ZİRAAT FAKÜLTESİ
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
DEVAM EDEN ROJELER

ÜNİVERSİTE DIŞI DESTEKLİ PROJELER

Proje Adı

Proje No ve Yıl

Destekleyen Kurum/Kuruluş

1 Elma Bahçelerinde Erken Dönemde Yapılan Çiçek, Yaprak ve Meyve Analizlerinin Yorumlanmasına İmkân Tanıyan Referans Eğrilerin Oluşturulması TOVAG, 110O284, 2011

TÜBİTAK

2

Bor Noksanlığı ve Toksisitesinin Bazı Hibrit Mısır Çeşitlerinin Temel Fizyolojik ve Biyokimyasal Özelliklerinde Meydana Getirdiği Değişimlerin Araştırılması

TOVAG- 110T260
2010-2013

TÜBİTAK

3

Farklı Yaştaki Teraslar Üzerinde Oluşan Toprakların Jeokimyasal Özellikleri Ve Ayrışma Oranları

TOVAG 109O853, 2011

TÜBİTAK

4

Orta Anadolu Senozoik Yaşlı Karacadağ Ve Hasan Dağı Volkanikleri Üzerinde Toprak Oluşumu.

TOVAG 1109O301, 2013

TÜBİTAK

5

Borun Domates Rizosferinde Mikrobiyal Populasyon Yoğunluğu ve Kurşuni Küf Hastalığına (Botrytis cinerea) Karşı Kullanılan Bazı Pestisitlerin Etkinliği Üzerine Etkisinin Araştırılması.

ÇO200, 2008

BOREN

6

SITINPLANT: Sustainable Innovation Technology in Plant Nursery Process Improving Plant Quality and Safety, FP7-SME-2007-1, P.I. Prof. Xiloyannis C., Universita della Basilicata, Italy, Proje No: 222048

2008-2011

FP7 - Avrupa Birliği

7

DESIRE (Çölleşmenin Azaltılması ve Arazi İyileştirilmesi) Projesi.

AB 037046 Kontrat No’lu AB. 6. Çerçeve Programı

Avrupa Birliği