ZİRAAT FAKÜLTESİ
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
DEVAM EDEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

1.

Potasyum Uygulamalarının Sera Koşullarında Yetiştirilen Sırık Domatesin (Lycopersicon esculentum L. Var.

Şimşek) Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri