ZİRAAT FAKÜLTESİ
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
TAMAMLANMIŞ DOKTORA TEZLERİ

1.

Orta Anadolu Bölgesinde Toprakların ve Tahılların Selenyum Düzeyinin Belirlenmesi ve Selenyum

Gübrelemesine Buğdayın Tepkisinin Araştırılması

2.

Orta Anadolu Bölgesinde Hibrit Mısır Çeşitlerinin Bor Toksisitesi ve Noksanlığına Tepkilerinin Belirlenmesi

3.

Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Bodur Fasulye ( Phaseoluş Vulgaris L.) Genotiplerinin Bor ve Çinko

Uygulamalarında Tepkilerinin Belirlenmesi

4.

Konya Yöresinde Yetiştirilen Fasulyenin Verim ve Verim Komponentleri ile Besin Elementleri Alımı Üzerine

Farklı Manganlı Gübrelerin Etkileri

5.

Farklı Buğday ve Arpa Varyetelerinin Kadmiyuma Tepkilerinin Belirlenmesi

6.

Konya il Merkezi ve Civarında Ağır Metal Kirliliğinin Bitkilerle İyileştirme Yöntemi ile Uzaklaştırılmasının

Araştırılması

7.

Konya-Sarayönü Kurşunlu Beldesinde Arsenik ve Civa ile Kirlenmiş Toprakların Fitoremediasyon ile

Temizlenmesinin Araştırılması

8.

Konya Ovasındaki Bazı Büyük Toprak Gruplarında V.A. Mikoriza Sporlarının Belirlenmesi Ve İzole Edilen

Sporların Biyolojik Gübre Olarak Kullanılması

9.

Konya Bölgesinde Fasulyede Simbiyotik Azot Fiksasyonunun Tespiti, Etkin Rhizobium Irklarının İzolasyonu

ve Bakteri Aşılaması