zir. Fak. Dergisi, 7(1), , 31-38, 2010,( Üniversite Dersgisi )
14. Bayır H. ve Boztepe S., " Bal arısı kolonilerinde farklı polen tuzağı tiplerinin ve farklı sürelerde tuzak kullanımının performans üzerine etkileri ", Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 23 (47), , 1-7, 2008,( Üniversite Dersgisi )
15. Zülkadir, U., Şahin, Ö. Aytekin, İ. ve Boztepe, S., " Malya Kuzularda Canlı Ağırlık ve Bazı Vücut Ölçülerinin Tekrarlanma Dereceleri ", Selçuk Üniv. Zir. Fak. Derg., 22(45), , 91-96, 2008,( Üniversite Dersgisi )
16. Bayır H. ve Boztepe S. , " Polen Üretimi ", Konya Ticaret Borsası Dergisi, 30, , 54-59, 2008,( Kurum Dergisi )
17. Boztepe, S. ve Aytekin, İ., " Türkiye'de Sığır, Koyun ve Keçi Yetiştiriciliğinin Durumu, Problemler ve Çözüm Önerileri ", Konya Ticaret Borsası, 26, , 24-30. , 2007,( Kurum Dergisi )
18. Boztepe, S. ve Zülkadir, U. , " Süt Sığırı Yetiştiriciliği, Sorunları, Çözümler Ve Konya'Daki Durum ", Konya Ticaret Borsası Dergisi, 17, , 39-45, 2004,( Kurum Dergisi )
19. Gökmen, M. and Boztepe, S., " Determination of Cashmere Fiber Production and Quality Traits in Turkish Hair Goat. ", Journal of Animal and Veterinary Advances, 3(11), , 781-784, 2004,( SCI )
20. Boztepe, S. ve Zülkadir, U. , " Sığır Besiciliği Ve Konyadaki Mevcut Durumu ", Konya Ticaret Borsası Dergisi, 16, , 33-38, 2003,( Kurum Dergisi )
21. Yildiz, M. A., Boztepe, S. and Zülkadir, U. , " The Polymorphisms Of Haemoglobin And Arylesterase In Akkaraman And Awassi Breeds Of Sheep ", Indian Vet. Journal, 80, , 236-237, 2003,( SCI )
22. Zülkadir, U. ve Boztepe, S., " Konuklar Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Esmer Sığırların Bazı Verim Özelliklerinin Fenotipik Ve Genetik Parametreleri II.Genetik Parametreler ", Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(32), , 74-78, 2003,( Üniversite Dersgisi )
23. Zülkadir, U. ve Boztepe, S. , " Konuklar Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Esmer Sığırların Bazı Verim Özelliklerinin Fenotipik Ve Genetik Parametreleri. I. Fenotipik Parametreler ", Selçuk Üniversitesİ Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(27), , 1 ?10, 2001,( Üniversite Dersgisi )
24. Dağ, B., Boztepe, S. ve Özbayat, H. İ., " Akkaraman Koyunlarında Bazı Çevre Faktörlerinin Kimi Verim Özelliklerine Etkileri ve Bu Özelliklerin Tekrarlanma Dereceleri ", Hayv. Araş. Dergisi, 10(1), , 11-16, 2000,( Kurum Dergisi )
25. Dağ, B., Boztepe, S., Parlat, S. S. ve Yıldız, A., " Fattening Performance and Carcass Characteristics of Same Fat Tailed Native Sheep Breeds of Turkey ", S.Ü. Zir. Fak. Dergisi, 14(21), , 39-48, 2000,( Üniversite Dersgisi )
26. Direk, M., Öztürk, A. ve Boztepe, S., " Konya İlindeki Koyunculuk İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ", S.Ü. Zir. Fak. Dergisi, 14(21), , 49-58, 2000,( Üniversite Dersgisi )
27. Canatan, T. and Boztepe, S. , " The polymorphism of Haemoglobin and Transferin in Turkish Hair Goat ", Ind. Vet. J., 77, , 966-968, 2000,( SCI )
28. Öztürk, A., Boztepe, S., Zülkadir, U. ve Gökmen, M., " Konya Merinosu Koçlarda Bazı Spermatolojik Özellikler ile Kan Plazmasındaki Çinko Konsantrasyonu Arasındaki İlişki ", S. Ü. Zir. Fak. Derg., 13(19) , , 42-46, 1999,( Üniversite Dersgisi )
29. Boztepe, S., Ermetin, O., Akin, N., Tozluca, A. and Doğrul, F., " Genetic Polymorphism Of Milk Protein In Tnb Cattle ", Indian Journal of Animal Sciences, 69(6), , 421-423, 1999,( SCI )
30. Öztürk, A., Gürkan, M. ve Boztepe, S., " Akkaraman ve İvesi Koyunlarının Bazı Döl Verim Özelliklerine Canlı Ağırlığın Etkisi ", S.Ü. Zir. Fak. Derg. , 13(18), , 139-144, 1999,( Üniversite Dersgisi )
31. Boztepe, S., Hodoğlugil, S., Kayiş, S.A. ve Özbayat, H.İ, " Reproduction Traits Of Holstein And Brown Swiss Cattle ", Ind. Vet.J., , , , 1999,( SCI )
32. Boztepe, S. ve Kara, M. K., " . Tigem Gözlü Tarım İşletmesindeki Akkaraman ve İvesi Koyun Sürülerinin Kan Potasyum Ve Hemoglobin Tipleri İle Bazı Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler. I. Kan Potasyum Ve Hemoglobin Polimorfizmi ", S.Ü. Zir. Fak. Dergisi, 13(20), , 108-113, 1999,( Üniversite Dersgisi )
33. Boztepe, S. ve Kara, M. K. , " Tigem Gözlü Tarım İşletmesindeki Akkaraman ve İvesi Koyun Sürülerinin Kan Potasyum Ve Hemoglobin Tipleri İle Bazı Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler. II. Potasyum Ve Hemoglobin Tipleri ile Bazı Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler ", S. Ü. Zir. Fak. Derg., 13 (20), , 114-120, 1999,( Üniversite Dersgisi )
34. Dağ, B. and Boztepe, S., " Comparision of Two Sampling Methods For Assessing Wool Properties in Awassi Sheep. ", Wool Tech. Sheep Breed., 46(4), , 338-342, 1998,( SCI )
35. Boztepe, S., Öztürk, A., Dağ, B., Tozluca, A. ve Parlat, S. S., " Akkaraman, İvesi ve ivesi X Akkaraman Melezi (F1 x G1) Koyunların Süt Verim Özellikleri ", S.Ü. Zir. Fak. Derg. , 12(17), , 140-147, 1998,( Üniversite Dersgisi )
36. Boztepe, S., " Karacabey Merinoslarında Kirli Yapağı Ağırlığının Tekrarlanma Derecesi ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 6(1), , 53-54, 1996,( Kurum Dergisi )
37. Boztepe, S., " Akkaraman ve İvesi Koyunlarında Kirli Yapağı Ağırlığı Üzerine Irk, Yaş ve Döl Veriminin Etkileri ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 5(1-2), , 29-31, 1995,( Kurum Dergisi )
38. Boztepe, S. ve Deligözoğlu, F. , " Dağlıç Koyunlarında Kan Potasyum Tipleri ile Canlı Ağırlık ve Kirli Yapağı Verimi Arasındaki İlişkiler ", S.Ü. Zir. Fak. Derg., 6(8), , 181-187, 1995,( Üniversite Dersgisi )
39. Boztepe, S. ve Dağ, B., " İvesi Koyunlarında Vücut Ölçüleriyle Verim Özellikleri Arasındaki ilişkiler ", S.Ü. Zir. Fak., Derg., 6(8), , 173-180, 1995,( Üniversite Dersgisi )
40. Boztepe, S., " . Karacabey Merinoslarında Bazı Döl Verim Özellikleri:II. Genetik Parametreler ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 5(1-2), , 69-70, 1995,( Kurum Dergisi )
41. Boztepe, S. ve Öztürk, A. , " İvesi Koyunlarında Bazı Çevre Faktörlerinin Doğum ve Süitten Kesim Ağırlığına Etkileri ve Bu Karakterlere Ait Kalıtım Dereceleri ", S.Ü. Zir. Fak. Derg., 4 (6), , 94-100. , 1994,( Üniversite Dersgisi )
42. Boztepe, S., " Sille (Konya) ve Bandırma Dağlıç Koyunlarının Bazı Kan Parametreleri Bakımından Karşılaştırılmaları ", S.Ü. Zir. Fak. Derg., 4(6), , 84-93, 1994,( Üniversite Dersgisi )
43. Boztepe, S., Akgündüz, V. ve Deligözoğlu, F. , " Karacabey Merinosu Dişi Toklularında Yapağı Verimi ve Özellikleri Üzerine Bazı Çevre Faktörlerinin Etkileri ve Bu Özelliklere Ait Kalıtım Dereceleri ", S.Ü. Zir. Fak., Derg., , 5(7), , 164-171, 1994,( Üniversite Dersgisi )
44. Boztepe, S., Özbayat, H.İ. ve Dağ, B. , " Akkaraman Koyunlarında Bazı Çevre Faktörlerinin Doğum ve Sütten Kesim Ağırlığına Etkileri ", S.Ü. Zir. Fak. Derg., 5(7), , 172-181, 1994,( Üniversite Dersgisi )
45. Boztepe, S. ve Öztürk, A., " İvesi Koyunlarında Meme Ucu Sayısının Döl Verimine Etkisi ", Üniversite Dergisi, 3(5), , 85-88, 1993,( Üniversite Dersgisi )
46. Boztepe, S., Öztürk, A. ve Kınanc, C., " Determination of the Relationships Between Hemoglobin Types and Some Production Traits in Konya Merino Sheep ", S.Ü. Zir. Fak. Derg., 3(5), , 79-84, 1993,( Üniversite Dersgisi )
47. Aytekin, İ., Karabacak, A., Zülkadir, U., Keskin, İ. ve Boztepe, S. , " Açık ve Kapalı Ağıllarda Besiye Alınan Akkaraman ve Anadolu Merinosu Kuzuların Besi Periyodu Büyüme Eğrilerinin Tanımlanmasında Bazı Modellerin Kullanımı ", Selçuk Gıda ve Tarım Bilimleri Dergisi, 23 (49), , 30-35, 2009,( Üniversite Dersgisi )
48. Karabacak, A., Aytekin, İ., Keskin, İ., Zülkadir, U. ve Boztepe, S. , " Akkaraman Kuzularında Besi Başındaki Canlı Ağırlık ve Çeşitli Vücut Ölçüleri ile Karkas Özellikleri Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Yöntemi ile Araştırılması ", 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu. 27-29 Mayıs 2009. KONYA, , , 59-65, 2009,( Konferans )
49. Boztepe, S. ve Aytekin, İ., " Kırmızı Et Üretimi ve Besicilik ", Konya Ticaret Borsası, 28, , 32-37, 2008,( Kurum Dergisi )
50. Karabacak, A. ve Boztepe, S., " Yağlı Kuyruklu ve Yağsız İnce Kuyruklu Koyun Irklarının Besi Performanslarının Karşılaştırılması ", Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(42) , , 89-95., 2007,( Üniversite Dersgisi )


  Yönetilen Tezler
1. Selçuk Kaplan, " ? ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Zootekni, 2010 - , Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı20042006

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Ziraat FakültesiDekan18/11/200425/01/2007
S.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni BölümüBölüm Başkani05/01/201018/03/2010

 Ek Bilgi
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler Ziraat Mühendisleri Odası ve Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

 Dersler
Dersin Adı
AT YETİŞTİRME (SEÇ)
HAYVAN YETİŞTİRME İLKELERİ
SIĞIR YETİŞTİRME
VARYASYON KAYNAKLARI (SEÇ)