ZİRAAT FAKÜLTESİ
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
DEVAM EDEN DOKTORA TEZLERİ

1.

Orta Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Azot Kullanım Etkinlikleri ile Verim ve

Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi

2.

Artan Dozlarda Uygulanan Potasyum ve Magnezyumun Ayçiçeğinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri

3.

Buğdayda Çinko İçeriğinin Zenginleştirilmesi için Toprak ve Yaprak Uygulamalarının Etkinliğinin Belirlenmesi

4.

Farklı Yaşlardaki Volkanik Materyal Üzerinde Oluşan Toprakların Ayrışma Oranlarının Belirlenmesi

5.

Taze ve Olgunlaşmış Tavuk Gübresinin Biyo-Fiziksel Yarayışlılığına Zeolit Kullanımının Etkisi