ZİRAAT FAKÜLTESİ
2018-2019 Güz Yarıyılı Sonu Onur/Y.Onur Belgeleri..

BELGELER 31 MART 2019 TARİHİNE KADAR ÖĞRENCİ İŞLERİNDEN İMZA KARŞILIĞI VERİLMEKTE OLUP, BU TARİHTEN SONRA DAĞITIMDAN KALDIRILACAKTIR...

2019 Bahar Dönemi Onur / Yüksek Onur Belgesi Alanlar...

 

S.Ü. YÖNETMELİĞİ, MADDE 23:

(3) Bir yarıyıl sonunda, daha önce hiç disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, o yarıyıl/yıl sonuna kadar alması gereken tüm dersleri alarak başarılı olan ve dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması 3.50 ve üstünde olan öğrenciler, yarıyıl/yıl yüksek onur öğrencisi 3.00 ila 3.49 arasında olan öğrenciler ise yarıyıl/yıl onur öğrencisi olarak tanımlanır. Öğrenciye o yarıyıl/yıl sonunda ilgili dekanlık/müdürlükçe yarıyıl/yıl yüksek onur/onur öğrencisi olduğunu gösterir bir belge verilir.

(4) Mezun olmaya hak kazanan, hiç disiplin cezası almamış ve mezuniyet ağırlıklı not ortalaması 3.50 ve üstü olan öğrenciler diploma yüksek onur öğrencisi 3.00 ila 3.49 arasında olan öğrenciler ise, diploma onur öğrencisi olarak tanımlanır.