ZİRAAT FAKÜLTESİ
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
BİYOLOJİK ANALİZLER

1. Toprakta total mikroorganizma sayımı (bakteri, mantar vb.)
2. Toprak solunumu (CO2 üretimi)
3. Toprakta enzim aktivitesi tayini (Üreaz, Katalaz, Dehidrogenaz vb.)
4. Topraktan bakteri izolasyonu
5. Nodülden bakteri izolasyonu
6. Toprakta nematodların incelenmesi
7. Toprakların Nitrifikasyon kapasitesi tayini
8. Toprak protozoalarının incelenmesi
9. Toprak verimliliğinin biyolojik metotla tayini
10. Santrifüj edilen toprak örneklerinden izole edilen mikoriza sporları ile uygun metotlarla boyama yapılan bitki kök örneklerindeki mikorizal spor infeksiyon oranları 90 büyütmeli Stereo Mikroskop altında incelenerek sayısallaştırılmaktadır.