ZİRAAT FAKÜLTESİ
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
ANALİZ TALEP FORMU

 

       
  Açıklama: selçuk logo2   Açıklama: ziraat logo
 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TOPRAK FİZİĞİ VE MEKANİĞİ LABORATUARI

İstanbul Yolu Kampüs SELÇUKLU/KONYA

Tel: (0332) 223 27 65; 223 29 32         Faks: (0332) 241 01 08

 

 

 

ANALİZ TALEP FORMU

 

 

 

Analizi Talep Eden         :

 

Talep Edenin Adresi      :

 

Telefon / Faks / e-mail   :

 

İmza :

 

Numune Sayısı:

 

Numune cinsi :

□ Toprak

□ Bitki

□ Kompost

□ Diğer (……………………)

 
 
ANALİZİ İSTENEN NUMUNENİN

Fiziksel Yapısı      :     Çözelti     □             Katı    □

 

Talep Eden :

□ Üniversite

□ Kamu Kurumu

□ Özel Sektör

□ Çiftçi

□ Diğer (……………………)

 
  1. Numuneye ait bilgiler;

 

 

  1. İstenen analizler:

 

 

 

 

 

KURUM TARAFINDAN DOLDURULACAK

 

 

 

Laboratuvar Kayıt Numarası

 

Geliş Tarihi

 

Bitiş Tarihi

 

Analiz Tutarı

 

Alınan Avans Miktarı

 

 

 

 

 

 

 

 

Teslim Alan Lab Görevlisi:

 

 

Banka:                                                                                                          

Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü                     

Vakıflar Bankası Konya Tıp Fakültesi Şubesi        

 IBAN NO:TR09 0001 5001 5800 7290 4824 35